"חוזר השמאים": כלל ביטוח צפויה להיקנס במיליוני ש'

לכלל מיוחס אי-יישום הוראות הפיקוח על הביטוח של מנגנון שמאי מכריע ב"חוזר השמאים" ■ כלל: "איננו מקבלים עמדת הביקורת בנוגע למרבית הליקויים שנמצאו"

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

האוצר צפוי להשית על חברת כלל ביטוח קנס גבוה בגין אי-עמידה בהוראות חוזר השמאים, כך נודע ל"גלובס". על-פי הערכות בשוק הביטוח, הקנס האמור עלול אף להסתכם בכמה מיליוני שקלים, בגין מספר מקרים של אי-יישום מנגנון שמאי מכריע בשנים עברו, רובם תחת הנהלות קודמות.

נזכיר, כי מוקדם יותר השנה קנס האוצר את כלל ביטוח ב-3 מיליון שקל, בשל התנהלותה למול המסלקה הפנסיונית. עם זאת, ככל הידוע סכום הקנס אינו סופי ומתקיימת הידברות בין החברה לאוצר.

מכלל ביטוח נמסר בתגובה כי "אנו מכבדים את החלטת הפיקוח, אך איננו מקבלים את עמדת הביקורת בנוגע למרבית הליקויים שנמצאו. יובהר כי מדובר בביקורת שנערכה ביחס לשנים 2007-2013, עוד בטרם כניסתה לתפקיד של הנהלת החברה הנוכחית (למעט חודשי הביקורת האחרונים). בגין שנים אלה נמצאו מתוך מאות אלפי תביעות, עשרות בודדות של ליקויים, כאשר רק שניים מהם בתקופת ההנהלה הנוכחית ובחודשי כהונתה הראשונים".

על מה למעשה מדובר? בתביעות נזק לרכוש יש לשמאים חשיבות רבה מבחינת הלקוח, משום שהם אלה שמהווים ממשק בינו לבין החברה בנוגע לקביעת גובה הפיצוי הנכון שעל הלקוח לקבל במסגרת הביטוח שרכש. החוזר האמור נועד להסדיר את הנושא ולהפוך אותו לשקוף יותר כלפי הלקוח, תוך שינוי מארג האינטרסים בין השמאים לחברות. מנגנון שמאי מכריע נועד לסייע להגיע להסכמה כשלחברה ולמבוטח (ושלוחיו) שמאויות שאינן מתכנסות להסכמה.

יחד עם זאת, מצד חברות הביטוח עולות טענות כנגד המנגנונים שנקבעו בחוזר השמאים, לגבי הליך הטיפול בתביעת רכב רכוש (הביטוח המקיף או צד ג'), כולל ביחס למנגנון שמאי מכריע שכמעט ואינו מיושם בענף, משום שהוא מכביד על ההתנהלות בעת טיפול בתביעה.

השמאים: "חברות הביטוח מתעלמות"

אם וכאשר האוצר יכריע על הטלת קנס כנגד כלל ביטוח בגין אי-עמידה בחוזר השמאים, לא תהיה זו הפעם הראשונה שחברת ביטוח סופגת מהאוצר מכה בנושא זה. כך למשל, בעבר הצמיד האוצר מפקח מיוחד מטעמו בחברת שירביט, על רקע ביקורת שבה גילה כי החברה לא עמדה בהוראות חוזר השמאים.

שירביט נקנסה באוגוסט 2013 על-ידי האוצר בסך של 3 מיליון שקל, עקב הפרת יישום חוזר בעניין שמאות בביטוח רכב רכוש וצד ג'. כמו כן, ב-2008 האוצר קנס, בהיקפים נמוכים בהרבה, את כלל ביטוח (תחת הנהלה אחרת), את מגדל ואת הראל, משום שלא יישמו את כל ההוראות דאז בחוזר השמאים.

מן העבר השני, יו"ר ענף רכב באיגוד השמאים, יהודה יגן, אומר כי "האיגוד מתריע מזה שנים כי ההסדר שקבעה המפקחת על הביטוח אינו מבוצע על-ידי חלק מן המבטחות, והן מתייחסות אליו כלא יותר מאשר המלצה. מתלונות שהתקבלו באיגוד ממבוטחים ושמאים, עולה כי מבוטחים רבים נפגעים כתוצאה ממקרים של התערבות בעבודת השמאי ומהתניית הנחה בהשתתפות עצמית בהתאם לזהות השמאי שנבחר. למעלה מכל אלה, במקום להעביר את המחלוקות בנוגע לחוות-דעת של שמאי-חוץ להכרעה מהירה של שמאי מכריע, כנדרש על-פי חוזר המפקחת, בוחרות חלק מהמבטחות להתעלם מחוות-הדעת ולגרור את לקוחותיהן לדיונים ארוכים בבית המשפט, שלא לצורך".

קנסות על הגופים המפוקחים הינם חלק ממגמה שמאפיינת את מערכת היחסים של אגף שוק ההון באוצר והגופים המפוקחים על-ידו בשנים האחרונות, ובתקופה זו הלכו והצטברו הקנסות שהטיל האגף על פעילים בשוק ההון הכפופים לו.