מחריפה המתיחות בין ערוץ 10 לרגולטור; הרשות: "ניסיון להלך אימים על המועצה"

גולן יוכפז, מנכ"ל חדשות 10, ליו"ר המועצה: התנצלי על אמירתך לגבי תוכן שיווקי בחדשות f היועצת המשפטית בתגובה: מנסים לפגוע ולהטיל מורא

המתיחות בין ערוץ 10 לגוף המפקח עליו, הרשות השנייה, נמצאת בשיאה. אל "גלובס" הגיעה חליפת מכתבים בין היועצת המשפטית של הרשות השנייה, עו"ד הילה שמיר, למנכ"ל חדשות 10, גולן יוכפז, ושמיר כותבת בה לחדשות 10 כי הם מנסים "להלך אימים על יו"ר המועצה וחברי המועצה".

לפני כשבוע ביקש ערוץ 10 מהרשות השנייה את הפרוטוקולים של הדיון, שבסופו הוחלט למנוע את הארכת מהדורת החדשות המרכזית מעבר לשעה. בסמוך להעברת הפרוטוקולים, הם התפרסמו בתקשורת ובאותו יום הגיש ערוץ 10 בג"ץ נגד האיסור. מיד לאחר מכן נשלח מכתב מטעם לא אחר מאשר מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 10, גולן יוכפז, שלהתערבותו בנושא יש משקל משל עצמה.

"מעיון בפרוטוקולים אלה גיליתי להפתעתי", כתב יוכפז ליו"ר המועצה, אוה מדז'יבוז', במכתב ששלח ב-4 בפברואר, "כי ייחסת את בקשתנו לשדר מהדורת חדשות במשך שעה ועשרים דקות לרצון למכור תוכן שיווקי". יוכפז אף צירף ציטוטים מהפרוטוקולים שלפיהם אומרת מדז'יבוז', לכאורה, כי הבקשה להאריך את המהדורות נובעת מ"היכולת להכניס לשם עוד מקבץ פרסומות ותוכן שיווקי".

לדברי יוכפז, "הטענה השקרית וחסרת הבסיס נובעת כביכול מהרצון לכלול במהדורה תוכן שיווקי, היא מקוממת ופוגעת בערוץ 10 ובחברת החדשות שלו, בעיתונאיה הישרים והמסורים, במוניטין שלהם ובשמם הטוב". יוכפז דרש כי מדז'יבוז' תחזור בה מהאמירה וכי הבהרה זו תועבר לידיעתם של כלל חברי המועצה.

מדז'יבוז' ביקשה מהיועצת המשפטית להשיב על המכתב ולא עשתה זאת בעצמה. שמיר כתבה כי לעיתוי שבו נשלח המכתב - סמוך לבג"ץ שהגיש הערוץ נגד ההחלטה למנוע את הארכת החדשות - יש כוונה תחילה. "בהמשך לבקשת באי כוחכם, נמסרו לעיונכם ללא שיהוי כל החומרים הרלוונטיים שעמדו בפני מועצת הרשות השנייה טרם ההחלטה שבנדון, לרבות תמלילי הדיונים, ואולם אנו נוכחים לדעת כי בהתנהלות הגונה זו מצד הרשות השנייה משמשת בידיכם, זו הפעם השנייה, כקרדום לחפור בו.

"בראשונה - נעשה הדבר בדרך של מסירת התמלילים במלואם לכלי התקשורת תוך שימוש בחלקי דברים שנאמרו בדיון על מנת לפגוע ואולי אף להטיל מורא בעובדי ציבור העושים עבודתם נאמנה, אשר התפרסמו 'במקרה' ביום הגשת עתירה לבית המשפט העליון בנושא, ובשנייה - בדרך של פנייה חסרת יסוד ובלתי ראויה ליו"ר המועצה תוך ציטוט חלקי ומגמתי של דבריה".

בתגובה כתבה שמיר כי את האמירות הפוגעניות באמת בדיון אמר מנכ"ל ערוץ 10, יוסי ורשבסקי, והוא מצוטט כאומר על מנכ"ל זכייניות ערוץ 2 קשת ורשת ואף על הציבור הישראלי הצופה בתכניהם: "שיעשו ריאליטי, יעשו את הקקה בלבן הזה כמה שהם רוצים... שיעשו את המיץ של הזבל... אמרו פעם, מיליוני זבובים לא יודעים לטעות, הם רצים לחרא. אז יש פה באמת 32%, שיהיו בריאים, שירוצו לחרא...".

על כך כתבה שמיר, "קשה לקבל את רגישותכם הגבוהה בעניין מסוים, בעוד אינכם בוחלים להתייחס באופן כה בוטה לטעמו של הציבור הרחב המשול בעיניכם ל'זבובים'". את מכתבה היא חותמת באמירה כי "הניסיון כעת להלך אימים על יו"ר המועצה וחברי המועצה, אשר עשו וימשיכו לעשות את שליחותם הציבורית והמקצועית נאמנה, ללא מורא וללא משוא פנים, אינו ראוי, בלשון המעטה".

יוסי ורשבסקי אמר בתגובה כי "הדברים נאמרו בעידנא דריתחא, לאחר שהשוו התכנים של ערוץ 10 לערוץ 2. עם זאת, הדברים שנאמרו לא במקומם. אני מתנצל על כך והתנצלתי גם אישית בפני מנכ"לי קשת ורשת".