גז אאוט, נדל"ן אין: הכשרה אנרגיה נכנסת להתחדשות עירונית

בשלב ראשון תתבצע הפעילות באמצעות כספים שיוקצו לכך על-ידי החברה האם, הכשרת הישוב

עופר נמרודי / צילום :יחצ ורדי כהנא
עופר נמרודי / צילום :יחצ ורדי כהנא

לאחר הכישלון במציאת גז טבעי ברשיונות "שרה" ומירה", שעלה לה בהפסדים של מאות מיליוני שקלים, חברת הכשרה אנרגיה מקבוצת הכשרת הישוב של עופר נמרודי נוטשת את תחום חיפושי הגז והנפט, ונכנסת לתחום ההתחדשות העירונית. החברה דיווחה לבורסה כי התקבלה החלטה בדירקטוריון להתחיל לפעול בתחום ההתחדשות העירונית, תחת המותג "הישוב החדש".

בשלב ראשון, הפעילות תתבצע באמצעות כספים שיוקצו לכך על-ידי החברה האם, הכשרת הישוב, ובהמשך מתכוונים בהכשרה אנרגיה לפעול לגיוס משאבים לצורך מימון הפעילות. עוד מציינים בחברה, כי "בשלב זה של הפעילות, אין ביכולתה של החברה לאמוד את היקף המשאבים אשר יידרשו לצורך פיתוחה של הפעילות, או את היקפי הפעילות עצמה".

הכשרה אנרגיה הוקמה על-ידי הכשרת הישוב במארס 2010 ובסוף נובמבר 2010 הפכה לחברה ציבורית ומניותיה החלו להיסחר בבורסה. ביולי 2015 פקעו רשיונות "שרה" ו"מירה" שבהם החזיקה החברה, וניסיון שלה לקבל רישיון לחיפושי נפט וגז בשם "גיא", שמשתרע על חלק משטחי "שרה" ו"מירה" נדחה על-ידי הממונה על ענייני הנפט והגז במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

שיפור בנדל"ן

בשנת 2015 הסתכמו הפסדי הכשרה אנרגיה בכ-450 אלף דולר, לאחר הפסד של כ-33.7 מיליון דולר ב-2014. יתרת ההפסד הרשום במאזנה עומדת על כ-76 מיליון דולר, ויש לה גירעון של כ-8.4 מיליון דולר בהון העצמי. בקופת החברה היו מזומנים בהיקף 11 אלף דולר בלבד בסוף השנה, והיא נסחרת בשווי של 18 מיליון שקל.

החברה האם הכשרת הישוב סגרה את השנה החולפת עם עלייה של כ-5.6% בהכנסות, לרמה של כ-747 מיליון שקל, על רקע שיפור בעסקי הבנייה והמלונאות של הקבוצה. הרווח התפעולי גדל בכ-27% והסתכם בכ-271 מיליון שקל. השיפור נבע בעיקר מעלייה ברווח של מגזר הנדל"ן ומרווח שנוצר ממכירת 66.6% מהזכויות במלון רימונים אילת תמורת כ-200 מיליון שקל.

בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של כ-64 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-2 מיליון שקל בלבד ב-2014. עם פרסום הדוחות אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-28 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988