גדי קוניא מונה למנכ"ל בנייר חדרה בשכר של 1.9 מיליון ש' בשנה

עלות השכר לא כוללת מענק ■ בעלי המניות יתבקשו לאשר את דמי הניהול לפימי - 600 א' ש' בשנה

אחרי שכיהן כממלא-מקום מנכ"ל במשך יותר משנה, גדי קוניא מונה רשמית כמנכ"ל קבוע של חברת נייר חדרה. במקביל, ממלא-מקום סמנכ"ל הכספים, ליאור הלמן, מונה לסמנכ"ל כספים קבוע. לפני מינויו של קוניא לממלא-מקום המנכ"ל הוא שימש כסמנכ"ל הכספים של נייר חדרה.

נייר חדרה , שבשליטת קרן פימי של ישי דוידי (59.2%), הודיעה על השינויים בהנהלה ובמקביל זימנה גם אסיפת בעלי מניות לאישור התגמולים לבכירים, שתתכנס ב-19 במאי. לפי הזימון לאסיפה, קוניא ימשיך לקבל שכר חודשי של 89 אלף שקל ברוטו, כפי שקיבל גם בתפקידו כסמנכ"ל הכספים. הסכום יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי רבעון.

על בסיס עמידה ביעדים שיוגדרו מראש, קוניא יקבל מענק שנתי. נייר חדרה מציינת שהעלות של העסקתו של קוניא, במונחי עלות שנתית לחברה, תגיע לכ-1.9 מיליון שקל (לא כולל המענק).

במקביל, בעלי המניות יתבקשו לאשר גם הסכם למתן שירותי ניהול עם קרן פימי, בעלת השליטה בחברה, שבמסגרתו תעניק פימי לנייר חדרה שירותי יו"ר פעיל, באמצעות ישי דוידי שמכהן כיו"ר הדירקטוריון.

לפי הזימון לאסיפה, מאז שדוידי מונה לתפקיד באוגוסט 2015, היקף השעות החודשי הממוצע שהושקע עלה על 50 שעות. ההסכם הנוכחי קובע דמי ניהול חודשיים של 50 אלף שקל (צמוד למדד ובתוספת מע"מ), כלומר עלות שנתית של 600 אלף שקל. "בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בחלק מתחומי הפעילות של החברה ובשדרת הניהול שלה. להערכת החברה, השירותים נשוא הסכם הניהול, הכוללים מעורבות משמעותית של יו"ר הדירקטוריון הפעיל, יסייעו לחברה לצלוח את השינויים", מנומק בזימון.

נייר חדרה דיווחה היום גם על הקצאת אופציות למנכ"ל ולשמונה בכירים נוספים בחברה. קוניא יקבל קרוב ל-40 אלף אופציות, שבהנחה שימומשו במלואן הן יהוו 0.62% מהון המניות של החברה, בשווי הוגן מצרפי של כ-1.3 מיליון שקל. שאר הבכירים יקבלו יחד כ-110 אלף אופציות, שמימוש מלא שלהן יוביל להחזקה של כ-1.7% מנייר חדרה. מחיר המימוש של האופציות הוא כ-121 שקל, פרמיה של כ-12.5% על המחיר הנוכחי, והוא חושב על בסיס ממוצע מחירי המניה ב-30 הימים שלפני ההחלטה על ההקצאה בתוספת 10%. האופציות יבשילו בהדרגה תוך ארבע שנים.

נייר חדרה עוסקת בייצור ובמכירה של ניירות אריזה, קרטון, ניירות כתיבה והדפסה, וכן בפעילות של איסוף ועיבוד פסולת נייר ופלסטיק, והיא נסחרת בבורסה בשווי 686 מיליון שקל.