רשות ההגבלים: מסלול מהיר לאישור מיזוגים שאינם פוגעים בתחרות

במסגרת הנוהל החדש יופנו מיזוגים שבבירור אינם פוגעים בתחרות למסלול אישור מהיר בשם "נוהל מיזוג ירוק בוהק" ■ המטרה: למקד את מאמצי הרשות בעסקאות שיש בהן חשש לפגיעה בתחרות ולהפחית מעודף הרגולציה היכן שאינה נחוצה

מיכל הלפרין / צילום: איל יצהר
מיכל הלפרין / צילום: איל יצהר

רשות ההגבלים העסקיים, בראשות עו"ד מיכל הלפרין, יוזמת מסלול מהיר לבדיקת מיזוגים, שנועד למקד את מאמצי הרשות בעסקאות אשר יש בהן חשש לפגיעה בתחרות ולהפחית מעודף הרגולציה במקום בו אינה נחוצה.

במסגרת הנוהל החדש יופנו מיזוגים שבבירור אינם פוגעים בתחרות למסלול אישור מהיר בשם "נוהל מיזוג ירוק בוהק".

לפי נוהל זה, מיזוג שברור כי אינו מעורר בעיה תחרותית יסווג בסיווג פנימי של הרשות כ"מיזוג ירוק בוהק". בדיקת המיזוג תיעשה במתכונת מצומצמת, וההחלטה בנוגע למיזוג תתקבל בתוך פרק זמן קצר משמעותית מ-30 יום (התקופה הקבועה בחוק להחלטה במיזוג).

החוק קובע כי חברות מתמזגות שעומדות בקריטריונים מסוימים חייבות לדווח על המיזוג שלהן ולהמתין לאישור הרשות בטרם יבצעו את המיזוג. בפועל, הרף אשר נקבע בחוק הוביל למצב שבו חלק לא מבוטל מהמיזוגים המוגשים לרשות לצורך אישורה, אינם בעייתיים תחרותית, וניתן לדעת כי הם יאושרובלי צורך בבדיקות מדוקדקות.

כדי להגדיל את הסיכוי שהרשות תסווג את המיזוג כמתאים למסלול המהיר, ושהרשות תוכל להסיק מסקנות מהירות בנוגע אליו, הצדדים יצטרכו לספק מידע מפורט ככל שניתן בהודעות המיזוג. בהתאם, כדי ליהנות מהנוהל המקוצר, על הצדדים יהיה להגיש הודעות מיזוג מלאות (ולא לפי טופס מקוצר שקיים כיום).

מסירת מידע אובייקטיבי ממקורות חיצוניים לצדדים למיזוג בהודעות המיזוג, אשר תומך במסקנה שהמיזוג אינו מסוכן לתחרות (כמו סקרי שוק, דוחות אנליסטים, מדידות של נתחי שוק שנעשו על ידי גורמים אובייקטיביים), עשויה אף היא להגדיל את הסבירות שהמיזוג יטופל במסגרת הנוהל החדש.

הרשות קבעה כי המסלול החדש יועמד לבחינה לתקופת ניסיון של 3 חודשים, החל מ-8 במאי ועד 8 באוגוסט.

עו"ד אמיר ונג, שותף ומנהל מחלקת הגבלים עסקיים במשרד רון גזית רוטנברג, מסר כי "רשות ההגבלים היא רשות מינהלית שמצטיינת בעבודה עם תפיסת 'שירות', וזה בא לידי ביטוי במדידה ובשקיפות מזה שנים בנוגע למשך הזמן לטיפול במיזוגים. קיצור זמן הבדיקה במסלול 'ירוק בוהק' החדש לאו דווקא יהיה משמעותי; הרשות אומרת שבמסלול 'ירוק בוהק' זמן הטיפול יהיה 'קצר משמעותית מ-30 ימים', אבל זה הרי כבר המצב מזה שנים במסלול 'הירוק' הרגיל (20 ימים בממוצע).

"מנגד, כדי שיהיה למתמזגים סיכוי להיכנס בכלל למסלול החדש, הם יצטרכו להגיש הודעת מיזוג 'מלאה' במקום 'מקוצרת'. ספק בעיניי האם וכמה גופים שמבצעים מיזוג פשוט בעליל, שמלכתחילה מעריכים כמעט בוודאות שיאושר, יטרחו להגיש הודעות מיזוג מלאות בנסיבות האלה רק כדי להרוויח מה שנראה כמספר מצומצם מאוד של ימים. אני מקווה שלא תיווצר פרקטיקה לפיה אי-הגשת הודעת מיזוג מלאה גוררת בפועל זמן טיפול ארוך מזה שהתרגלנו לראות בשנים האחרונות במיזוגים 'ירוקים'".

עו"ד שי בקל, שותף ומנהל מחלקת הגבלים עסקיים במשרד תדמור פרופ' יובל לוי, מסר: "מדובר ביוזמה חשובה שמשתלבת במדיניות המבחינה בין עיקר לטפל - מדיניות אותה מבקשת לקדם הממונה החדשה. כבר כיום קיימת הבחנה מינהלית פנימית שאמורה לאפשר לסגל הרשות לתעדף בין מיזוגים מורכבים למיזוגים פשוטים. החידוש הגדול הוא בניסיון לייצר מסלול מובנה ובהתחייבות של הרשות לטפל באופן שונה ומהיר - במיזוגים שיסווגו כמיזוג 'ירוק בוהק'.

"יחד עם זאת, הצעת הרשות מעוררת שורה של שאלות פרקטיות, ויש בה אלמנטים שעלולים להכשיל את המהלך. כך למשל, צדדים עלולים להירתע מהעברת מידע מפורט מדי במסגרת ההודעות, כפי שהרשות מבקשת, מטעמים של שמירה על סודיות מסחרית.

"הדרישה לחתימה אישית של המנכ"ל והיועץ המשפטי על נכונות המידע בטופס ובמכתב הנלווה למיזוג עלולה אף היא להרתיע, בפרט בהתחשב בכך שבפרקטיקה מכתב נלווה למיזוג כולל פעמים רבות טיעון המשלב מידע שהתקבל משני הצדדים למיזוג, כמו גם הערכות כלכליות וטענות משפטיות, באופן שקשה מאוד לצפות ממנכ"ל או יועץ משפטי 'לחתום' על המכתב הנלווה, כשם שהם חותמים על טופס ההודעה מטעמם. ספק אם צדדים יכפיפו עצמם לכל הדרישות, כאשר אין להם ודאות שהמיזוג יסווג כ'ירוק בוהק' ובמציאות בה גם כיום נבדקים ומאושרים מיזוגים פשוטים בפרק זמן קצר מ-30 יום, במקרים רבים".