היטל ההשבחה של מלון רוטשילד 96 בתל-אביב נחתך ב-2/3

העירייה דרשה 1.2 מיליון שקל בגין שימוש חורג למלונאות עד שנת 2020 ■ השמאי המכריע הקטין את התשלום ל-420 אלף שקל בלבד

רוטשילד 96 / צילום: תמר מצפי
רוטשילד 96 / צילום: תמר מצפי

הבעלים של מלון רוטשילד 96 בתל אביב יידרשו לשלם רק שליש מסכום היטל ההשבחה שנדרש מהם בתחילה.

בבית המלון ארבע קומות ומרתף והוא מסווג כנכס לשימור. הבניין נבנה במקור כבניין בן שלוש קומות, ובשנות ה-90 הורחב הבניין בחלקו העורפי, עד גובה שלוש קומות מלאות ועוד מחצית קומה. עד לשנת 2012, בתקופה שלפני אישור השימוש החורג, שימש הבניין כמשרדים, ואז הוסב למלון.

בתאריך 4.2.2013 הגיש מלון רוטשילד בקשה לשימוש חורג מבניין משרדים בהיתר - לעסק של מסעדה ובית מלון עירוני. החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה קבעה כי יש לאשר הבקשה לשימוש חורג עד לסוף שנת 2020, שכן השימוש תואם תב"ע, וכן הותר להפעיל את המסעדה עד חצות. הבעלים של הנכס, ש.פרידמן ושות' בע"מ, השכיר את הנכס לאוורגרין ונצ'ר פרטנרס בע"מ תמורת דמי שכירות של 125 אלף שקל בחודש בתוספת מע"מ.

שומת שמאי הוועדה לתכנון ובנייה קבעה שההשבחה של הנכס עומדת על 2.39 מיליון שקל ולפיכך היטל ההשבחה יהיה מחצית הסכום - כ-1.2 מיליון שקל.

שמאית המקרקעין והמשפטנית נחמה בוגין, שייצגה את בעלי המלון, טענה כי השימוש למגורים הותר כבר בשנות ה-30 של המאה הקודמת והוא השימוש המיטבי, וכי שווי מגורים גבוה משמעותי משווי למלונאות/משרדים. משכך, ההשבחה תהיה על תוספות הבנייה שעבר המבנה בשיפוצו (כ-35% תוספת בשטח).

כמו כן הובאו בחשבון עלויות התאמה ממלונאות למשרדים שיידרשו מבעלי הנכס בתום תקופת השימוש החורג למלונאות בסוף שנת 2020. שווי ההשבחה לפי שומה זאת עומד על 838 אלף שקל. השמאי המכריע, יצחק ברמן, קיבל את שומת בית המלון והעמיד את ההיטל על מחצית מהשבחה - 419 אלף שקל.