דואר ישראל משפרת תוצאות: הכנסות של 474 מיליון שקל

הרווח הנקי בתשעת החודשים של השנה הסתכם ב-59.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של 420 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד ■ העלייה נובעת ברובה מהמשך גידול בהכנסות מסחר מקוון

מתוך הקמפיין לדואר / איור: סטודיו ניר וגלי
מתוך הקמפיין לדואר / איור: סטודיו ניר וגלי

דואר ישראל סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם הכנסות של 474 מיליון שקל, גידול של 4.7% מול כ-453 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד.

לדברי החברה, העלייה בהכנסות ברבעון נובעת ברובה מהמשך גידול בהכנסות מסחר מקוון, לצד יציבות בהכנסות בתחום הדואר המסורתי בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, וכן מעונתיות. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות בכ-1.375 מיליארד שקל, לעומת כ-1.374 מיליארד שקל בתקופה מקבילה אשתקד.

בתשעת החודשים של השנה ירדו ההכנסות בתחום הדואר המסורתי בכ-4.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מאידך, חלה עליה של 30% בהכנסות מחבילות ומשלוחים מחו"ל, מול תקופה מקבילה, שפיצתה ברובה על הירידה בהכנסות משירותי דואר מסורתי.

הרווח הנקי ברבעון צמח ב-47% והסתכם בכ-40 מיליון שקל, לעומת כ-27 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים של השנה הסתכם ב-59.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של 420 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון צמח ב-36.8% ועמד על כ-47 מיליון שקל, לעומת כ-35 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, שיעור הרווח התפעולי מתוך ההכנסות עלה ב 31%.

ה-EBITDA ברבעון צמח ב-20% (שיעור ה EBITDA מההכנסות עלה בכ 14.7%) ועמד על כ-78 מיליון שקל (כ-16.4% מההכנסות), לעומת כ-65 מיליון שקל (כ-14.3% מההכנסות) בתקופה המקבילה.

ה-EBIDTA בתשעת החודשים של השנה (בניכוי הוצאות פרישה משנת 2015) צמח ב-8% ועמד על כ-176 מיליון שקל (12.8% מההכנסות), לעומת כ-163 מיליון שקל (11.8% מההכנסות) בתקופה מקבילה אשתקד.

דני גולדשטיין, מנכ"ל דואר ישראל: "גם הרבעון המשכנו לעלות על פסי צמיחה ורווחיות, המעידים על המאמץ העצום וההתגייסות של עובדי החברה ומנהליה לשיפור השירות והגדלת הכנסות החברה ממנועי הצמיחה בתחומי הסחר המקוון, שירותי הבלדרות ובנק הדואר, זאת לצד המשך התייעלות תפעולית".