הנקראות ביותר

הרווח התפעולי של מישורים זינק לכ-70 מיליון שקל

רמי שריקי, מנכ"ל החברה:  "ברבעונים הבאים אנו מצפים לראות המשך גידול בתזרימים התפעולים מנכסים מניבים, וזאת בין היתר עקב רכישת מרכז מסחרי בקרוליינה אשר אמור להגדיל את ה NOI השנתי של מישורים בכ-6.5 מליון שקל" 

גיל בלוטרייך / צילום: אתר החברה
גיל בלוטרייך / צילום: אתר החברה

חברת מישורים  שבשליטת איש העסקים, גיל בלוטריך סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם הכנסות של למעלה מ-114 מיליון שקל, עלייה של 34% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מעליה בהכנסות ממגזר המלונאות ואירוח בארה"ב כתוצאה מאיחוד פעילות מלון Renaissance שבקליבלנד ארה"ב, לצד עלייה בהכנסות במגזר הייזום בקנדה בגין המשך הכרה בהכנסות ממסירת יח"ד באתר הנופש Horseshoe.

הרווח הגולמי ברבעון החולף עלה בכ-16% לכ-22.8 מיליון שקל (שמהווים כ-20% מההכנסות), בהשוואה לכ-19.5 מיליון שקל (שמהווים כ-22.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2016 טיפס לכ-68.9 מיליון שקל, לעומת כ-30.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מגידול ברווחים ממימוש השקעות בעקבות השלמת מכירת מלון Pantages, וכן מהשלמת מכירת 5 מגרשים באתר הנופש Deerhurst. בנוסף, הכירה החברה בהכנסות מעליית ערך נדל"ן בגין שערוך חיובי לנכס מסחרי בוירג'יניה ארה"ב בסכום של כ-27.8 מיליון שקל כתוצאה מהשבחה משמעותית של הנכס תוך זמן קצר.

הוצאות המימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2016 הסכתמו בכ-16.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-10.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון נטו נבע בעיקר משערוך אגרות החוב השקליות שגייסה חברת סקייליין בישראל, שהושפעו מהחלשות הדולר הקנדי ביחס לשקל, לצד עלייה בהיקף ההלוואות הבנקאיות.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי של מישורים ברבעון השלישי של שנת 2016 עלה פי 3 לכ-35.8 מיליון שקל (מתוכו, כ-24.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח בסך של כ-11.7 מיליון שקל (מתוכו, כ-7.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

עוד בנושא שוק ההון


הרווח הכולל ברבעון השלישי של שנת 2016 עלה והסתכם בכ-14 מיליון שקל (מתוכו, כ-13.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת הפסד כולל של כ-1.6 מיליון שקל (מתוכו, הפסד כולל של כ-3.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הכולל הושפעה מהגידול האמור ברווח הנקי, בקיזוז היחלשות הדולר הקנדי אל מול השקל.

בשורה התחתונה, החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2016 עם רווח נקי בסך של כ-34.4 מיליון שקל (מתוכו, כ-20.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת הפסד של כ-2.6 מיליון שקל (מתוכו, הפסד של כ-5.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הכולל של החברה בכ-34.1 מיליון שקל (מתוכו, כ-18.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת הפסד כולל של כ-65.3 מיליון שקל (מתוכו, הפסד כולל של כ-37.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי של מישורים, נכון ליום ה-30 בספטמבר 2016, הסתכם בכ-544 מיליון שקל (מתוכו כ-275 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), והוא מהווה כ-32.6% מסך המאזן.

רמי שריקי מנכ"ל מישורים אמר היום: "במהלך השנתיים האחרונות בוצעו בקבוצה מהלכים משמעותיים לחיזוק המיצוב הפיננסי והעסקי של החברה, אשר החלו לבוא לידי ביטוי ביתר שאת בתוצאות הכספיות. בהתאם לאסטרטגיה הנוכחית של החברה, בשנתיים האחרונות ביצענו מכירה משמעותית של קרקעות במחירים אטרקטיביים עבורנו וכן של נכסים שמיצו את פוטנציאל ההשבחה שלהם. מנגד, רכשנו נכסים מניבים חדשים בתשואות אטרקטיביות בהם זיהינו פוטנציאל השבחה גבוה ואפשרות להצפת ערך.

"ברבעונים הבאים אנו מצפים לראות המשך גידול בתזרימים התפעולים מנכסים מניבים, וזאת בין היתר עקב רכישת מרכז מסחרי בקרוליינה אשר אמור להגדיל את ה NOI השנתי של מישורים בכ-6.5 מליון שקל (לפני השבחה). בעקבות המהלכים שבוצעו בקבוצה בשנה האחרונה, כיום לחברה מבנה חוב ההולם יותר את אופי פעילותה. בנוסף, כיום לקבוצה נזילות וגמישות פיננסית חזקה אשר בכוונתנו לנתב להמשך צמיחה והרחבה של פעילות החברה, תוך ניצול של הזדמנויות עסקיות חדשות". 

עקבו אחרינו ברשתות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
היי טק
נתוני מסחר
נתח שוק
הסיפורים הגדולים
גלובס TV
פרויקט מיוחד
✓ הרישום בוצע בהצלחה!