להכיר את החברה לעומק באמצעות סקירות המנהלים

איזה מידע נמסר בצמוד לדוחות הכספיים, איך רושמים בתזרים מקדמות מלקוחות, וכמה אלה תרמו לתזרים של ברן?

פרויקט תעשייה של ברן / צילום: אתר החברה
פרויקט תעשייה של ברן / צילום: אתר החברה

הדוחות הכספיים הם כנראה לרוב המידע החשוב ביותר למשקיעים, אבל המספרים לבד לא תמיד נותנים את התמונה המלאה. ולכן, במקביל לדוחות עצמם (מאזן, רווח והפסד, דוח תזרים המזומנים), מפרסמת החברה סקירת מנהלים שמתייחסת לאירועים ולתוצאות בתקופה המסוימת.

סקירת המנהלים מתפרסמת בכל רבעון (ובדוח השנתי), כשבדיווח השנתי מתפרסם גם דוח שנקרא "תיאור עסקי התאגיד", שכולל מידע שמתייחס באופן כללי לחברה ופעילותה (ולא רק לתקופת הדיווח). בדוח זה, שהוא מעין 'מיני תשקיף', מתפרסם מידע מפורט מאוד על פעילות החברה, מגזרי הפעילות שלה, המתחרים, לקוחות ועוד.

המידע בתיאור עסקי התאגיד הוא לרוב המידע הראשון שצריך לפנות אליו כדי להכיר לעומק את החברה; המידע בסקירות המנהלים השוטפות הוא מידע שעשוי להיות בעל ערך גדול, לפעמים אפילו העולה על הדוחות עצמם. כלומר - הדוחות הם אמנם העוגן, אבל המספרים לבד חסרים את המידע האיכותי (על המספרים), וכן מידע נוסף (איכותי וכמותי) שלא נמסר בדוחות הכספיים - כמו חוזה גדול, הזמנה גדולה, לקוח שעזב ועוד.

נוסף על הדיווחים הרבעוניים והשנתיים (שכוללים דוחות כספיים לצד סקירת המנהלים ותיאור עסקי התאגיד) החברות כמובן גם מפרסמות דיווחים מהותיים שוטפים, כך שהדיווח הכספי הוא אמנם קריטי מאוד להבנת מצבה של החברה, אבל הוא רק חלק ממכלול הנתונים והמידע על החברה.

מידע חיובי שגבר על נתוני הדוחות

במקרה של חברת ברן  מכלול הנתונים מספק, כך נראה, תמונה אמביוולנטית. הדוחות הכספיים של החברה המספקת שירותי הנדסה בארץ ובחו"ל, חלשים. ברן נמצאת כבר תקופה ממושכת במצב מאתגר - ירידה ברווחיות הגולמית והתפעולית, במקביל לירידה ברווחיות חלק מהפרויקטים, עיכוב בביצוע פרויקט גדול באתיופיה, והפסדים שוטפים. אך מנגד, תזרים המזומנים של החברה מתחילת השנה חיובי. לכאורה סתירה, אבל זה כמובן בהחלט אפשרי.

אבל, לפני ההסברים על הפער בין דוח הרווח והפסד לדוח תזרים המזומנים, הנה מידע שלא מהדוחות אבל עם משמעות קריטית לחברה - ברן דיווחה לאחרונה על זכייה בפרויקט גדול (דרך חברה בת), במסגרתו היא תקים מפעל תעשייתי במרכז רוסיה, בתמורה ל-180 מיליון דולר. תקופת הביצוע תחל בסוף השנה הנוכחית ותימשך שנתיים וחצי. המידע החיובי הזה לחברה הוא סוג של צבר הזמנות לעתיד - הוא מבטא חלק (אפילו משמעותי, אם יהפוך למחייב) מההכנסות העתידיות בשנים הקרובות. זו הסיבה שמבחינת המשקיעים המידע הזה שפורסם במקביל לדוחות הכספיים החלשים, "גבר" על המידע בדוחות, ומניית החברה הגיבה אז בחיוב.

הפרויקט הזה אולי ירים את הרווחיות והרווחים, אך בינתיים החברה מדווחת על הפסד של 11 מיליון שקל ברבעון השלישי, עם הכנסות של 137.7 מיליון שקל, לעומת הפסד של 8.5 מיליון שקל על הכנסות של 114.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הפסידה החברה 20 מיליון שקל, על הכנסות של 435 מיליון שקל, כאשר בתקופה המקבילה ההפסד הסתכם ב-36 מיליון שקל על הכנסות של 336.7 מיליון שקל.

ולמרות ההפסדים, התזרים בתשעת החודשים הראשונים היה חיובי. תזרים מזומנים מורכב למעשה משלושה "תתי" תזרים: תזרים מפעילות שוטפת, שמבטא תקבולים בניכוי תשלומים מהפעילות של הפירמה; תזרים מפעילות מימון שמבטא את הפעילות שקשורה למימון הפירמה (הלוואות, החזרי הלוואות ועוד); ותזרים מפעילות השקעה (תקבולים ותשלומים שנובעים מפעילות השקעה). תזרים המזומנים של ברן מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים הסתכם ב-34.8 מיליון שקל; התזרים מפעילות מימון הסתכם ב-29.7 מיליון שקל; התזרים מפעילות השקעה היה שלילי ברמה של כ-39 מיליון שקל, ובסך הכל התזרים בתשעת החודשים הראשונים הסתכם ב-25.6 מיליון שקל.

התזרים החיובי מיוחס לכמה גורמים, ונתחיל במקדמות על פרויקט החברה באתיופיה. ברן זכתה בפרויקט להולכת מים במדינה האפריקאית בהיקף של 88 מיליון דולר. הפרויקט הזה החל בפועל במהלך הרבעון השני של השנה, והנהלת ברן מעדכנת כי "הפרויקט החל לאחר עבודות מקדמיות רבות בתחומי התכנון והרכש, שהקדימו את ההתחלה עצמה. כחלק מהתנעת הפרויקט והביצוע במסגרת צו תחילת עבודה, התקבלה מהלקוח מקדמה בהיקף של למעלה מ-14 מיליון דולר".

המקדמה הזו היא תקבול שנרשם בדוח התזרים מפעילות שוטפת. ברגע שלקוח משלם כסף לחברה זה מתבטא בתזרים המזומנים, וזאת בלי קשר אם העבודה בוצעה או לא. בפועל, לא ברור אם מול הסכום הזה היו קיזוזים מסוימים שקשורים לפעילות באתיופיה, אבל מה שברור הוא שהמקדמה היא זו שגרמה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת להיות חיובי - 34.8 מיליון שקל.

אלא שהתקבול הזה אינו הופך להיות חלק מסך המזומנים של החברה. לחברה יש מזומנים מוגבלים בסך של כ-65 מיליון שקל - חלק משמעותי מכך הם הכספים ששולמו על הפרויקט באתיופיה. הסכומים האלה ככל הנראה נמצאים בחשבון נפרד, ומשמשים רק את הפרויקט האמור, כלומר הם לא מזומנים חופשיים שהחברה יכולה לעשות בהם כרצונה. אין אפשרות להשתמש בהם לפרויקטים אחרים, אי אפשר לחלק מהם דיבידנדים, הם פשוט מוגבלים, ולכן מלכתחילה ההתייחסות אל המקדמה כתזרים היא לא מובנת מאליה.

והנה, בתזרים המזומנים מפעילות השקעה, מופיע השינוי במזומנים מוגבלים במינוס של כ-35 מיליון שקל. כלומר, מדובר על סכום שהוא מעין השקעה, וכאשר החברה משקיעה כספים, התזרים שלה בהתאמה יורד. הסכום הזה כנראה מקזז את המקדמה שמופיעה בתזרים מפעילות שוטפת.

כך או אחרת, החברה נהנתה ממקורות נוספים בתשעת החודשים הראשונים של השנה. ברן גייסה בהנפקת זכויות סכום של 9.6 מיליון שקל (הנפקת מניות עם אופציות), וכן גייסה באיגרות חוב להמרה סכום של 48.2 מיליון שקל. הסכומים האלה קשורים למימון פעילותה של החברה, ולכן בהגדרה הם משויכים לתזרים המזומנים מפעילות מימון, שכאמור היה גם כן חיובי.

■ הכותב הוא מרצה לחשבונאות, ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, ויועץ בתחומים אלה. בכל מקרה, אין לראות בכתבות אלה משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ניירות ערך. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו.

צרו איתנו קשר *5988