אשראי לאחים נאוי: S&P מעלות מעלה את דירוג החברה ל-A

בחברת הדירוג מרוצים מ"מבנה מקורות המימון" של נאוי ומאמינים כי הסביבה הכלכלית תוסיף לתמוך בפעילותה, אך מודאגים מעזיבת מי מבעלי השליטה

שאול ודורי נאוי / צילום: יונתן בלום
שאול ודורי נאוי / צילום: יונתן בלום

חברת הדירוג S&P מעלות העלתה את דירוג החוב של חברת האשראי החוץ-בנקאי אחים נאוי , מ-A מינוס ל-A (ואת הדירוג לטווח קצר מ-A-2 לדירוג של A-1), בתחזית יציבה, בנימוק כי נאוי "ביצעה ברבעונים האחרונים כמה גיוסי חוב בשוק ההון, ופרופיל המימון שלה מגוון יותר כעת". הכוונה היא שהחברה כיום נשענת פחות על מימון בנקאי ביחס לעבר, אחרי גיוסי אג"ח וניירות ערך מסחריים (נע"מ) בהיקף כולל של 810 מיליון שקל.

במעלות מעריכים גם כי "מבנה מקורות המימון הנוכחי מאפשר נראות טובה יותר לעניין ביצועיה הפיננסיים של החברה, היקפי פעילותה וגמישותה הפיננסית", וזאת "בשל הפחתת הסיכוי שאלה ייפגעו אם אחד או יותר מהבנקים המממנים את החברה יקטינו בצורה משמעותית את קווי האשראי שלה, או יבטלו אותם".

עוד מציינים במעלות כי "סביבה כלכלית יציבה יחסית תמכה בפעילות החברה בתקופה האחרונה, דבר שהתבטא בין השאר בגידול של 11% בתיק האשראי בתשעת החודשים הראשונים של 2016". הכלכלנים מביעים אופטימיות גם באשר להמשך, ומציינים כי "בתרחיש הבסיס שלנו צפויה הסביבה הכלכלית היציבה להמשיך ולתמוך בפעילות החברה בעתיד הקרוב".

הערכה זו גם מתקשרת לתחזית הדירוג היציבה, לגביה מוסיפים במעלות כי "זו משקפת את הערכתנו שהחברה תשמור על מעמדה העסקי המוביל בתחום האשראי החוץ-בנקאי באמצעות ניכיון צ'קים, על הפרופיל הפיננסי שלה ועל איכות נכסיה ב-12 החודשים הקרובים".

סיכון ש"אנשי המפתח" יפרשו

בהתייחסות לצמד בעלי השליטה בחברה - האחים דורי ושאול נאוי (המכהנים כמנכ"ל וכיו"ר של החברה), מציינים במעלות כי "אנשי מפתח אלה מנוסים מאוד בתחומי פעילות החברה ויש להם היכרות טובה מאוד עם לקוחותיה, אך להערכתנו מספרם המצומצם והחשיפה לאפשרות עזיבתם את החברה, מהווה חולשה יחסית".

בתרחיש השלילי, מציינים במעלות כי פעולת דירוג שלילית עשויה להינקט בין היתר במקרה שבו "מקורות המימון של החברה יקטנו לרמה שתשפיע לרעה על פעילותה העסקית", וכן במקרה ש"סביבה כלכלית פחות תומכת תביא להתדדרות משמעותית באיכות הנכסים של החברה ולירידה בהערכתנו את בסיס ההון והרווחיות שלה", וכמובן במימוש החשיפה לסיכון בנוגע לאנשי המפתח בחברה.

אחים נאוי, כאמור, עוסקת במימון חוץ-בנקאי, ועיקר פעילותה מתרכז בניכיון צ'קים (ממסרים דחויים) - עסקת המרה שבה מקבלים הלקוחות את ערכת הכספי של הצ'קים הדחויים שבידם, ואלה מוסבים לחברה בתמורה לעמלה הנקבעת באחוזים.

את הרבעון השלישי של השנה סיכמה החברה עם צמיחה של 13% בהכנסות המימון לכ-29 מיליון שקל, והרווח הנקי צמח בכ-6% לכ-16 מיליון שקל. בין ינואר לספטמבר 2016 הכנסות המימון עלו ב-14% והתקרבו ל-85 מיליון שקל, ורווחיה לתקופה זו צמחו ב-11% ל-48 מיליון שקל.

אחים נאוי נסחרת כיום בבורסה בשווי של כ-670 מיליון שקל, אחרי קפיצה של כ-35% שרשמה מנייתה מתחילת השנה.