אלקו תרשום רווח של עד 69 מיליון ש' ממכירת מתחם רמת השרון

הרוכשת, ישראל קנדה, פועלת להקמת פרויקט מגורים ומסחר במתחם: "הרווח הגולמי ממכירת הזכויות במקרקעין עשוי להסתכם בכ-460 מיליון שקל"

מתחם אלקו / צילום: תמר מצפי
מתחם אלקו / צילום: תמר מצפי

שותפות מוגבלת בשליטת ישראל קנדה (81%) של ברק רוזן ואסי טוכמאייר השלימה את העסקה לרכישת מתחם אלקו  הסמוך לצומת מורשה ברמת השרון. במסגרת העסקה, עליה פורסם לראשונה כבר לפני יותר משנה וחצי, ירכשו ישראל קנדה ושותפיה את מלוא זכויות החכירה במתחם התעשייתי, בשטח של כ-62 אלף מ"ר לרבות המבנים שעליהם. את המתחם משווקת כיום השותפות של ישראל קנדה כפרוייקט דירות ומסחר תחת השם "רמת השרון החדשה", בד בבד עם פעולות לשינוי ייעוד הקרקע לאזור מעורב הכולל מגורים, מסחר ותעסוקה.

המוכרת, אלקו שבשליטת משפחת זלקינד, דיווחה היום כי בעקבות השלמת העסקה, היא צפויה לרשום בדוחות 2016 רווח של כ-44 מיליון שקל, כאשר בעתיד צפויה העסקה להניב לחברה רווח נוסף בסכום מוערך של כ-25 מיליון שקל במהלך השנים הבאות, בכפוף לעמידה בתנאי ההסכם. אלקו, שיוצגה בעסקה ע"י עו"ד זיו לב, הפכה לאחת המניות החמות בת"א בשנים האחרונות בעקבות מספר מהלכים להצפת ערך. החברה נסחרת כיום בשווי של כ-1.5 מיליארד שקל.

אתמול (א') שילמה הרוכשת את יתרת התמורה בגין זכויות החכירה במקרקעין, בסך של כ-95.7 מיליון שקל בתוספת מע"מ. יצוין כי כתוצאה מהפחתת דמי ההיתר על המקרקעין, ומנגד גידול בסכומים נוספים בהתאם להסכם (בעיקר ריבית(בהם נושאת הרוכשת, סך התמורה הכוללת בגין המקרקעין קטן מכ-181 מיליון שקל שנקבעו במקור, לסך מעודכן של כ-166 מיליון שקל.

ישראל קנדה מציינת כי בנוסף היא תידרש לתשלום מס רכישה של כ-12 מיליון שקל וכן תישא בהיטל השבחה על המקרקעין, המוערך בכ-24 מיליון שקל. ישראל קנדה ושותפיה לפרויקט רמת השרון החדשה כבר החלו בשיווק הדירות בפרויקט. החברה מוסיפה כי "נחתמו הסכמים למכירה, שאינה מותנת עוד, של כ-21% מהזכויות העתידיות שתהיינה במקרקעין לדירה ממוצעת, לאחר אישור שינוי הייעוד המוצע", בתמורה כוללת של כ-187 מיליון שקל (כולל מע"מ). עד היום הועברו מסכום התמורה האמור כ-137 מיליון שקל.

בישראל קנדה מציינים בנוסף כי "החברה ממשיכה, בשלב זה, לפעול לשיווק הזכויות הנוספות שתהיינה במקרקעין, כאשר להערכת החברה "הרווח הגולמי העתידי העשוי להיווצר לשותפות המוגבלת בגין מכירת הזכויות במקרקעין שנמכרו בפועל וכן ממכירת יתרת הזכויות במקרקעין שטרם נמכרו, מסתכם לכ-460 מיליון שקל".

עוד הם מציינים כי "כתוצאה מהשלמת רכישת המקרקעין כאמור לעיל, לחברה צפוי להיווצר רווח גולמי לפני מס בסך של כ-95 מיליון שקל בגין מכירת הזכויות בקרקע עד למועד זה". יחד עם האמור, ישראל קנדה מבהירה בדיווח לבורסה כי "נכון למועד זה, החברה טרם החלה לשווק שטחי מסחר ו/או משרדים שיהיו במקרקעין ככל שיאושר שינוי היעוד המוצע, כאשר שיווק שטחים אלו כפוף להחלטת השותפות המוגבלת". ישראל קנדה נסחרת לפי שווי חברה של כ-689 מיליון שקל.