נדחה הערר שהוגש נגד פרויקט הדיור מוגן של עזריאלי בלהבים

כעת תוכל הקבוצה להמשיך בבניית הפרויקט ■ עם זאת, ועדת הערר קבעה במקביל על הפחתה במספר המחלקות הסיעודיות שתוכל הקבוצה לבנות בכפוף לחוות דעת של משרד הבריאות

דנה עזריאלי / צילום: איל יצהר
דנה עזריאלי / צילום: איל יצהר

ועדת הערר המחוזית במחוז דרום דחתה ערר שהוגש על ידי בעלי זכויות במקרקעין ביישוב להבים כנגד בניית פרויקט דיור מוגן של קבוצת עזריאלי ביישוב. מדובר בפרויקט דיור מוגן בן 360 יחידות דיור על קרקע בו זכתה קבוצת עזריאלי  במכרז בדצמבר 2014 בתמורה ל-20.8 מיליון שקל (מחיר הקרקע בתוספת דמי הפיתוח).

במסגרת הערר, שהוגש לאחר שהוועדה המקומית אישרה את התוכנית, טענו תושבים מהיישוב כי נפלו פגמים בהליך אישור התוכנית, שהצפיפות שאושרה איננה כדין וכי לא היה ניתן כלל לאשר תוכנית לדיור מוגן בקנה מידה כה גדול, ורק לצרכי היישוב כך שמספר יחידות הדיור היה צריך להיות נמוך בהרבה.

עוד נטען בערר שהבקשה להיתר שהוגשה בפרויקט על ידי קבוצת עזריאלי סוטה מהוראות התוכנית המפורטת שאושרה וכי השינויים שנעשו נחשבים ל"סטיה ניכרת מהתוכנית" ומשום כך אין לאשרה. טענה נוספת שהועלתה על ידי העוררים היא שבמסגרת הבקשה להיתר הורחב שטח המחלקות הסעודיות שניתן לבנות במקום, וכך גם מספר מקומות החניה: "הקמת 4 מחלקות ובהן 138 מיטות אינה מתיישבת עם השימוש הנלווה שנקבע בתוכנית ל'מחלקה סיעודית' המשרתת את השימוש העיקרי של הדיור המוגן", כך נטען.

במסגרת הערר גם נטען כי הליך פרסום התוכנית והאפשרות להתנגד לא היו כשורה. על כך נכתב בהחלטה של ועדת הערר כי "לא מצאנו ממש בטענות העוררים לגבי דרך הפרסום. בפנינו הוצגו מסמכים והצהרות מהם עולה כי הפרסום בוצע כנדרש במקרקעין, במודעות בעיתונים ובאתר האינטרנט של הוועדה המקומית. כמו כן לא נראה כי מגרשי העוררים הממוקמים מצפון למגרש, הם מגרשים גובלים וספק רב אם אלה נפגעים מהבינוי. למעשה דומה כי הפגיעה הנטענת בערר היא פגיעה כללית, הנטענת על ידי תושבים רבים ביישוב להבים ומבטאת את החשש כי השינוי בבינוי יוביל לשינוי באופי היישוב".

עוד קבעה ועדת הערר כי "דוחים אנו את הניסיון העומד מאחורי חלק מטענות העוררים שבפנינו שמטרתן למנוע קידום מטרה ציבורית חשובה זו. ההווה, כך דומה, חשוב יותר לשיטת העוררים מהעתיד הנראה לעין שבו הצרכים לדיור מוגן עולים, ופתרון אין. איננו מקבלים את הטענה שעל פיה צרכי העתיד מגולמים אך ורק בצרכי המבוגרים בתוך היישוב. אף אם הוראות תוכנית המתאר מתייחסות לצרכים אלה, הרי שלא ניתן לסבור כי מטרת הוראה זו הייתה להגביל את השימוש בדיור המוגן לתושבי היישוב בלבד. להבים הוא יישוב בינוני קטן בנגב והוא מהווה חלק מהנגב כולו. למעלה מן הצורך נציין, כי גם מהבחינה הכלכלית לא נכון לנקוט בהגבלה זו, שהרי ייתכן שמשמעותה היא שלא יוקם דיור מוגן כלל".

כאמור, ועדת הערר דנה בטענות המתנגדים, ובהחלטה מנומקת בת 20 עמודים קבעה לפני מספר ימים כי רוב הטענות דינן להידחות למעט הטענה המתייחסת להגדלת היקף המחלקות הסיעודיות. כך, קבעה ועדת הערר, כי תותר מחלקה סיעודית אחת בלבד, ולא ארבע כפי שאישרה התוכנית. עם זאת קבעה ועדת הערר כי במידה ויוחלט כי יש צורך במחלקה נוספת, יינתן אישור להקמת מחלקה אחת נוספת בלבד.

"האמנתי בעבר ואני מאמין היום בהקמת מתחם דיון מוגן בלהבים", כך אלי לוי ראש מועצת להבים, "החלטה הזו, כמו כל החלטה אחרת שקיבלנו בישוב, בתחומי תחבורה, תשתיות, קיימות, חשובה לא רק ללהבים, אלא לאזור כולו. ההחלטה נותנת פתרון של ממש לתושבים המבוגרים בישוב ובאזור, והיא מביאה לידי ביטוי את רצונם של תושבי להבים להמשיך להתגורר בישוב גם בגיל מאוחר". 

את הוועדה המקומית להבים ייצגו עורכי הדין דן שווץ וחיים שרביט ממשרד גדעון פישר. את קבוצת עזריאלי ייצגו עורכי הדין אבי פורטן וקירה לרנר ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'.