"נפעיל חוקרים פרטיים במטרה לגבות ארנונה ביישובים בדואים"

בשנת 2014 הגישה עמותת רגבים עתירה לבג"ץ, בדרישה להורות למועצות האזוריות נווה מדבר ואל קסום לפעול לראשונה לגביית ארנונה ביישובים בדואים, שתושביהם מעולם לא שילמו ארנונה

כפר בדואי בנגב /  צילום: רויטרס
כפר בדואי בנגב / צילום: רויטרס

רקע:

בשנת 2014 הגישה עמותת רגבים עתירה לבג"ץ נגד שר הפנים והממונה על מחוז דרום במשרד הפנים, ונגד המועצות האזוריות נווה מדבר ואל קסום, בדרישה להורות למועצות האזוריות לפעול לראשונה לגביית ארנונה ביישובים בדואים שתושביהם מעולם לא שילמו ארנונה. העמותה דרשה מהמועצות לבצע סקר נכסים במטרה לקבל את המידע הנדרש לשם גביית ארנונה כחוק מכלל המחזיקים בנכסים בשטחי השיפוט שלהן.

נוסף לכך דרשה העמותה בעתירה כי לגבי מחזיקים שפרטיהם ידועים יוצאו שומות ארנונה ללא דיחוי. בדיון שהתקיים בבג"ץ בינואר 2016 בפני השופטים אליקים רובינשטיין, חנן מלצר וניר הנדל, ציינו השופטים כי אין חולק שאי תשלום ארנונה הוא עניין שאינו תקין, ועל כן ניתנה החלטה לפיה עד סוף מארס 2016 תוגש תוכנית המציגה לוח זמנים לסקרים של בתי מגורים, ועד סוף פברואר יימסרו שומות לנכסים העסקיים המזוהים, שפרטיהם ידועים למועצות.

מה קרה:

בסוף מארס 2016 הודיעו המועצות האזוריות לבג"ץ כי נבצר מהן לבצע סקרים לצורך גביית ארנונה בשל תקציב מוגבל וקשיים לאתר כתובות מגורים, לצד היעדר שיתוף פעולה מצד התושבים שחוששים "להילכד ברשת הארנונה", ולכן הסקר יתמקד בנכסים העסקיים הקיימים שמניבים לבעליהם הכנסה ועל כן קיימת הצדקה כלכלית לחיובם בארנונה.

באשר לביצוע סקר נכסי המגורים, טענו המועצות כי הן סבורות ש"טרם בשלה העת למשלוח שומות לנכסי המגורים", משום שבחלק ניכר מאותם יישובים חסרות תשתיות בסיסיות כמו ביוב, חשמל, כבישים, מדרכות, והיקף השירותים שמקבלים התושבים הוא מינימלי ביותר.

בתגובה שהגישה המדינה לבג"ץ בשם משרד הפנים, הודיעה המדינה כי לאור הודעת המועצות האזוריות לבג"ץ, פנתה מנכ"לית משרד הפנים, אורנה הוזמן בכור, המשמשת כרגע גם כממונה על מחוז דרום, לראשי המועצות בדרישה להקמת מערך גביית ארנונה בתחומן, והדגישה כי הודעת המועצות שאינן מתכוונות לפעול לגביית ארנונה למגורים מנוגדת להוראות החוק והורתה להן לפעול מיידית לביצוע השלמות סקר נכסים לנכסים למגורים, ולנקוט ללא דיחוי פעולות להוצאת שומות ארנונה לבתי עסק. בכור אף הבהירה במכתביה כי ככל שהדבר לא יבוצע, ייבחן משרד הפנים את המשך כהונתן של המועצות והעומדים בראשן.

מה הלאה:

המועצות האזוריות הודיעו לאחרונה לבג"ץ, כי החלו בפעולות לביצוע סקר נכסים לרבות עיון בצילומי אוויר, ובפנקסי הוועדות המקומיות לאיתור זהויות של מבקשי היתרי בנייה, אך משימת זיהוי המחזיקים בנכסים ביישובי המועצות אינה פשוטה כלל מאחר שבעלי הנכסים מסרבים לשתף פעולה ומסרבים להזדהות בשמם או למסור כתובת למשלוח שומה.

בחלק מהנכסים, מציינות המועצות, קיים קושי להיכנס לשטחי הנכס בשל התנגדות של הבעלים או בשל היותם סגורים. עם זאת, המועצות מציינות כי הצליחו לגבש ולשגר כמה שומות ארנונה. במועצה האזורית נווה מדבר שוגרו 15 שומות עסקים ו-30 שומות מגורים ובמועצה האזורית אל קסום שוגרו 24 שומות עסקים ו-496 שומות מגורים. במקביל הודיעו המועצות כי באשר לנכסים שזהות בעליהן לא אותרה, המועצות התקשרו עם חברת חקירות פרטיות לצורך כך.