האולטימטום ל-XIO פוקע: העסקה למכירת מיטב דש תבוטל?

מחיר העסקה, שהתממשותה מוטלת בספק, משקף שווי של 1.48 מיליארד שקל לבית ההשקעות - 48% מעל מחיר השוק הנוכחי

אילן רביב / צילום: תמר מצפי
אילן רביב / צילום: תמר מצפי

כ-10 חודשים לאחר שנודע בראשונה על המגעים למכירת בית ההשקעות מיטב דש לידי קרן הפרייבט אקוויטי הזרה XIO, וקצת יותר מחצי שנה לאחר שנחתמה עסקת הענק, בהיקף של 1.5 מיליארד שקל, עדיין לא ברור גורלה.

מחר אמור לפקוע האולטימטום שמיטב דש העמיד לקרן הרוכשת בסוף אפריל, לצורך תיקון הפרות מצדה, ובמסגרת זו שינוי מבנה הקבוצה הרוכשת וקידום משמעותי בהליך ההגשה של בקשת אישור להחזיק באמצעי שליטה בגוף מוסדי בישראל. ככל הידוע, הצדדים טרם הגיעו להסכמות שייתרו את מכתב ההפרה, הגם שהמגעים ביניהם נמשכים.

מיטב דש  נסחרה הבוקר לפי שווי של מיליארד שקל, לאחר שמתחילת השנה השילה מניית בית ההשקעות כ-14%. ההסכם הראשוני למכירת מיטב דש, המנוהל על ידי אילן רביב, לידי XIO, נחתם באוגוסט 2016, וההסכם המחייב נחתם בסוף נובמבר. בהסכמים אלה נקבע כי הקרן הזרה, שבה מעורבים גורמים סיניים, תרכוש את מלוא המניות של בית ההשקעות, המוחזק בידי צבי סטפק, אלי ברקת והציבור, תמורת 1.48 מיליארד שקל (22 שקל למניה - כ-48% מעל מחיר השוק הנוכחי).

ראשי מיטב דש ממתינים להתכנסות דירקטוריון החברה, שיחליט אם ממשיכים בעסקה באמצעות הארכת תקופת ההסכם בין הצדדים או אם מבטלים אותה ופונים לרוכשים פוטנציאליים אחרים. נציין כי אם הקרן לא תגיש היום בקשה לקבלת אישור הממונה על שוק ההון, או תקבל הארכה ממיטב דש, אז במיטב דש יכולים לבטל את העסקה.

רווח נקי של 24 מיליון שקל ברבעון

בדוחות הכספיים לרבעון הראשון השנה שפרסם בית ההשקעות השני בגודלו במשק לפני כשבועיים, נכתב ביחס לעסקה עם XIO כי "למועד הדוח, טרם עבר המועד הקבוע בהסכם לתיקון ההפרות של הסכם המיזוג מצד קרן XIO, בגינן מסרה החברה ל-XIO הודעה על הפרת הסכם המיזוג. תקופת הריפוי שנקבעה בהסכם המיזוג ל-20 ימי עסקים עד ליום 6 ביוני, וככל ולא תתקן קבוצת XIO את ההפרות של הסכם המיזוג עד למועד האחרון לריפוי, תעמוד לחברה הזכות לבטל את הסכם המיזוג והעסקה, וכן לדרוש מקבוצת XIO את החזר הוצאות העסקה של החברה עד לסכום שנקבע בהסכם המיזוג, וזאת בלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי כל דין".

עוד ציינו במיטב דש, במסגרת הדוחות, כי "למועד הדוח אין ביכולת החברה להעריך אם תתקן קבוצת XIO את ההפרות של הסכם עד לתום תקופת הריפוי. בנוסף, אף ככל שיתוקנו הפרות הסכם המיזוג על ידי XIO (לרבות כך כי קבוצת XIO תמלא את הבקשות לאישורים הרגולטוריים באופן הנדרש על פי דין), אין כל ודאות כי יתקבלו מלוא האישורים הרגולטוריים הנדרשים לשם השלמת העסקה".

בית ההשקעות מיטב דש פתח את 2017 עם ירידה קלה ברווח לצד גידול ניכר בהכנסות - במידה רבה בגלל עסקות רכישה ומיזוגים שביצע - תוך שהוא ממשיך במדיניות חלוקת הדיבידנדים (הפעם הודיע על חלוקה של כ-10.2 מיליון שקל). בשורה התחתונה רשם בית ההשקעות ברבעון הראשון השנה רווח נקי של 24 מיליון שקל - מיליון שקל פחות מהרבעון המקביל אשתקד.

צרו איתנו קשר *5988