בכפוף לשימוע: הקבלן גבי מגנזי ומנכ"ל דניה סיבוס יועמדו לדין

זאת בגין תיאום מחירים במכרזים בשוהם ■ בנוסף יועמדו לדין, בכפוף לשימוע, המהנדס גיל שולדנפריי ומזכירת החברה הכלכלית לשוהם לילך הירש

גבי מגנזי / צילום: אביגיל עוזי - ידיעות אחרונות
גבי מגנזי / צילום: אביגיל עוזי - ידיעות אחרונות

פרקליטות מיסוי וכלכלה ורשות ההגבלים העסקיים הודיעו היום (ד') לבא-כוחו של הקבלן גבריאל מגנזי, המהנדס גיל שולדנפריי ומזכירת החברה הכלכלית לשוהם, לילך הירש, כי הם שוקלים להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע בפרשת תיאום המחירים לכאורה במכרזי בנייה, תשתית ורכש בעיריית שוהם.

לחשודים מיוחסות עבירות של קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במירמה, זיוף מסמך, מירמה והפרת אמונים, עבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים, עבירות לפי חוק לאיסור הלבנת הון ועבירות נוספות, כל אחד לפי חלקו.

כמו כן, הפרקליטות ורשות ההגבלים  הודיעו לחשודים מיכאל בראשי וחברת זלמן בראשי ואחיו בע"מ, ניר עפרוני וחברת רולידר בע"מ, רונן גינזבורג וחברת דניה סיבוס בע"מ וחשודים נוספים, כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע, כל אחד לפי חלקו, בעבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות נוספות.

לפי כתבי החשדות, בשנת 2005 רכש מגנזי חברה הידועה כיום כ"מגנזי תשתיות", שהייתה במועד הרכישה חברה קבלנית רשומה בפנקס הקבלנים. בסמוך לאחר הרכישה פנה מגנזי לגיל שולדנפריי, מהנדס אזרחי, וסיכם עמו כי יירשם במרשם החברות ואצל רשם הקבלנים באופן פיקטיבי כבעל מניות, כמנהל פעיל וכמהנדס לסיווג של החברה, וזאת כדי להשתמש בשמו והכשרותיו של שולדנפריי כבסיס להמשך רישומה של מגנזי תשתיות בפנקס הקבלנים ולשמר את סיווגיה הקבלניים הגבוהים.

על-פי החשד, במשך שנים לא מילא שולדנפריי כל תפקיד הנדסי במגנזי תשתיות, לא ניהל אותה, לא היה מעורב כלל בפעילותה העסקית או המקצועית ולא פיקח או נשא באחריות כלשהי לעבודות אותן היא ביצעה.

לפי החשד, לאחר שמגנזי קיבל במירמה את רישיון הקבלן של מגנזי תשתיות, הוא התמודד וזכה באמצעות החברה במספר מכרזים שפורסמו על-ידי רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים שונים ורבים. לאחר הזכייה במכרזים לכאורה שלא כדין, שילמו הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים למגנזי תשתיות כספים בסך כולל של מעל ל- 290 מיליון שקל.

הפעילות הכספית בקבוצת מגנזי התאפיינה בהעברות כספיות רבות ותדירות מחשבונות הבנק של מגנזי תשתיות לחשבונות הבנק של התאגידים השונים בקבוצה. לפי החשד, כל מניותיה של מגנזי תשתיות הוחזקו באופן פיקטיבי ולמראית-עין על-ידי שולדנפריי, כאשר מגנזי היה בעל השליטה האמיתי בחברה.

כמו כן, נטען, מגנזי העביר את הרכוש האסור ממגנזי תשתיות אל חברות אחרות בקבוצת מגנזי בהן שלט. ההוצאות הכספיות השונות של קבוצת מגנזי וכן חלק מהוצאותיו הפרטיות שולמו מחשבונות הבנק של חברה בבעלותו, ונרשמו בספרי הנהלת החשבונות של אותה חברה.

בחודש ספטמבר 2011 פרסמה החברה הכלכלית שוהם מכרז לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזור התעשייה הצפוני היי פארק בשוהם. המכרז נערך בשיטה של אומדן סגור, לפיה המתמודדים נדרשים להציע הצעות מחיר אשר תיבחנה ביחס לאומדן שאינו ידוע להם. בתנאי המכרז נקבע כי הצעות שתהיינה נמוכות ביותר מ-20% מהאומדן תיפסלנה על הסף.

מגנזי תשתיות התמודדה במכרז, ולפי החשד, בחודש ספטמבר 2011 קיבל מגנזי שלא כדין את האומדן מאחד מאנשי החברה הכלכלית שוהם, שזהותו אינה ידועה. מגנזי, כך נטען, תיאם את הצעותיהם של המתמודדים האחרים במכרז במטרה לקבוע את ההצעה הזוכה, לשמש כקבלן משנה של הזוכה ולקבל את כספי המכרז.

לפי החשד, לקראת הגשת ההצעות במכרז תיאם מגנזי עם בראשי, עפרוני וגינזברג, בכירים בענף הבנייה, וחשודים נוספים, את הצעות המחיר שנמסרו למכרז. בנוסף, נטען, טרם פרסומו של המכרז, העמידה הירש, מזכירת החברה הכלכלית לשוהם, את מסמכי המכרז לעיונו של מגנזי, דבר שנתן למגנזי יתרון ביחס למתמודדים אחרים ועזר למגנזי לתאם את ההצעות עם החשודים.

עוד נטען כי לאחר פרסום המכרז סיפקה הירש למגנזי באופן שוטף מידע באשר להתקדמות המכרז ואף ערכה לבקשתו טיוטת פרוטוקול סיור קבלנים בטרם העברתה לאישור בחכ"ל והנפיקה קבלה וחשבונית מס כוזבות. לפי החשד, במספר הזדמנויות קיבלה הירש ממגנזי טובות הנאה שונות.

לחשודים ניתנה אפשרות, בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפרקליטות מיסוי וכלכלה בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.

החקירה נוהלה בידי משטרת ישראל, מחלקת החקירות של רשות ההגבלים העסקיים וחקירות מס הכנסה מרכז, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. התיק מנוהל בידי עורכי הדין אורי פרייסמן ועדי אפלבוים גרוזמן מפרקליטות מיסוי וכלכלה, בשיתוף עם עורכי הדין אבי גרוסמן ועדי גנוט מהמחלקה המשפטית של רשות ההגבלים העסקיים. 

עו"ד איתן מעוז, בא-כוחו של מנכ"ל דניה סיבוס רונן גינזבורג, מסר בתגובה כי "הטענה בדבר מעורבותו של רונן גינזבורג בתיאום המכרז אינה נכונה. במהלך השימוע יתבהרו הדברים במלואם". 

בא-כוחו של מגנזי, עו"ד ז'ק חן, סירב להגיב לידיעה.