קריסת אורבנקורפ: עו"ד גיסין הגיש תביעה נגד ססקין ואשתו

לפי התביעה בסך של 96 מיליון שקל, בני הזוג ססקין הפרו התחייבויות כלפי חברת הנדל"ן הקנדית ■ נושי האג"ח מצפים לקבל בקרוב תשלום ראשון של כ-30% מהחוב

אלן ססקין / צילום: מצגת החברה
אלן ססקין / צילום: מצגת החברה

עו"ד גיא גיסין, שמונה אשתקד לבעל תפקיד בחברת הנדל"ן הקנדית אורבנקורפ שקרסה, הגיש היום (ג') לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בשם החברה על סכום של 32.5 מיליון דולר קנדי (95.6 מיליון שקל) נגד בעל השליטה בחברה, אלן ססקין, רעייתו דורין ססקין וחברות שנמצאות בשליטתם. את הנתבעים בתיק מייצג עו"ד עופר צור ממשרד גורניצקי ושות'.

לטענת עו"ד גיסין, בדיקות וחקירות שערך בשנה האחרונה, העלו כי ססקין ורעייתו הפרו התחייבויות שלקחו על עצמם כלפי אורבנקורפ. לפי כתב התביעה, מדובר בהתחייבויות, שעל פיהן היו אלן ודורין ססקין אמורים להעביר לאורבנקורפ זכויות ונכסים מסוימים כתמורה להקצאת מניות החברה לתאגידים שבבעלות הנתבעים.

אורבנקורפ, שנמצאת בבעלות ססקין, גייסה בדצמבר 2015 כ-180 מיליון שקל מהציבור בישראל באמצעות הנפקת אג"ח. חצי שנה מאוחר יותר נקלעה החברה לקשיים, ועקב כך פנו חברות בנות שלה בקנדה (ביוזמתו של ססקין) בבהילות לבית המשפט בטורונטו לצורך הגנה מפני נושים, ומונה להן נאמן. בהמשך מונה נאמן אחר לחברת נכס נוספת שנמצאת בבעלות אורבנקורפ.

לאורבנקורפ עצמה מונה בעל תפקיד (עו"ד גיסין) מטעם בית המשפט בישראל, והוא שאחראי לפעול לטובת החברה ונושיה מול הנאמנים בקנדה, שאחראים על מימוש נכסי החברות הבנות, שמחזיקות בעיקר בקרקעות באזור טורונטו. ססקין עצמו התחיל בהמשך בהליכי פשיטת רגל בקנדה, ומנסה להגיע להסדר עם נושיו.

תשלום קרוב של 53 מיליון שקל

בכתב התביעה טוען גיסין כי גיוס האג"ח שביצעה אורבנקורפ בישראל התבסס על ההתחייבויות שקיבלה החברה מבעל השליטה, אשתו והחברות שבשליטתו, ושאף הופיעו בתשקיף ההנפקה. לפי עו"ד גיסין, מדובר בהתחייבות להסב לטובת החברה הלוואות של צדדים קשורים בשווי של 8 מיליון דולר קנדי, הפרת התחייבות להעמיד לחברה תרומת בעלים להון של 12 מיליון דולר קנדי, העברת יחידות דיור בשווי של 10 מיליון דולר קנדי מחברה בת של אורבנקורפ לידי נושים פרטיים של ססקין, וכן הפרת התחייבות להעביר לאורבנקורפ תקבול של 3 מיליון דולר ממכירת הנכס "קווין 952".

במקביל לתביעה החדשה שהגיש היום, מנהל כאמור גיסין בשנה האחרונה גם את הטיפול בזכויות שינבעו לאורבנקורפ ממימוש נכסי החברות הבנות. הנאמן שמונה למרבית חברות הנכס, הכיר בתביעות חוב של 37 מיליון דולר קנדי שהגיש גיסין, כשמתוך סכום זה אמור להתקבל בקופת אורבנקורפ סכום של כ-20 מיליון דולר קנדי (כ-53 מיליון שקל) בתקופה הקרובה, וזאת במסגרת חלוקת ביניים. נוסף על כך, הכיר הנאמן של חברת הנכס האחרת בתביעת חוב של 16.5 מיליון דולר קנדי שהגיש עו"ד גיסין בשם אורבנקורפ. כל הכספים שיתקבלו בקופת אורבנקורפ, עתידים לשמש לפירעון החוב לנושי האג"ח.