דוח הממשלה: 70% מההחלטות שהתקבלו עד סוף 2016 - בוצעו

הממשלה ביצעה 70% מכלל הסעיפים שהיו צריכים להתבצע מתחילת כהונתה עד סוף שנת 2016 - כך עולה מדוח מעקב שפרסם הבוקר משרד ראש הממשלה. במשרד ראש הממשלה ציינו שישראל היא אחת המדינות הבודדות ב-OECD אשר מבצעות מעקב פרטני אחר ביצוע ההחלטות ומפרסמות אותו.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו אמר, "אני גאה על כך שהממשלה בראשותי בודקת בשקיפות ומפרסמת לציבור את אחוז הביצוע של החלטות הממשלה". מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אלי גרונר אמר כי "פרסום ביצוע ההחלטות הוא עוד פרק חשוב בשינוי הדרמטי שאנחנו מובילים בשנתיים האחרונות בתרבות הארגונית של הממשלה. הנומרטור, הפחתת הרגולציה, הכנת תוכניות עבודה, הצבת יעדים מדידים לכל משרד - כולם מהלכים שמטרתם יצירת סביבת עבודה מודרנית ויעילה יותר במגזר הציבורי".

הדוח עוקב אחר הביצוע של כלל ההחלטות הביצועיות שהתקבלו בממשלה הנוכחית, אשר תאריך היעד של ביצוען נקבע עד סוף שנת 2016 - 195 החלטות ממשלה, המורכבות מ-1,052 סעיפים ביצועיים. לכל אחד מהסעיפים בדוח מוצג סטטוס ביצוע עדכני, בהתאם לדיווחים של משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

כך למשל, במקרה של החלטת הממשלה מספר 1957: "מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית" - לא הוקצה בשנת 2016 סכום של 2 מיליון שקל למשרד התרבות והספורט למימון התוכנית, למרות שהדבר היה באחריותו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הסיבה לכך, על-פי הדוח, היא שמשרד התרבות לא סיים להכין את מסמכי המכרז, הדרוש לצורך קבלת התקציב.

נכון להיום ,סוכם כי העברת הסכום תידחה ל-2017. תקציבים אחרים המפורטים בהחלטה הוקצו במלואם או בחלקם.