אל-על רוכשת את ישראייר; IDB תקבל 154 מ' ש' ו-25% מסאן דור

(עדכון) - הבוקר חשף "גלובס" כי בתום חודשים של מו"מ תכננו הצדדים להיפגש הערב ולחתום על הסכם הרכישה ■ עקב הפרסום דיווחה אל-על כי גובשו הבנות בין הצדדים

מטוסים של חברת אל על / צילום: סיון פרג'
מטוסים של חברת אל על / צילום: סיון פרג'

רכישת חברת התעופה ישראייר בידי חברת טיסות השכר סאן דור שבבעלות אל-על  נמצאת לקראת חתימת הסכם סופי ומחייב.

הבוקר (א') חשף "גלובס" כי בתום חודשים של משא-ומתן תכננו הצדדים להיפגש הערב ולחתום על הסכם הרכישה. בעקבות הפרסום דיווחה אל-על בשעות הצהריים כי גובשו הבנות בין הצדדים ביחס לעיקר פרטי העסקה, וכי אלה כבר אושרו בידי הדירקטוריון שלה. היא גם הוסיפה כי ככל שיושלם המשא-ומתן, צפוי ההסכם המחייב להיחתם בתוך ימים אחדים.

מנכ"ל אל-על, דוד מימון, ציין כי העסקה תביא לעלייה בהכנסות של הקבוצה כולה ותאיץ את צמיחת החברה תוך הגדלת היקפי פעילותה. מימון הוסיף כי העסקה מהווה נדבך חשוב ביישום אסטרטגיה ארוכת-הטווח להרחבה וגיוון של סל השירותים והמוצרים שמציעה אל-על. בין השאר, מדובר כנראה על הרחבת הפעילות בשבתות וחגים - פעילות שלא מבוצעת בידי אל-על, אבל מבוצעת בידי ישראייר.

ישראייר נמצאת כיום בבעלות מלאה של קבוצת אי.די.בי פתוח. במסגרת העסקה, תעביר אי.די.בי את מלוא הבעלות על ישראייר לידי סאן דור. בתמורה, תקצה סאן דור 25% ממניותיה לאי.די.בי, בעוד שיתרת אל-על תמשיך להחזיק ב-75% ממניות סאן דור. לשני הצדדים יוענקו אופציות, שמימוש אחת מהן תוביל בעתיד את אל-על לרכוש המניות שתקבל אי.די.בי בעסקה.

בנוסף, תשלם סאן דור סכום במזומן בגובה ההון העצמי החיובי של ישראייר כפי שיהיה בסוף מארס 2017, בסכום כולל שלא יעלה על 24 מיליון דולר. חלק מהסכום יועמד כהלוואה לאי.די.בי, וחלקו האחר יועמד כהשקעה של סאן דור בישראייר. אל-על ואי.די.בי גם יעמידו בהתאם ליחס החזקותיהן בסאן דור, ערבויות ובטחונות מסוימים עד לסך של 33 מיליון דולר.

השלמת העסקה מותנית במספר תנאים מתלים, אשר המהותי מביניהם הוא קבלת אישור רשות ההגבלים העסקיים. תנאי נוסף קובע כי ההון העצמי של סאן ושל ישראייר לא יהיה שלילי בדוחות החברות לסיכום 2017, כאשר ביחס לישראייר נקבע גם שההון העצמי המוחשי שלה לא יפחת מ-7 מיליון דולר ביום השלמת העסקה.

השלמת העסקה מתוכננת לסוף דצמבר 2017, אולם ניתן יהיה להאריך את המועד להשלמה עד לסוף יוני 2018. טרם השלמת העסקה אמורה ישראייר למכור את המטוסים שבבעלותה בעסקת SLB (מכירה וחכירה מחדש) תמורת 70 מיליון דולר, כאשר לאל-על הוקנתה אופציה לרכישת המטוסים בתנאי העסקה. מכירת המטוסים תשמש לפירעון הלוואה של 35 מיליון דולר לבנק לאומי, כאשר יתרת תשמש לתשלום לאי.די.בי. בדוחות לסיכום הרבעון הראשון של 2017, העריכה אי.די.בי כי תקבל במהלך 2018 כ-154 מיליון שקל כתוצאה ממכירת ישראייר.

סאן דור פועלת כמארגן תיירות לסיטונאים וליחידים ומשווקת טיסות שכר וטיסות סדירות, הן על-ידי החכרת קיבולת מטוסים (מלאה או חלקית) לצדדים שלישיים והן במכירה ישירה.

במהלך 2016 שיווקה סאן דור כ-1,510 טיסות לכ-60 יעדים באירופה ובאפריקה, לעומת כ-1,141 טיסות ב-2015. סאן דור מעסיקה כ-30 עובדים, וב-2016 הציגה הכנסות של 77.5 מיליון דולר, לעומת 57.5 מיליון דולר ב-2015 ו-46.1 מיליון דולר ב-2014.

בראש ישראייר ימשיך לעמוד המנכ"ל המכהן אורי סירקיס. פעילותה של ישראייר כוללת כיום שתי חטיבות: הראשונה והמרכזית מביניהן היא חטיבת הטיסות והתיירות לחו"ל, ואילו החטיבה השנייה כוללת את חטיבת התיירות הנכנסת, שעוסקת בארגון טיולים מאורגנים בישראל לקבוצות תיירים מחו"ל.

ישראייר הציגה ב-2016 צמיחה של 48% במחזור ההכנסות ל-1.36 מיליארד שקל וזינוק של 87% ברווח הנקי ל-45 מיליון שקל. הרווח הנקי בניכוי הכנסות והוצאות חד-פעמיות עלה ל-35 מיליון שקל, מ-17 מיליון שקל ב-2015.

אי.די.בי תיירות יוצגה בעסקה בידי עו"ד עידו צמח ממשרד גולדפרב זליגמן ועו"ד מזור מצקביץ, ראש מחלקת רגולציה והגבלים עסקיים במשרד מ. פירון ושות', אשר טיפלה בתחום ההגבלים בעסקה. אל-על יוצגה בידי עוה"ד דן שמגר ואריאל עמינצח שותפים במשרד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות', ובתחום ההגבלים העסקיים עוה"ד ניבה ברג-לבנת ראש תחום הגבלים עסקיים במשרד.