בקשה לייצוגית: אינסטגרם מפרסמת לקטינים ללא אישור

אפליקציית שיתוף התמונות מהווה קרקע פורייה לפרסום, אך השימוש בה אפשרי רק לגילאי 13 ומעלה ■ ואולם לפי הבקשה, אינסטגרם משתמשת באופן לא חוקי בנתוניהם האישיים של משתמשים קטינים, בניגוד לדיני הגנת הפרטיות והפרסום הישראליים

אינסטגרם נחשב לכלי פרסום אפקטיבי בקהלי יעד צעירים, אך מה המשמעות החוקית של פרסום להם, והאם מותר להשתמש בנתוניהם של קטינים לצורכי פרסום על סמך הסכמתם בלבד - או שנדרשת גם הסכמה של הוריהם? סוגיה זו עתידה להידון בקרוב בבית משפט, לאחר שבקשה לתביעה ייצוגית על שימוש בנתוני צעירים לצורכי פרסום ללא אישור ההורים הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב על-ידי עורכי הדין יונתן רפפורט, רועי ביטון ואדם לוין ממשרד רפפורט לוין.

השניים החלו כבר לפני כשנה בהליך משפטי סביב נושא זה מול פייסבוק - שהיא גם בעלת השליטה באינסטגרם. שתי החברות מאפשרות שימוש בפלטפורמה לצעירים, אך בעוד השימוש בפייסבוק פתוח לכל גיל - השימוש באינסטגרם אפשרי מגיל 13 ומעלה.

התביעה דנה בשימוש בנתוניהם של בני 13-18, שעל-פי החוק בישראל דורש אישור הורים לצורך שימוש בפרסום.

על-פי הבקשה, אינסטגרם מפרה את דיני הגנת הפרטיות והפרסום הישראליים ומשתמשת באופן לא חוקי בנתוניהם האישיים של קטינים, ובכך מאפשרת הצגה של פרסומות בעלות תוכן לא ראוי למשתמשים אלה.

אינסטגרם מהווה קרקע פורייה לפרסום ולשיווק - כך נטען בתביעה - לנוכח הגישה הישירה לקהל הצרכנים, פרק הזמן הלא מבוטל המוקדש לשיטוט בה והמידע הרב שהיא אוספת לגבי משתמשיה ומעמידה לרשות המפרסמים. "מידע זה הוא לב פעילותה של אינסטגרם, והוא שהופך אותה לכלי פרסומי יעיל".

על-פי הבקשה, מרגע שאדם מבוגר נתן הסכמתו לשימוש בנתוניו, אין הרבה מגבלות לגבי סוג הפרסומות והשיווק שבהם רשאית אינסטגרם והגורמים העסקיים הרוכשים ממנה שירותים להשתמש. "בניגוד לבגיר, הרשאי לתת את הסכמתו לפגיעה בפרטיותו - קטין אינו רשאי לעשות כן, ועל הסכמה זו להינתן על-ידי מבוגר המוסמך לעשות כן".

לטענתם, תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים) קובע מגבלות על שימוש במידע אישי של קטין, מאחר ש"עד גיל בגרות קטינים ניתנים להשפעות באופן קל משמעותית ממבוגרים, ויכולתם להבין את הוויתור על זכויותיהם מוגבל ביותר".

בהמשך נכתב כי "בעיה זו אינה מוגבלת לגבולות המדינה, ובמדינות אחרות נשמעו קולות המבקשים להגביל את יכולתן של הרשתות החברתיות להשתמש בקטינים ובמידע הנוגע להם לצורכי פרסום".

לא נקבו בסכום פיצוי

עוד נטען כי אינסטגרם מתרשלת וחושפת קטינים לתוכן פוגעני שפרסומו נאסר. אינסטגרם אינה מקיימת מנגנון יעיל שמטרתו וידוא גיל המצטרף, וכל ילד או ילדה יכולים לפתוח משתמש ברשת החברתית תוך הצהרה כי גילם מבוגר מגילם האמיתי. בכך היא מביאה לסיכול הוראות המחוקק שביקש למנוע מפרסום ברשת האינטרנט המותאם למבוגרים מלהגיע לקטינים העושים בה שימוש.

במסגרת הבקשה לא נקבו עורכי הדין בסכום שהם מבקשים כפיצוי, שכן לטענתם גודל הקבוצה הנפגעת והיקף הפגיעה עדין לא ברורים. פרט לבקשה לאישור התביעה כייצוגית, הם מבקשים בין היתר להורות לאינסטגרם למסור נתונים מדויקים על מספר המשתמשים הקטינים העושים בה שימוש, על רווחיה ממסחר במידע הנוגע לאותם משתמשים ושאר הנתונים הרלוונטיים לבקשת האישור.

הם גם מבקשים להורות לאינסטגרם להטמיע מנגנון המוודא את גילאי המצטרפים לשירותיה ולחדול מעשיית שימוש פסול במידע אישי ורגיש הנוגע לקטינים העושים שימוש בשירותיה.