לקראת הנפקת OPC אנטרופי נוקבת בשווי של כ-1.4 מיליארד ש'

חברת תחנות הכוח של עידן עופר תגייס מחר לפחות 350 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונית, לפי שווי מינימלי של 1.25 מיליארד שקל

לקראת הנפקת חברת OPC מחר (ד') בבורסה בת"א, ביצעו בחברת היועצים אנטרופי הערכת שווי לחברה, הנוקבת בסכום של כ-1.4 מיליארד שקל (392 מיליון דולר). OPC, נזכיר, מבקשת לגייס לפחות 350 מיליון שקל לפי שווי של 1.25 מיליארד שקל "לפני הכסף". כלומר ההערכה של אנטרופי נוקבת בשווי גבוה בכ-12% מהשווי המינימלי של החברה לצורך ההנפקה.

OPC עוסקת בהקמה והפעלה של תחנות כוח פרטיות בישראל ונמצאת כיום בבעלות מלאה של חברת איי.סי. פאואר (ICP), שמחזיקה גם בפעילות רחבה של ייצור חשמל במדינות אמריקה הלטינית. ICP עצמה נמצאת בבעלות חברת ההחזקות קנון שבשליטת עידן עופר.

כיום מפעילה OPC תחנת כוח במישור רותם (מחזיקה 80%) בהספק של 466 מגוואט ונמצאת בתהליך הקמת תחנת כוח בעלת כושר ייצור של כ-140 מגוואט בחדרה, שאמורה להתחיל לפעול בתחילת 2019.

האנליסט אמיר ג'יריס מציין כי נכון להיום יכולת הייצור של OPC מהווה כ-2.7% מסך כושר ייצור החשמל המותקן בישראל וכ-12% מכושר הייצור המותקן של יצרני חשמל פרטיים. "בשנים הקרובות צפוי גידול משמעותי בהיקף החשמל שייוצר על-ידי יצרנים פרטיים ולאור הניסיון והיכולות של החברה בתחום, להערכתנו צפוי גידול בהיקפי פעילותה".

ג'יריס מציין כי חלק מתמורת ההנפקה מיועד לרכישה של עד 95% מההון של חברת צומת, המקדמת פרויקט להקמת תחנת כוח הפועלת באמצעות גז טבעי בהספק של 396 מגוואט. בהנחה שיתקבלו כל האישורים הנדרשים, ותהיה סגירה פיננסית עד לסוף 2018, החברה מעריכה כי ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח צומת תתקיים במהלך שנת 2021 (הערכת השווי בוצעה ללא עסקת צומת). ג'יריס מעריך כי לאחר שתושלם הקמת התחנה בחדרה, יסתכם תזרים המזומנים התפעולי של OPC (לאחר תשלומי חובות) בכ-225 מיליון שקל ב-2019 ובכ-200 מיליון שקל בשנים 2020 ו-2021.

התחייבות חיתומית מלאה להנפקה

בסוף השבוע פרסמה OPC תשקיף מעודכן, ממנו עולה כי בסיכום המחצית הראשונה של 2017 גדלו הכנסות החברה ב-7% והסתכמו ב-648 מיליון שקל. הרווח התפעולי גדל ב-71% והסתכם בכ-94 מיליון שקל, אבל בשורה התחתונה רשמה OPC הפסד של 3.7 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-23 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עקב עלייה חדה בהוצאות המימון. בשנת 2016 כולה, רשמה OPC רווח נקי של 70 מיליון שקל על מחזור של 1.24 מיליארד שקל.

ההנפקה, נזכיר, מובטחת בהתחייבות חיתומית מלאה, כלומר חתמי OPC מחויבים לרכוש את כל המניות המונפקות במחיר המינימום. את ההתחייבות החיתומית לקחו על עצמן ארבע חברות החיתום שמובילות את ההנפקה: לאומי פרטנרס, שהתחייבה לרכוש במידת הצורך עד מחצית מהמניות המוצעות בהיקף של כ-50 מיליון דולר; פועלים אי.בי.אי, שהתחייבה לרכוש עד רבע מהמניות המוצעות בהיקף של כ-25 מיליון דולר; וכן ברק קפיטל ומנורה מבטחים, שהתחייבו לרכוש כל אחת עד שמינית מהמניות המוצעות בהיקף של 12.5 מיליון דולר.

תוצאות המחצית הראשונה של OPC
 תוצאות המחצית הראשונה של OPC

צרו איתנו קשר *5988