עולם ביטוחי הרכב מתחדש: האם המחירים יוזלו?

רשות שוק ההון מפרסמת הנחיות חדשות בתחום שמאות הרכב ומוסכי ההסדר ■ הבשורה לצרכנים: מבוטחים כמעט ולא יוגבלו בבחירת השמאי או המוסך שיעניק להם שירות אחרי תאונה ■ ביטוח רכב – כל מה שצריך לדעת

מוסך / צילום: תמר מצפי
מוסך / צילום: תמר מצפי

לאחר שנים רבות של דיונים בין ממשלתיים והתלבטויות בתוך הפיקוח על הביטוח, יוצאת רשות שוק ההון עם הנחיות חדשות לגבי תחומי שמאות הרכב ומוסכי ההסדר בעולם הביטוח. אתמול (ד') פרסמה רשות שוק ההון, בראשות הממונה דורית סלינגר, טיוטת חוזר "בענף רכב רכוש", הכוללת ביטול רשימות שמאי החוץ ואת הרחבת מוסכי ההסדר הקיימים. מדובר בהסדרה חדשה של שניים מהממשקים החשובים של המבוטחים במה שנקרא ביטוח הרכב המקיף וביטוח צד ג', המתייחסים ל"נזקי פח" בתאונות. מדובר בהנחיות חשובות המסדירות ממשקים בעייתיים לעתים בין חברות הביטוח לבין המבוטחים הרבים שחווים נזקים לרכביהם בתאונות.

בהודעה שנלוותה לטיוטה החדשה שיצאה היום פירטה רשות שוק ההון כי "הרשימות (רשימות השמאים בחברות הביטוח - ר"ש) יוחלפו במנגנון חדש שיחייב את כל חברות הביטוח להשתמש במאגר שמאים רחב. כל שמאי העומד בהוראות הדין רשאי להצטרף למאגר השמאים.

המנגנון החדש אינו מאפשר לחברת ביטוח להוציא או למנוע כניסה של שמאי לרשימה", ותוך שהוסף כי יקבעו "כללים מחייבים לחברת ביטוח בעת התקשרות עם מוסכים, שלפיהם "כל מוסך שיעמוד בתנאים (שפורטו, ר"ש) יוכל לבקש להצטרף להתקשרות עם חברת הביטוח".

הטיוטה החדשה יוצאת לאחר שבעבר התגלעה בוועדת הכלכלה של הכנסת מחלוקת בין משרדי האוצר והתחבורה בנושא פתיחת רשימות השמאים וביטול מוסד מוסכי ההסדר. האוצר, רשות שוק ההון כיום, התנגד אז לביטול מוסכי ההסדר.

לאחר מכן, הושגו הבנות בשני נושאים אלה, ועל פיהן יבוטלו רשימות השמאים של חברות הביטוח והן יחויבו להשתמש במאגר השמאים הרחב שבמשרד התחבורה, וגם שיבוטלו רשימות מוסכי ההסדר הקיימות והבידול באמצעות השתתפות עצמית, אך מנגנון מוסכי ההסדר כשלעצמו לא יבוטל והרשימות יתרחבו בהתאם לקריטריונים שיקבעו משרדי התחבורה והאוצר, כשחברות הביטוח יחויבו להכניס לרשימת מוסכי ההסדר כל מוסך שיעמוד בקריטריונים.

האם המשמעות היא שאנו צפויים להוזלה במחירי הביטוח? כלל לא ברור. למעשה מדובר במהלך עם השפעות צולבות רבות שעלולות אף להוביל לייקור עתידי.

ככה זה יעבוד

כיום, חברות הביטוח מחזיקות ברשימות שמאי חוץ, שהשומה שהם קובעים היא השומה הקובעת. כמו כן, בחירת השמאי נעשית על ידי המוסך המתקן או סוכן הביטוח ולעתים אף בהמלצה של חברת הביטוח. ובכן, מהם עיקרי ההנחיות החדשות?

מועדון השמאים נפתח

ברשות שוק ההון מסבירים, כי "בענף ביטוח הרכב קיימים לעיתים אינטרסים מנוגדים בין השחקנים השונים בתחום זה. בתווך עומדים השמאים, שאמורים להעריך את הנזק בהוגנות תוך שמירה על יושרה מקצועית", כך ש"כדי לצמצם השפעות של גורמים שונים על עבודתו של השמאי ולאור הליכי ביקורת שונים שערכה הרשות, מוצע לבטל את רשימות שמאי החוץ ולהורות לכל חברת ביטוח לעשות שימוש במאגר שמאים כך שלמאגר השמאים יוכל להצטרף כל שמאי העונה לתנאים".

מניעת העסקת שמאים

עוד קובעת טיוטת החוזר של רשות שוק ההון כי "מאגר השמאים יהווה תחליף לרשימת השמאים הקיימת היום בכל חברת ביטוח. באמצעות מאגר זה יבחר מבוטח את השמאי שברצונו לשכור.

כמו כן, מוצע לחייב את סוכן הביטוח או חברת הביטוח שפועלים ביישוב תביעת מבוטח להסביר למבוטח את החלופות העומדות בפניו בבחירת שמאי וכן את המשמעות של כל בחירה".

בחירת שמאים אוטומטית

עוד מוצע במסגרת הטיוטה, "להסדיר את אופן בחירת שמאי כך שהמבוטח הוא שיבחר שמאי באופן עצמאי מתוך רשימה של שלושה שמאים אשר יישלפו באופן אוטומטי, אקראי ומחזורי מהמאגר לפי המחוז שבו הוא עובד ובהתאם למומחיותו הקשורה לסוג הרכב הניזוק". בנוסף "מוצע לדרוש משמאי הרכב להעביר את הצעת התיקון של הנזק לחברת הביטוח לפני התחלת תיקון הרכב".

כל מוסך זכאי להיכנס לרשימה

בנושא השני כאמור, מוסכי ההסדר, מסבירים ברשות כי "חברת ביטוח תאפשר לכל מוסך שיתחייב לעמוד בעקרונות ויחתום על הסכם התקשרות עמה, לשמש כמוסך מוסכם ולהעניק שירות למבוטחיה או לניזוק שהוא צד שלישי" איך זה יתבצע בפועל? "נוסח הסכם ההתקשרות יפוקח על ידי רשות שוק ההון ויפורסם לציבור על מנת לאפשר למוסכים שמעוניינים בכך, לפעול כמוסכים מוסכמים מטעם חברות הביטוח".

הענקת ציונים למוסכים

עוד מוצע "לאפשר לכל מבוטח לבחור את המוסך המוסכם באמצעות ציונים שימדדו את רמת שביעות הרצון של כל המבוטחים שקיבלו שירות באותו מוסך. הדירוג יאפשר שקיפות מלאה ויעודד את המוסכים לשפר את רמת השירות שניתנת על ידם".

צריך שמאי או מוסך? נעזור לך

כמו כן, הטיוטה החדשה של החוזר המאוחד בביטוח רכב רכוש קובעת כי "על מנת שמבוטח יוכל לפנות לשמאי לצורך הערכת הנזק שנגרם לרכבו ולבחירת מוסך, חברת הביטוח תפרסם לציבור ותעביר למבוטח את האפשרויות העומדות בפניו לבחירת השמאי ולבחירת המוסך. כמו כן, מוצע לאפשר למבוטח לקבל מידע בעניין זה באופן אלקטרוני על מנת לייעל את תהליך ההתקשרות וסיום התביעה".

21 יום להגשת הצעת תיקון

לסיום נציין כי הטיוטה החדשה מציעה להאריך משבוע ל-21 יום את פרק הזמן המותר למבוטח להגיש הצעת תיקון נגדית או שומה נגדית. כמו כן, תחילתן של הוראות חוזר זה הנו החל משנה מיום פרסומן לאחר שיהפו לחוזר סופי ומחייב (כרגע, כאמור, מדובר בטיוטה), כאשר ציי רכב (ביטוחים קולקטיביים), יורשו לוותר על הזכויות הקבועות בו.

ענף רכב רכוש - השינויים העיקריים
 ענף רכב רכוש - השינויים העיקריים

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988