רשות החשמל: עדכון תעריפים יפחית 3% מתעריף החשמל

מדובר בחיסכון של כ-120 שקל לשנה עבור משק-בית ממוצע ■ עדכון נוסחת הבסיס לתעריף הרשת והאספקה יביא לירידה של 15% במחיר, אבל הצרכנים ייהנו רק מ-3% ירידה

עמודי חשמל / צילום: איל יצהר
עמודי חשמל / צילום: איל יצהר

ירידה של 3% בתעריף החשמל מינואר הקרוב - זו התוצאה בשורה התחתונה מבחינת צרכני החשמל הביתיים של עדכון תעריף הרשת והאספקה החדש. מדובר בחיסכון של כ-120 שקל לשנה עבור משק-בית ממוצע.

ברשות החשמל מבטיחים כי בנוסף להורדת המחירים, צפוי מבנה התעריף המעודכן לפתור בעיות יסוד במשק החשמל ובראשם מניעת הזנחת רשת הקווים שעלולה לגרום לריבוי הפסקות חשמל, ומניעת האפשרות של הפניית תקציבים על-ידי חברת החשמל משדרוג ותחזוקה של קווי ההולכה למטרות אחרות, פחות חשובות לציבור, כמו תנאי השכר של העובדים.

לאחר שנים של דיונים מפרסמת היום (א') רשות החשמל לשימוע ציבורי את בסיס תעריף החשמל שישלמו הצרכנים עבור מקטעי הרשת והאספקה. עדכון נוסחת הבסיס לתעריף הרשת והאספקה יביא לירידה של 15% בתעריף בתחילת 2018 וישלים ירידה מצטברת של 20% עד 2020. ואולם ההשפעה על הצרכנים הביתיים צפויה להיות קטנה בהרבה - כאמור ירידה של 3% בלבד. הסיבה לכך היא שהתעריף החדש שעודכן מהווה רק 20% מתעריף החשמל הכולל עבור הצרכן הביתי הממוצע - עלויות ייצור החשמל מהוות את שאר ה-80% בחשבון החשמל שמקבלים הצרכנים הביתיים.

ב-1996 כצעד מקדים לשינוי המבני במשק החשמל וביטול המונופול של חברת החשמל הוחלט לפצל את משק החשמל למקטעים - כאשר לכל מקטע יש תעריף נפרד. המקטע הגדול ביותר הוא ייצור החשמל ואחריו מקטע ההולכה (קווי רשת במתח גבוה ועל) ומקטע החלוקה (קווי רשת במתח בינוני ונמוך המגיעים לבתים).

מקטע נוסף הוא האספקה או המכירה לצרכנים. החלוקה למקטעים לא הייתה בעלת משמעות מעשית רבה כל-עוד חברת החשמל שלטה שליטה מוחלטת בכל המקטעים אולם כיום 30% מייצור החשמל הוא בידיים פרטיות. היצרנים הפרטיים אינם מחויבים למכור את החשמל ישירות ללקוחות - וחלקם מעדיפים למכור אותו לרשת, כלומר לחברת החשמל, וכך יוצא שרק 15% ממקטע אספקת החשמל הוא בידיים פרטיות.

מקטעי החלוקה וההולכה לעומת זאת נשארו בשליטה מלאה של חברת החשמל - ומצב זה אינו אמור להשתנות גם אם ימומשו תכניות הממשלה להעביר את מלוא ייצור החשמל במדינה לידיים פרטיות.

עדכון בסיס תעריף הרשת (הולכה וחלוקה) ואספקת החשמל מגיע באיחור של מספר שנים ולאחר שבחברת החשמל התלוננו לא פעם כי הם נאלצים לפעול על-פי תעריף לא מעודכן. העבודה על המתודולוגיה של התעריף החדש נעשתה בהובלת רשות החשמל, הרגולטור של משק החשמל אך בתיאום עם חברת החשמל.

השינוי המרכזי בתעריף החדש הוא שהוא מבוסס על עלויות נורמטיביות. עד כה קיבלה חברת החשמל תקציב שהיה אמור לאפשר לה לבצע את תכנית העבודה שהיא הכינה בהתאם לתכנית הפיתוח שאושרה על-ידי שר האנרגיה - מצב שאפשר לחברה לבצע באופן חלקי את התכנית ולהעביר עודפים למטרות אחרות.

מיום הפעלת התעריף החדש תקבל החברה את הכסף רק בתום הביצוע ובהתאם למחיר שקבעה רשות החשמל. השיטה הזו מתמרצת את חברת החשמל להתייעל - כי במקרה שתבצע את העבודה בסכום נמוך מזה שקבעה רשות החשמל, העודף יישאר אצלה. המחירון בתעריף נקבע על בסיס מפרטים שהועברו מחברת חשמל, על-בסיס תמחור עבודות שהחברה ביצעה כקבלן עבור מזמינים חיצוניים והשוואות בינלאומיות.

גורמים ברשות החשמל ציינו כי לחברת החשמל לא תהיה יותר יכולת להעביר את הכסף ממקום למקום - כאשר האפשרויות היחידות שיעמדו מולה יהיו לערער על המחירון ששל הרשות או לסרב לבצע את העבודה, ולהסתכן בכך שביצועה יועבר לידי גורמים פרטיים. שינוי נוסף בתעריף יהיה התחשבות ביחס בין גודל החיבור לכמות הצריכה. כך, שלמשל, בעלי דירות יוקרה שאינן מאוכלסות רוב השנה (דירות רפאים) ישלמו מעתה רכיב קבוע עבור עלויות חיבורם לרשת.