מאיר שמיר נתקל בקשיים לאשר את שכרו במבטח שמיר

לצורך "מיצוי דיונים עם בעלי מניות" בנוגע לתנאי שכרו של מנכ"ל חברת ההחזקות, הוחלט על דחיית אסיפת בעלי המניות לתחילת נובמבר

מאיר שמיר / צילום: איל יצהר
מאיר שמיר / צילום: איל יצהר

מאיר שמיר נתקל בקשיים לאישור תנאי העסקתו כמנכ"ל חברת ההחזקות מבטח שמיר, שנמצאת בשליטתו, ולצורך "מיצוי דיונים עם בעלי מניות" הוחלט על דחיית מועד אסיפת בעלי המניות שלה לתחילת נובמבר. עם בעלות מניות המיעוט נמנות חברות הביטוח מנורה מבטחים (8%) וכלל ביטוח (כ-5%). ככל הידוע, לב המחלוקת נוגע לרכיב השכר הקבוע של שמיר, העומד כיום על 255 אלף שקל בחודש, צמוד למדד.

מבטח שמיר מבקשת כעת לחדש את התקשרותה בהסכם הניהול מול שמיר בשלוש שנים נוספות, וזאת לקראת סוף 2017 - מועד סיום ההסכם הנוכחי בין הצדדים. תקופת ההסכם החדש תהיה עד סוף 2020. במסגרת ההסכם, שמיר מספק למבטח שמיר שירותי ניהול באמצעות חברת ניהול, שנוסף על דמי הניהול החודשיים שהיא מקבלת, זכאית גם למענק שנתי על בסיס תוצאות החברה, ובגובה מקסימלי של 3 מיליון שקל, צמוד למדד.

הפסד של 35 מיליון שקל במחצית

דמי הניהול החודשיים לשמיר כוללים שכר חודשי קבוע של 205 אלף שקל, בתוספת תשלום תנאים סוציאליים ותשלומי חובה. עוד קובע הסכם הניהול כי מבטח שמיר תעמיד לבעל השליטה רכב צמוד בשווי עלות של עד 750 אלף שקל ותשלם הוצאות שימוש עבורו, תישא בהוצאות נסיעה לחו"ל, אש"ל ואירוח, ותישא בתשלומים נוספים, כמו שירותי טלפון, אינטרנט ועוד.

במבטח שמיר הסבירו כי התמורה לשמיר נקבעה בדיון בוועדת הביקורת ובדירקוטריון החברה, בהתחשב, בין השאר, "בתרומתו של שמיר לפעילותה של החברה ולכללים שנקבעו במדיניות התגמול של החברה". עוד ציינו בחברה כי שמיר, מייסד החברה, המכהן כמנכ"ל שלה, "צבר ניסיון רב וקשרים ענפים בכל תחומי הפעילות של החברה, והחברה רואה חשיבות רבה בשימורם של אלה ובמינופם לצורך המשך התפתחותה", והוסיפו כי שמיר "פועל זה שנים רבות לפיתוח הזדמנויות עסקיות חדשות והרחבת הקשרים עם שווקים שונים ומגוונים בישראל ובחו"ל".

עלות העסקתו של שמיר ב-2016 הסתכמה ב-3.3 מיליון שקל, על בסיס דמי ניהול בלבד, וב-2015 הגיעה העלות ל-6.3 מיליון שקל - על בסיס דמי ניהול דומה ומענק של יותר מ-3 מיליון שקל, לאחר שהחברה סיכמה שנה זו ברווח עצום של 464 מיליון שקל בעקבות מכירת חלקה בתנובה. בסך הכל, בחמש השנים האחרונות (2012-2016) עלות העסקתו המצטברת של שמיר במבטח שמיר הגיעה לסכום של כ-21 מיליון שקל.

מבטח שמיר היא חברת החזקות, המשקיעה בחברות תעשייה, טכנולוגיה, תקשורת ונדל"ן. את מחצית השנה הראשונה סיכמה בהפסד של כ-35 מיליון שקל, בעיקר בהשפעת עלייה בהוצאות המימון.

בחברה מסבירים כי ברווחיותה עשויה לחול תנודתיות גבוהה, "בעיקר בשל עיתוי מימושים שמבצעת החברה, בשל השפעות שינויים במחירי ניירות ערך בשוק ההון, וכן בשל שינוי בהוצאות המימון". מניית החברה שמרה על יציבות בשנה האחרונה, ומשקפת למבטח שמיר שווי של כ-700 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988