לאומי קארד מחקה נקודות שנצברו - ותפצה בכרטיסים לסרט

כך נקבע בפשרה במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגד החברה, זאת לאחר שבשלהי 2011 הודיעה לאומי קארד ללקוחותיה כי בתום שנת 2012 תימחקנה הנקודות שצברו לאורך השנים במסגרת תוכנית הטבות

לאומי קארד מחקה נקודות שצברו הצרכנים במסגרת תוכנית הטבות, ותפצה באמצעות כרטיסים לסרט קולנוע - כך עולה מהסדר פשרה בתביעה ייצוגית שאושר לאחרונה.

בשלהי 2011 הודיעה לאומי קארד ללקוחותיה כי בתום שנת 2012 תימחקנה הנקודות שצברו לאורך השנים במסגרת תוכנית הטבות קיימת, וכי לא ניתן יהיה להשתמש בהן לאחר מכן. וכך היה.

נזכיר, אגב, כי בעקבות המהלך הזה ומהלך דומה שנקטו חברות האשראי האחרות נחקק חוק מועדוני הצרכנות, המגדיר באילו תנאים יכולים מועדוני צרכנות, לרבות כרטיסי אשראי, לשנות את ההטבות שלהן ולצמצם את הפגיעה בלקוחות.

בעקבות השינוי בתנאי ההטבות של לאומי קארד, הוגשה בקשה להכרה בתביעה כייצוגית הטוענת לפגיעה בצרכנים.

לאומי קארד השיבה כי הנקודות ניתנו במסגרת תוכנית הטבות כמהלך שיווקי, הן לא קניינם של הלקוחות, וכי הפסקת התוכנית נעשתה בהתאם לחוק. עוד נטען כי "ביטול התוכנית נעשה לטובת הלקוחות, מאחר שהתוכנית הפסיקה להיות אטרקטיבית. במקומה הוקמה תוכנית אחרת, משתלמת יותר ('תוכנית הפינוקים')".

הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדים הוא בהיקף של 750,000 שקל שהעמידה לאומי קארד לטובת מימוש כרטיסי הקולנוע. מי שזכאי לקבל את ההטבה נקבע לפי מספר הנקודות שנותרו לו בשעתו.

קבוצת הזכאים ל"פיצוי ראשוני" הם לקוחות שנותרו לרשותם יותר מ-20 אלף נקודות ועשו שימוש בנקודה אחת לפחות בין התאריכים 1.1.2011 עד 31.12.2012 (ההנחה היא כי מי שלא ניצל נקודות בתקופת המימוש - לא היה מנצל אותן גם אם היו מאריכים את התקופה).

הזכאים בקבוצה זו יקבלו כרטיס חינם לקולנוע (בשווי 40 שקל) - לפי נתוני לאומי קארד מדובר ב-3,559 זכאים בקבוצה זו, כך שסכום הפיצוי יעמוד על 142,360 שקל.

חברי הקבוצה יקבלו הודעה על זכאותם לפיצוי בדף הפירוט החודשי ובאתר האינטרנט של לאומי קארד. "הפיצוי השניוני" מתייחס לכל סכום שלא ימומש באמצעות ההטבה הראשונית (עד 750,000 שקל), והוא יועמד לזכות "תוכנית פינוקים" שבה ניתנות הטבות במתכונת של 1+1. הסכום הנוסף ייזקף לזכות כרטיסי קולנוע בשנת 2017, וככל שחלק ממנו לא ינוצל, יועבר לשנת 2018.

התובע יקבל גמול של 40 אלף שקל, ובא-כוחו, עו"ד צביקה מצקין, יקבל סכום של 110 אלף שקל. את לאומי קארד ייצגו עורכי הדין יחיאל כשר ועופר שובל.

צרו איתנו קשר *5988