"מטרת חדשות 2 היא שהמכרז ייפסל והם יפעילו הערוץ לנצח"

מעבודה כלכלית שנעשתה לערוץ 20 עולה כי בהצעות שהגישו חדשות 2 ו-RGE להפעלת ערוץ הכנסת מצויים לכאורה כשלים דומים לאלה שנטען על ידם שקיימים בהצעת ערוץ 20

הקרב על ערוץ הכנסת נמשך. אחרי שבשבוע שעבר אישר בג"ץ למועצת הכבלים דחייה אחרונה במתן תשובתה לעתירות שהגישו חדשות 2 ו-RGE, בעלת ערוץ 10, נגד זכיית ערוץ 20 במכרז להפעלת ערוץ הכנסת, כעת נחשף הניתוח הכלכלי שהגיש ערוץ 20 למועצה, שמוכיח, לשיטתו, כי הכשלים שלכאורה עלו בהצעתו, עולים גם - לעתים ביתר שאת - בשתי ההצעות המתחרות.

"אם ההצעה של ערוץ 20 תיפסל על בסיס הליקויים שכביכול נמצאו בה, שהם ליקויים מינוריים, אז בוודאי ובוודאי שההצעות של חדשות 2 ושל RGE ייפסלו, בעצם מה שיקרה זה שהמכרז כולו ייפסל וזו המטרה של חדשות 2", אומר ד"ר ירון זליכה, לשעבר החשב הכללי באוצר, שנשכר על ידי ערוץ 20 כדי לחוות את דעתו על ההצעות.

חוות דעתו של זליכה שהוגשה למועצה כבר פורסמה בעבר ב"גלובס", וכעת, מובא גם הניתוח של חברה כלכלית בשם MNS, שבראשה עומד שרון זאורבך, שהוגשה גם היא למועצה. החברה ניתחה בצורה מקיפה את הצעת RGE על בסיס המידע שהועבר לה, ובאופן מקיף פחות את הצעת חדשות 2, כי אין בידיה את מלוא החומרים הקשורים להצעה.

עיקרי הניתוח מעלים כי בהצעת RGE גלום הפסד שנתי של למעלה ממיליון שקל, בזמן שהמכרז דורש כי הערוץ יציג רווח שנתי של 5% מהתקציב, וכי ההצעה אינה עומדת בתנאי הסף של השקעה בתוכן מקומי בשיעור מינימלי של 84% מההכנסות. עוד טוענים בחברה כי נתגלו פערים בין פרק התוכן לפרק התוכנית העסקית. טענות אלה דומות, לפחות בחלקן, לטענות שהעלתה בדיקת TASC, שנשכרה על ידי חדשות 2, כלפי התוכנית של ערוץ 20.

מניתוח החברה של הצעת חדשות 2, שמבוסס על נתונים חלקיים, עולה כי יש "פערים מהותיים" בין פרק התוכן לפרק התוכנית העסקית, דבר המתבטא בחוסר תקצוב של כ-930 אלף שקל ומעמיד את רווחיות הערוץ בהצעה על 0.8% בלבד מהתקציב. "ניתן להניח כי בדיקה מעמיקה של קובץ האקסל שתמך בהצעת חדשות 2 יביא לידי מסקנה כי הצעת הערוץ כלל אינה רווחית", נכתב בדוח.

"חברי המועצה השתכנעו"

כאמור, לדברי ד"ר זליכה, שמשמש ראש ביה"ס לראיית חשבון בקריה האקדמית אונו, הליקויים שבהם מדובר בכלל ההצעות הם בסופו של דבר ליקויים שוליים יחסית. לשיטתו, התסבוכת הגדולה והסחרור הלא צפוי שאליו נקלע המכרז, שנערך על ידי מועצת הכבלים והלוויין ותוצאותיו פורסמו כבר לפני למעלה מחצי שנה, הם תולדה של כמה גורמים.

ד"ר זליכה, נזכיר שוב, מייצג את ערוץ 20 בתסבוכת הזאת, ובכל זאת בנקודות שהוא מעלה יש עניין, ויותר מכך - אמורה להיות להן חשיבות בהכרעה הסופית שאותה אמורה להגיש המועצה לבג"ץ עד 5 בדצמבר.

"בכל מכרז רגיל יכול להיות צד שמפסיד ומנסה לפסול את ההצעה הזוכה. זו התנהלות נורמלית", הוא אומר. "כאן, לשיטתנו, זה לא באמת אפשרי כי הליקויים שכביכול יש בהצעה הזוכה קיימים ביתר דגש בשתי ההצעות האחרות. ולכן אין כאן מקרה שבו המפסיד יכול לפסול את ההצעה הזוכה ולעבור למקום הראשון. יש אולי יכולת לפסול את כל המכרז. חדשות 2 הרי כבר עכשיו מפעילים את הערוץ בלי מכרז, אז המטרה שלהם היא שכל המכרז ייפסל ושהם ימשיכו לנצח. הרי זה בדיוק הדבר שהכנסת רצתה לשנות כשיצאו למכרז, וזה דבר שעורכי המכרז חייבים להביא בחשבון".

- במה עוד לשיטתכם הקרב המשפטי הנוכחי סביב המכרז שונה ממה שרואים בדרך כלל במכרזים?

"כשהמכרז הוא על מחיר ולך יש יתרון יחסי או יתרון מובנה אז גם אם פסלו את המכרז, היתרון המובנה נשאר שלך. פה זה מכרז על איכות ואתה נדרש לגלות את כל סודות האיכות שלך. אם יהיה מכרז חדש תהיה לך בעיה לגשת כי את כל הסודות שלך כבר חשפת.

"אז האינטרס של עורך המכרז הוא להימנע מלהגיע למצב שמקשה עליו לקיים מכרז נוסף. הוא גם חייב להביא בחשבון את האינטרסים הלגיטימיים של הזוכה, בפרט כשמדובר בעסק קטן וחדש. אני הייתי החשב הכללי באוצר, עשיתי אלפי מכרזים, מי כמוני יודע אילו אינטרסים אתה צריך להביא בחשבון, והאינטרסים האלה שונים מהותית ממכרז רגיל".

הטענה המרכזית של חדשות 2 ושל RGE היא שההצעה שהגיש ערוץ 20 הייתה "הצעה תכסיסנית". כלומר, כזאת שבה "הוקרב" הפרק שבו מתוארת התוכנית העסקית, שהניקוד שניתן לו במכרז היה נמוך יחסית (עד 100 נקודות מתוך 1,000), לטובת פרק התוכן, שהיווה את לב המכרז (עד 500 נקודות).

זליכה מנסה להפריך גם את הקו הזה: "תבין, כדי להוכיח 'הצעה תכסיסנית' צריך להראות פער של עשרות אחוזים (בין התוכנית לבין מה שקורה בפועל) וגם אז מאוד קשה להגן בבית משפט על טענה כזאת ולהוכיח פער כל כך גדול. גם לשיטת TASC אין כאן פער של עשרות אחוזים (לפי TASC, ההצעה של ערוץ 20 מגלמת הפסד שנתי של 7% אל מול רווח נדרש של 5%, י"כ), וחלק מהדברים בעבודה הזאת הם פשוט טעות. הראינו את זה למועצה וגם שכנענו אותה בזה".

- איך אתה יודע שהם השתכנעו?

"ישבנו בדיון בעצמנו וראינו את התגובות של חברי המועצה".

- אם הדברים כל כך מובהקים כפי שאתה מציג אותם, למה אנחנו שומעים על בעיות עם הפרקליטות שאמורה להגן על ההצעה בבג"ץ?

"נער הייתי וגם זקנתי ואני אומר לך חד-משמעית, אני לא מסתתר, לעתים לפרקליטות יש דעות שהן מקצועיות ולא משפטיות, ומכיוון שאין להם סמכות מקצועית הם לעתים מפעילים את הכוח המשפטי שלהם כדי לכפות על הפקידות המקצועית את הדעות המקצועיות שיש להם. אני מציע לפרקליטות לעשות את העבודה שלה, המשפטית, ולא לנסות לעשות את העבודה המקצועית של גורם אחר, אפילו אם ההחלטה של גורמי המקצוע אינה מוצאת חן בעיניהם.

"אני בהחלט נחשפתי בישיבת המועצה ללחצים המשפטיים האלה. הרי היועץ הכלכלי של המועצה כבר אישר את ההצעה. אז הפרקליטות היא ערכאת ערעור כלכלית על אומדנים כלכליים של יועץ כלכלי מקצועי? גם לזה אין תקדים".

- אתה חושב שיש משהו פוליטי בניסיון של הפרקליטות על רקע הזיהוי של הערוץ עם הימין?

"הפרקליטות - אני עבדתי איתם בעבר ואני יודע מה הם חושבים. יש להם דעות. דעות מקצועיות, אני לא אומר פוליטיות חס וחלילה. לא נרחיק לכת, לא נחשוד בכשרים. אבל יש כאן ועדת מכרזים והיא הסטטוטורית להביע את הדעה המקצועית. בצד המשפטי אין תקדים לפסול הצעה או מכרז על סמך פערים שוליים כאלה".

מחדשות 2 נמסר בתגובה: "לפי הפרסום, גם לשיטתו של המומחה ששכר ערוץ 20, ד"ר ירון זליכה, הליך המכרז כולו היה פגום, שכן לדבריו נפלו פגמים בכל ההצעות. אם מקבלים דברים אלה, ברור שיש לפסול את ההליך המכרזי כולו. כפי שהודענו לביהמ"ש, לא ניתן עוד לסמוך על ועדת המכרזים שתקיים - בפעם השלישית - דיון ענייני ונטול פניות ביחס לפגמים המהותיים שנפלו בהצעת ערוץ 20. ההתנהלות של ועדת המכרזים מוכיחה כי בדיקת כלל ההצעות לא נעשתה כראוי ולכן אין לתת אמון בהליך המכרז כולו. בנסיבות אלה, התוצאה המתחייבת היא ביטול ההליך המכרזי".

מ-RGE נמסר בתגובה: "ההצעה שהגשנו למכרז היא הטובה מכל ההצעות שהוגשו. היא מבטיחה ערוץ אמין, דינמי ומתקדם ומעבירה אותו לעידן הדיגיטלי. הצעתנו מבטיחה, בהתאם לדרישות המכרז, רווח של כ-5%, היא מאוזנת לחלוטין ועומדת בכל תנאי הסף - זאת בניגוד למתחרות האחרות".

הטענות שעלו מהעבודה של MNS עבור ערוץ 20

הצעת RGE

- חוסר התאמה בתוכנית העסקית שיוביל להפסד שנתי של כמיליון שקל

- אי עמידה בדרישת הסף של השקעה בתוכן מקומי

- חריגה בכמות תוכניות הרכש המותרות

הצעת חדשות 2

- פערים מהותיים בין פרק התוכן לתוכנית העסקית המתבטא בתקצוב חסר של כ-930 אלף שקל

- חוסר התקצוב יעביר את הערוץ לרווח שנתי של 0.8% בלבד

- חוסר תקצוב של עשרות פינות ומעברונים המתוארים בפרק התוכן