loading
תעשייה מקדמת שלום
טל שניידר בראיון אישי עם  דניאל בירנבאום ,מנכ"ל סודה סטרים , על קידום השלום  באמצעות דו קיום בסביבת העבודה.
13:06 24/01/2018 11:03
לכל כתבות ארכיון שוק ההון >>