נחום ביתן נקנס ב-2 מיליון שקל על מיזוג מגה; ימכור 2 סניפים

רשות ההגבלים הגיעה לצו מוסכם עם יינות ביתן, במסגרתו הרשת תמכור את שני הסניפים שהתחייבה למכור במסגרת המיזוג עם מגה אך נותרו ברשותה ותעמיד אשראי של 18 חודשים לרוכש על-מנת להפסיק את הפגיעה בתחרות באזורים אלה

נחום ביתן / צילום: שוקה כהן
נחום ביתן / צילום: שוקה כהן

רשות ההגבלים העסקיים הגיעה היום (ג') לצו מוסכם עם רשת יינות ביתן, במסגרתו תעביר רשת יינות ביתן את שני הסניפים שהייתה אמורה למכור במסגרת המיזוג עם רשת מגה אך נותרו ברשותה. הסניפים, במגדל-העמק ובקריית שמונה, יועברו ללא תמורה לקונה אותו מצאה והרשות אישרה.

כמו כן, רשת יינות ביתן תעניק לרוכש אשראי למשך 18 חודשים, תאפשר לו להזמין סחורה בתנאים המסחריים המגיעים לה (ובכך תאפשר לו ליהנות מיתרונות לגודל) וכן תשלם סך של 2 מיליון שקל לאוצר המדינה.

צו זה יביא לסיום החשש לפגיעה בתחרות ובצרכנים בקריית שמונה ובמגדל-העמק.

כזכור, בתנאי מיזוג יינות ביתן ומגה (אשר היתה בהקפאת הליכים) נקבעו, בין היתר, תנאים אשר חייבו את יינות ביתן למכור סניפים ב-8 אזורים שונים, לאחר שעלה חשש שמא השלמת המיזוג באותם אזורים, ללא מכירת הסניפים, תביא לפגיעה בתחרות ובציבור. לאחר שחלפו המועדים שנקצבו בתנאי המיזוג למכירת הסניפים על-ידי יינות ביתן, הועברו הזכויות בהם לנאמן על-מנת שימכור את הסניפים שטרם נמכרו. בהמשך יצאה הרשות בהודעת כוונת חיוב ליינות ביתן ונושא משרה בה בגין הפרות של תנאי המיזוג.

"עד ליום זה, וגם לאחר העברת כלל הזכויות בסניפים שטרם נמכרו לנאמן לצורך מכירתם, לא צלחו ניסיונות המכירה של הנאמן (גם ללא כל תמורה) בשניים מתוך שמונת האזורים (קריית שמונה ומגדל-העמק), והחשש לפגיעה בתחרות ובצרכנים באותם אזורים נמשך. הרשות הגיעה להסכמות אלה עם רשת יינות ביתן במסגרת השימוע שהתקיים לאחר הודעת כוונת החיוב שהוציאה הרשות לרשת יינות ביתן ולנושא משרה בה". 

לפי הודעת רשות ההגבלים, העיקרון שהנחה את הרשות בצו המוסכם היה ריפוי הפגיעה האפשרית בתחרות, שהנפגעים הפוטנציאליים הראשיים בה הם הצרכנים בקריית שמונה ובמגדל-העמק.