Principle הסינית תשקיע 20 מיליון דולר באמיטק הישראלית

מדובר בהשקעה השנייה השנה של הקרן בחברות בת של חברת פריורטק • במסגרת העסקה תעביר הקרן 19 מיליון דולר כהלוואה ללא ריבית, ומיליון דולר נוספים יועברו כנגד אקוויטי

עסקה נוספת לחברת פריורטק  עם קרן ההשקעות הסינית Principle Capital: כ-9 חודשים אחרי שמכרה לקרן הון סיכון מהקבוצה הסינית את חטיבת ה-PCB של החברה הבת קמטק תמורת כ-35 מיליון דולר, היום דיווחה פריורטק על השקעה של קרן פרייבט אקוויטי מאותה קבוצה בחברה בת אחרת שלה, אמיטק. ההשקעה הסינית היא בהיקף 20.2 מיליון דולר, כאשר רוב הסכום, 19.2 מיליון דולר, יוענקו לאמיטק כהלוואה ללא ריבית. מיליון הדולר הנוספים יועברו לחברה תמורת מניות המהוות 33.5% מהון המניות של אמיטק, כלומר לפי שווי חברה של כ-3 מיליון דולר.

לפני העסקה, פריורטק מחזיקה ב-100% מאמיטק, העוסקת בתחום המצעים המתקדמים לתעשיית השבבים, והחזקתה תרד לכ-66%. את הטכנולוגיה שפיתחה אמיטק היא הביאה לייצור מסחרי בעזרת שותף סיני, באמצעות החברה הסינית אקסס המוחזקת על-ידה ב-38%. במפעל של אקסס בסין אירעה שריפה לפני מספר חודשים. קודם לכן, עם פרסום הדוחות ל-2016, פריורטק גם הודיעה על הפחתת הון של כ-37 מיליון שקל בגין אקסס. פריורטק ציינה אז שהחברה הסינית החליפה את רואי החשבון שלה, ונדרשה לתקן טעויות בדוחותיה. לפי הערכת שווי שצורפה לדוחות האחרונים של פריורטק, שווי חלקה של פריורטק באקסס הוא 140 מיליון שקל.

"מזהים גידול בביקושים"

במסגרת העסקה הנוכחית, התחייבו פיורטק והקרן הסינית לממן את פעילותה השוטפת של אמיטק על בסיס פרו-ראטה להחזקותיהן ועד לסכום של 150 אלף דולר בשנה. בנוסף נקבעו הסדרים על מינוי דירקטורים באקסס. פריורטק העריכה היום, כי בשנת 2018 אקסס תציג הכנסות של מעל 100 מיליון דולר עם רווח נקי בשיעור של מעל 10%.

לדברי יו"ר פריורטק, רפי עמית, "בסין מתבצעות כיום השקעות עתק בתחום הסמיקונדקטורס (מוליכים למחצה), הן בתשתיות והן ובציוד, על ידי גורמי חוץ וגורמים ממשלתיים". עוד אמר כי "כבר היום אנו מזהים בסין גידול משמעותי בביקושים בתחום הסמיקונדקטור".

פריורטק נסחרת בבורסה בשווי של 307 מיליון שקל, והיום טיפסה מנייתה בכ-3%. מלבד החזקתה באמיטק, היא מחזיקה בקמטק, פי.סי.בי טכנולוגיות ואפיק נדל"ן. עסקה נוספת שביצעה פריורטק לאחרונה היא מכירת השליטה בפי.סי.בי לקרן פימי של ישי דוידי, במסגרתה פימי תזרים 125 מיליון שקל תמורת 51% מהון החברה. עסקה זו עדיין לא הושלמה.