נערכת לשינויים: בזק מגבשת תוכנית אסטרטגית חדשה

לראשונה מזה שנים רבות, מגבשת קבוצת בזק תוכנית אסטרטגית שתכלול גם את חברות-הבת • הנהלות החברות התבקשו להציג תוכנית כוללת בדגש על שינויים רגולטוריים, פיתוחים טכנולוגיים והתרחישים האפשריים לאחר ביטול ההפרדה המבנית בקבוצה

סטלה הנלדר / צילום: איל יצהר
סטלה הנלדר / צילום: איל יצהר

לראשונה מזה שנים רבות, מגבשת קבוצת בזק תוכנית אסטרטגית חדשה הכוללת גם את החברות-הבנות: פלאפון, yes ובזק בינלאומי. הקבוצה החלה לאחרונה תהליך אסטרטגי מסודר של בחינת החלופות העומדות בפניה לאור השינויים בשוק התקשורת, תוך לקיחה בחשבון של תוצאותיה הכספיות וטובת כלל בעלי העניין בה, כולל עובדיה, לקוחותיה, ספקיה ובעלי המניות של החברה.

ל"גלובס" נודע כי בשבוע האחרון התבקשו הנהלות כל החברות בקבוצה, להציג תוכנית אסטרטגית כוללת שבה הם משרטטים את האופן שבו בזק צריכה לפעול, ולהצביע על הכיוון העתידי של החברה תוך שהם לוקחים בחשבון את כל התרחישים האפשריים מבחינת הרגולציה, ואת התרחישים האפשריים לאחר ביטול ההפרדה המבנית. בסיום התהליך יובאו החלופות בפני הדירקטוריון להכרעה. אחת השאלות המרכזיות תהיה למשל האם בזק צריכה להמשיך ולפעול כחברת אחזקות כפי שהיא פועלת היום, או ליצור מיזוגים פנימיים בתוך הקבוצה. התהליך האסטרטגי צפוי להימשך מספר חודשים בודדים.

הנחות העבודה של החלופות השונות הינן כי רמת התחרות בכל ענפי שוק התקשורת תמשיך להיות גבוהה, הרגולציה תמשיך להיות מורכבת וטכנולוגיות ומודלים עסקיים חדשים ימשיכו להופיע ולהשפיע על מפת התחרות.

סביר כי אחד הפרויקטים החשובים שיידונו וייבחנו בתהליך הוא הכניסה של בזק לתחום הסיבים האופטיים והאופן בו יהיה נכון לבצע אותה. ההערכה היא שבבזק מבינים שלפרויקט יש חשיבות ברמה הלאומית ולא רק ברמה הפרטנית של בזק ולכן הם מתכוונים להעניק לנושא עדיפות עליונה.

נושא נוסף שעל הפרק שאף הוא קשור לפרויקט הסיבים האופטיים הוא חדשנות טכנולוגית - כיצד קבוצת בזק תקדם הכנסה של טכנולוגיות חדשות וזאת על רקע התחרות הגוברת בכל הכיוונים. ההנחיה לבניית התוכנית האסטרטגית היא לבחון מיזוגים ורכישות בתוך הקבוצה ומחוץ לה, להמליץ על כניסה לתחומים חדשים, וכן על מימוש נכסים שאינם בליבת הפעילות של הקבוצה.

בקבוצת בזק רואים חשיבות גדולה ביותר לקיום מלא של כל הסכמי העבודה הקיימים בקבוצה, והמנהלים הונחו שלא לפגוע בהם בזמן בניית התוכנית.

בכל החלופות שיועלו תיבחן ההיתכנות הרגולטורית, כלומר אם מהלך מסוים ידרוש הסכמה של הרגולטור וניתן להגיע להבנות מולו ימשיכו להתקדם ולבחון את כדאיותו ואם לא, ייבחנו ההשלכות והאם כדאי להיאבק על כך.

עוד נודע שההנחיה שניתנה היא להביא את כלל העמדות בהנהלות, ודכל החלופות יבחנו בשלב זה ללא הכתבת עדיפויות. כלומר הנהלת הקבוצה ביקשה לא להציג את עמדת הנהלה של חברה כזו או אחרת בקבוצה, אלא להביא דעות פרטניות של סמנכ"לים שירצו להשמיע את דעתם וזאת על מנת לבחון את מקסימום הרעיונות שיעלו.

הנחת הבסיס של העבודה היא שקבוצת בזק, בכל מבנה שיהיה, חייבת לחפש ולאמץ באופן אקטיבי ומתמשך מודלים טכנולוגיים ומודלים עסקיים המותאמים לסביבה הטכנולוגית והעסקית המשתנה.