משרד התקשורת ממליץ על הקלה בחובת הפריסה של מיזם הסיבים, שבלעדיה סלקום תיסוג מהשקעה

המשרד מתכוון לאשר פריסה של 40% בלבד, בפריפריה ובמרכז במשולב, ל-3 שנים ולאחר מכן להניח לכל חברה להחליט היכן לפרוס את הסיבים לפי רצונה

משרד התקשורת מפרסם היום (א') שימוע ציבורי לקראת שינוי הרישיון של מיזם הסיבים IBC . כפי שפורסם בשבוע שעבר ב"גלובס", השימוע נדרש מכיוון שמדובר בשינוי רישיון כללי, והדבר מחייב שימוע ציבורי.

על-פי הנוסח שהוציא משרד התקשורת, מוצעות 4 חלופות לרישיון הכללי של המיזם שהיום מחייב פריסה אוניברסלית בכל הארץ. ללא תיקון הרישיון, סלקום הודיע כי תיסוג מההשקעה במיזם.

ל"גלובס" נודע כי החלופות הן אלה:

חלופה א' - ביטול חובות הפריסה החלה על חברת IBC. הרציונל העומד מאחורי חלופה זו היא שאין אח ורע בעולם לחובת פריסה אוניברסלית לתשתית תקשורת נייחת שלישית.

חלופה ב' - פריסת סיבים ל-40% ממשקי-הבית (שהם כ-1.2 מיליון משקי-בית) בתוך 10 שנים.

חלופה ג' - פריסת סיבים ל-60% ממשקי-הבית בתוך 10 שנים. מטרתה של חלופה זו היא למקסם את חובת פריסת הסיבים של החברה.

חלופה ד' - פריסת סיבים אחד לאחד בפריפריה ובמרכז ולאחר 3 שנים Cherry Picking - מתן אפשרות לחברה לבחור בדיוק היכן היא רוצה לפרוס, על-פי שיקול-דעתה.

המלצת משרד התקשורת היא שילוב של חלופות ב' ו-ד'. ההמלצה היא כי תיקבע ל-IBC חובת פריסה מינימלית של רשת התקשורת שלה ל-40% ממשקי-הבית בישראל. החברה תידרש להגיע לפריסה זו בתוך 10 שנים מיום תיקון הרישיון, וכן ייקבעו אבני-דרך לפריסה כמפורט.

בנוסף, ייקבע יחס פריסה מינימלי בין הפריפריה למרכז, כך שהחברה תחויב לפרוס למשק-בית אחד לפחות בפריפריה, על כל משק-בית במרכז הארץ אליו נפרש סיב על-ידי החברה, וזאת החל מסוף השנה השלישית לתיקון הרישיון. החברה תעביר לאישור מנכ"ל המשרד והצוות המקצועי את תוכנית הפריסה שלה, אשר תכלול תוכנית פעולה מפורטת ברמה שנתית.