קריסת הוניגמן: בקיעים ראשונים בעסקת מכירת המותג TNT

קניון מול הים באילת הגיש בקשה למתן הוראות עפ"י פקודת ביזיון ביהמ"ש, במסגרתה הוא מבקש לחייב את קבוצת הרוכשים שרכשה חלק מחנויות המותג לשלם לאלתר את מלוא חיוביהם • קניון מול הים: "סנקציה הולמת לכל יום של פיגור נוסף בקיום החיובים"

צרות ראשונות במכירת המותג TNT לקבוצת הרוכשים המורכבת מעלי חיאדרה, מוחמד אבו יונס, אאיד אבו יונס ומגדי חיאדרה, בעלי חברת טי.אן.טי פרימיום בע"מ (קבוצת הרוכשים).

קניון מול הים באילת הגיש נגד TNT החדשה בקשה למתן הוראות על-פי פקודת ביזיון בית המשפט, וזאת בעקבות אי-עמידתה של קבוצת הרוכשים בתשלום של 157 אלף שקל אותו היו צריכים להעביר לקניון וכן ערבויות שונות שטרם הוסדרו כנדרש בהסכם השכירות בין הקניון לקבוצת הרכישה (שנכנסה בנעליה של רשת הוניגמן שקרסה).

במסגרת הבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט חגי ברנר), מבקש הקניון לחייב את קבוצת הרוכשים לשלם לאלתר את מלוא חיוביהם, החלים עליהם מכוח החלטת אישור המכר והסכמי השכירות והניהול שביחס למושכר בקניון מול הים. בנוסף מבקש הקניון כי בית המשפט יקבע סנקציה מתאימה מכוח פקודת ביזיון בית המשפט, לכל יום של פיגור נוסף בקיום החיובים.

יצוין כי הבקשה שהוגשה על-ידי הקניון באמצעות עו"ד רפאל נבון, הוגשה, לטענת מול הים, לאחר שמכתבים שנשלחו לקבוצת הרוכשים ומספר אורכות שניתנו להם לא הביאו לפתרון הסוגיה.

נזכיר כי השופט חגי ברנר במסגרת אישור הסכם המכר שהוגש על-ידי נאמני הרשת (וכיום מפרקיה), רו"ח בועז גזית, עו"ד קרן רייכבך-סגל ועו"ד פיני יניב, התנה את מכירת החנויות לקבוצת הרוכשים, "בכפוף להמצאת בטוחות, ערבויות וביטוחים, כפי שנדרשו בחוזים הקיימים".

בהקשר זה ומלבד החוב הנטען בסך 157 אלף שקל, טוען מול הים, בין היתר, כי קבוצת הרוכשים לא הפקידו "פיקדון בטוחה" להסכם השכירות בשיעור של חודש שכירות אחד בלבד בסך כ-75 אלף שקל, וכן לא המציאו לקניון הוראות קבע חתומות על-ידי הבנק לתשלום דמי השכירות, דמי הניהול והוצאות חשמל, וכן לא הועברה ערבות אישית מצד קבוצת הרוכשים.

בינתיים מדובר בבקשה ראשונה שהוגשה בעניינם של קבוצת הרוכשים, ומעניין יהיה להמתין ולראות האם מדובר בסנונית ראשונה המבשרת על בוא האביב או כשל נקודתי בקרב קבוצת הרוכשים שיתוקן במהרה. לתשובה לשאלה זו תהיה השלכה ישירה בסופו של דבר על אישור הסכם המכירה לאור קביעת בית המשפט המחוזי.

אם לא די בצרות האלה, נציין כי קבוצת הרוכשים החליפה עורך דין, ולפי בקשת מול הים, "הקניון מצא עצמו בסאגה מתמשכת מול הרוכשים, כאשר במשך חודש ימים מתקשה הקניון לקבל מהרוכשים תשובות, וכאשר הם טורחים בכלל לענות הם טוענים בחצי פה ובאופן לקוני כי העניין בטיפול".

את תגובת בא-כוחה החדש של קבוצת הרוכשים עו"ד עומר חיאדרה לא עלה בידי הח"מ להשיג.

"בית המשפט המחוזי אישר את מכירת המותג TNT ו-26 סניפים לקבוצת הרוכשים"

השופט חגי ברנר מבית המשפט המחוזי בתל-אביב אישר לפני מעל לחודש את בקשת נאמני רשת הוניגמן (כיום כאמור מפרקיה) לאשר את מכירת מותג האופנה TNT וכן 26 סניפים של החברה בהם נמכר המותג האמור, תמורת סך של 2 מיליון שקל, לקבוצת הרוכשים. 

על-פי ההצעה שאושרה על-ידי בית המשפט, מלוא הזכויות במותג TNT יועברו לרוכשים, יחד עם זכויות השכירות ב-26 חנויות ברחבי הארץ המושכרות כיום לרשת האופנה שקרסה, ואשר בהן נמכר המותג TNT והוא בלבד.

בתמורה לממכר ישלמו הרוכשים סכום כולל של 1.1 מיליון שקל בתוספת מע"מ עבור המלאי וסכום נוסף בסך 900 אלף שקל בתוספת מע"מ בגין העברת השכירות בחנויות.