מעלות העלתה את דירוג מבני תעשיה ל-A פלוס

מדובר בהעלאת דירוג שלישית ברציפות בתוך שנה וחצי • S&P מעלות: "העלאת הדירוג משקפת את הערכתנו כי יחס המינוף של מבני תעשיה יירד אל מתחת ל-60% בטווח הקרוב, בשל מימושי נכסים"

דוד זבידה / צילום: תמר מצפי
דוד זבידה / צילום: תמר מצפי

חברת הדירוג S&P מעלות העלתה אתמול את הדירוג של חברת הנדל"ן המניב, מבני תעשיה, בדרגה אחת, מ-A ל-A פלוס, בזכות הירידה במינוף החברה, והציפייה להמשך מגמה זו בעתיד הקרוב. מדובר על העלאת דירוג שלישית למבני תעשיה בתוך כשנה וחצי בלבד, וזאת לאחר המשבר שאליו נקלעה ב-2015 החברה האם, כלכלית ירושלים, שהעיב על פעילות הקבוצה כולה.

ב-S&P מעלות הסבירו, כי "העלאת הדירוג משקפת את הערכתנו, כי יחס המינוף של מבני תעשיה יירד אל מתחת ל-60% בטווח הקרוב, בשל מימושי נכסים בשנים 2017 ו-2018 בסך של כ-450 מיליון שקל - קצב גבוה מציפיותינו הקודמות". מדובר על מימושים בסך של 345 מיליון שקל שבוצעו בחמשת הרבעונים האחרונים ועל חוזים חתומים למימוש נכסים נוספים בסך של 100 מיליון שקל.

על פי חברת הדירוג, "העלאת הדירוג הנוכחית נתמכת במדיניות פיננסית עדכנית של החברה, שלפיה תפעל להורדת המינוף לכיוון 55%, וכן בצפי לשיפור ביחסי כיסוי הריבית בשל מיחזורי חוב בהיקף משמעותי שביצעה החברה, ושהפחיתו את עלויות המימון". ב-2017 ביצעה החברה מהלך למיחזור חובות של 1.3 מיליארד שקל בריביות נמוכות יותר ובמח"מ ארוך יותר. מהלך זה הביא להפחתת עומס החלויות השוטפות ושיפור משמעותי במצבת הנזילות.

בחברת הדירוג מדגישים, כי למבני תעשיה נזילות הולמת, וזאת לנוכח מקורותיה הוודאיים עד סוף 2019, שמסתכמים לכ-606 מיליון שקל, כאשר השימושים העיקריים בתקופה זו מסתכמים בכ-430 מיליון שקל בלבד. "נזילות החברה נתמכת בגמישות פיננסית טובה הנובעת מהיקף גבוה יחסית של נכסים לא משועבדים בסך של כ-2 מיליארד שקל, ומנגישות טובה לשוק ההון כפי שמשתקף בהנפקות החוב וההון", נכתב עוד בדוח הדירוג.

דירוג איגרות החוב הלא מובטחות של מבני תעשיה (סדרות ח', ט"ו, ט"ז, י"ז ו-כ') עלה כאמור בדרגה אחת מ-A ל-A פלוס. נוסף על כך, איגרות החוב המובטחות של החברה (סדרות י"ח ו-י"ט) זכו גם הן להעלאת דירוג, מ-A פלוס ל-AA מינוס, וזאת על רקע ההערכה כי בתרחיש היפותטי של כשל פירעון, יעמוד שיעור שיקום החוב שלהן על 70%-90%.

לדברי דודו זבידה, מנכ"ל מבני תעשיה והחברה האם כלכלית ירושלים, מהלך זה משקף בעינינו הבעת אמון נוספת בחברה, כמתבטא בנימוקים להעלאת הדירוג. "העלאת הדירוג הינה פועל יוצא של יישום מתמיד ועקבי של האסטרטגיה העסקית למימוש נכסים בחו"ל ומימוש נכסים שמיצו את הפוטנציאל העסקי שלהם בישראל, וכן של הפעולות בהן נקטנו להקטנת היקף החוב הפיננסי נטו, להוזלת שיעור הריבית האפקטיבית ולהארכת מח"מ החוב של החברה".

זבידה הוסיף, כי "מבני תעשייה שיפרה מאוד בשנתיים האחרונות את גמישותה הפיננסית ואת יחסיה הפיננסיים, לצד שיפור בביצועים התפעוליים - וכל אלה מבטיחים לחברה כיום יציבות גבוהה, ותזרימי מזומנים איכותיים וגבוהים לטווח ארוך, והחברה ערוכה להמשך ההשבחה והפיתוח של תיק נכסיה בשנים הבאות".

מבני תעשיה, ש-68% ממניותיה מוחזקות בידי כלכלית ירושלים, נסחרת כיום לפי שווי של כ-2 מיליארד שקל, המשקף מכפיל של 0.87 על ההון העצמי. מתחילת השנה רשמה המניה ירידה של כ-16%, אולם מחירה הנוכחי עדיין גבוה בכ-30% ממחירה לפני כשלוש שנים. 

צרו איתנו קשר *5988