בן משה הגיע להסכם על שומות המס של אפריקה ישראל

הנוסח המפורט של ההסכם עם רשות המסים הועבר לנאמני סדרות האג"ח יחד עם עדכון לתיקון הסדר החוב עם מוטי בן משה, שעליו יידרשו עתה המחזיקים להצביע פעם נוספת

מוטי בן משה / צילום:אניה בושמן
מוטי בן משה / צילום:אניה בושמן

איש העסקים מוטי בן משה השלים אתמול (ג') צעד חשוב לקראת השתלטותו על חברתאפריקה ישראל, לאחר שסיכם עם רשות המסים את ניסוחו המפורט של הסכם השומות של החברה. כעת חוזר הכדור לידיהם של מחזיקי איגרות החוב של אפריקה ישראל, שיידרשו להצביע פעם נוספת על הסדר החוב של החברה עם בן משה. 

אתמול בשעות הערב דיווחה אפריקה ישראל, כי לאחר סיכום נוסחו המפורט של הסכם שומות עם רשות המסים, העבירו נציגי החברות שבשליטת בן משה (אקסטרה ואלון רבוע כחול) לנאמני שלוש סדרות האג"ח (כ"ו-כ"ח), עדכון מוצע מטעמן לתיקון המוצע להסדר החוב. לעדכון המוצע צירף בן משה את נוסחו של הסכם השומות, כראיה להשלמת ההליך מול רשות המסים.

בהנהלת אפריקה ישראל הדגישו, כי בכפוף לאישורים של דירקטוריון החברה ושל אסיפות מחזיקי איגרות החוב, תגיש החברה בקשה לבית המשפט לזימון אסיפות נושים לאישור העדכונים והתיקונים להסדר. עם זאת, כלל לא ברור עדיין כיצד יקבלו מחזיקי האג"ח את העדכונים להסדר, והאם יאשרו אותם ברוב הדרוש, וזאת לאור פעולותיהם האחרונות.

בשבוע שעבר הגישו העבירו באי כוחם של נאמני האג"ח וחברי נציגויות המחזיקים, עורכי הדין גיא גיסין ואופיר נאור, בקשה לביהמ"ש בת"א, כי יורה על חילוט פיקדונות בסך 100 מיליון שקל, שהעמידו החברות שבשליטת בן משה לצורך הבטחת ביצועו של ההסדר. את הסיבה לבקשה תלו המבקשים בעיכובים בהשלמת ההסדר, שנבעו לטענתם מהתנהלותו של בן משה.

בין השאר טענו המבקשים, כי בן משה מנסה פעם אחר פעם לבצע מקצה שיפורים בהצעת ההסדר שהגיש בעבר, והדגישו כי למרות מאמצים מצדם להביא לסיום המחלוקות עם רשות המסים, טרם נסגרו הפערים, בשל דרישת בן משה לפריסת תשלומי החוב לרשות המסים.

בתגובה טען בן משה, כי לנאמני האג"ח לא קיימת כל עילה לחילוט הפיקדונות, והאשימו את הנאמנים כי התנהלותם היא שגרמה לעיכוב ולדחייה של מועד אישור ההסדר. כעת, משהושלם ההסכם עם רשות המסים, יידרשו הנאמנים ונציגי המחזיקים לבחון מחדש את טענותיהם ואת דרכי פעולתם.

אפריקה ישראל נקלעה לפני כשנתיים למצב של חדלות פירעון, ומאז מנהלת מגעים להסדר חוב עם נושיה - מחזיקי האג"ח שלהם היא חייבת כיום כ-3 מיליארד שקל. לפני כחצי שנה אישרו מחזיקי האג"ח הצעת הסדר שהגיש איש העסקים מוטי בן משה, שלפיה יקבלו המחזיקים תמורות בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקל, ובתמורה יקבל בן משה בעלות מלאה על אפריקה ישראל.

עם זאת, ימים ספורים לפני אישור ההסדר, קיבלה אפריקה ישראל מרשות המסים צו שומה לתשלום של של מס הכנסה על סך של 245.5 מיליון שקל. בעקבות הצו נקלע ההסדר למבוי סתום והצדדים השונים פנו לעזרת ביהמ"ש. בהמלצתו, ניהלו הצדדים בחודשים האחרונים מגעים למציאת פתרון מוסכם בנוגע לחוב לרשות המסים, שנסגר עקרונית בחודש שעבר ושנוסחו הסופי סוכם אתמול.

על פי נוסח זה, תקבל רשות המסים מאפריקה ישראל סכום של 70 מיליון שקל, שישולם בתשלומים. 15 מיליון שקל ישולמו במועד ביצוע הסדר החוב, 10 מיליון שקל בתום חצי שנה ממועד הביצוע, 10 מיליון שקל נוספים בתום שנה ממועד הביצוע, עוד 10 מיליון שקל בתום שנתיים ממועד הביצוע והיתרה בסך 25 מיליון שקל בתום שלוש שנים ממועד הביצוע.