המחוזי: תוכנית הבנייה בכפר אז"ר תחזור לדיון נוסף בותמ"ל

מדובר בהחלטה שהתקבלה היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו על ידי השופט חגי ברנר בעקבות עתירה מנהלית שהגישו מושב כפר אז"ר ועיריית רמת גן כנגד התוכנית • אומנם בית המשפט קיבל חלק מטענות העותרים, אולם התוכנית לא בוטלה והעובדה שהיא חוזרת לותמ"ל להכרעה מחודשת מהווה ניצחון חלקי לעותרות

כפר אז"ר / אלי יהב
כפר אז"ר / אלי יהב

יום לאחר אישור תוכנית גני אז"ר בוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל), קבע בית המשפט המחוזי כי אישור התוכנית יבוטל, וכי התוכנית תשוב לדיור חוזר בוועדה המיוחדת. מדובר בהחלטה שהתקבלה היום (ה') בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו על ידי השופט חגי ברנר בעקבות עתירה מנהלית שהגישו מושב כפר אז"ר ועיריית רמת גן כנגד התוכנית. העתירה הוגשה לאחר שהתנגדויות שהוגשו לוועדה נדחו.

בית המשפט קבע היום בפסק הדין כי: "החלטותיהן של הותמ"ל ושל ועדת המשנה מיום 25.10.2017, לדחות את ההתנגדויות שהוגשו בקשר לתוכנית ולאשר את התוכנית בכפוף לתיקונים מסויימים - מבוטלות. הדיון בתוכנית יוחזר אל הותמ"ל, אשר תשקול האם להורות על הכנת תוכנית חדשה, אשר לעניין מבני הציבור, השטחים הציבוריים הפתוחים ושטחי המסחר, תתחשב בצרכי יחידות הדיור הנכללות בתוכנית ובסביבתה, ובאלה בלבד (ובהקשר של שטחי התעסוקה והמסחר, תתחשב גם בהשלכות הכלכליות הנובעות מן התוכנית ביחס לרשות המקומית), או האם להורות על העברת התוכנית כפי שהיא לוועדה המחוזית".

נציין כי אומנם בית המשפט קיבל חלק מטענות העותרים, אולם התוכנית לא בוטלה והעובדה שהיא חוזרת לותמ"ל להכרעה מחודשת מהווה ניצחון חלקי לעותרות.

נזכיר כי מדובר בתוכנית לבנייה של כ-2,300 יחידות דיור. תכנית, שאושרה להפקדה במאי 2017, ומצויה בתחום השיפוט של עיריית רמת גן וקודמה על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). התכנית הציעה בינוי של כ-1,965 יחידות דיור, מתוכן 393 יחידות דיור קטנות, ועוד כ-300 יחידות דיור המיועדות לטובת דיור מוגן. עוד בתוכנית - 30 אלף מ"ר למבני ציבור, 120 אלף מ"ר לתעסוקה, עשרת אלפים מ"ר למסחר ו-85 אלף מ"ר לשטחים פתוחים.

מהותמ"ל נמסר היום (ה') כי: "מדובר בתוכנית חשובה בלב אזור הביקוש ובסמוך לציר הרכבת הקלה, המאפשרת היצע יחידות דיור כולל דירות קטנות ולהשכרה עבור הזוגות הצעירים. יש להבהיר כי בית המשפט החזיר את התוכנית המדוברת לתכנון בותמ"ל, ולא ביטל אותה. אנחנו לומדים את ההחלטה ונפעל בהתאם להחלטת בית המשפט".

עו״ד עמית יפרח היועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות בתנועת המושבים שהגישה לפני מספר חודשים עתירה כנגד הארכת חוק הותמ״ל מסר היום כי: ״אנו מברכים על החלטת בית המשפט בעניין כפר אז"ר, חיסול קרקעות האגודה החקלאית כפר אזר ושינוי צביונו הכפרי מלכתחילה היה מוטעה והצריך גריעה מידתית ומאוזנת ביחס לקרקע החקלאית שלו וכעת מבחינתנו מדובר בפסיקה הנותנת רוח גבית לעתירתנו לבג״צ כנגד הארכת חוק הותמ״ל ולא רק אנחנו אלא גם משרדי ממשלה חשובים כמו החקלאות, הגנת הסביבה, התחבורה וראשי ערים התנגדו להארכת החוק.

"זו שוב הוכחה כי הגיעה העת לעצור ולבחון את ההליך הדורסני והבלתי חוקתי שפוגע קשה בקרקעות חקלאיות ושטחים פתוחים, דרישתנו היא לקבוע תנאים להארכת הותמ״ל אשר יתנו הגנה מוגברת לקרקע החקלאית, התנאים יהיו כאלה שלא יאפשרו לחסל יישובים חקלאיים, יחייבו מיצוי המלאי הקיים בעיר לפני פריצת שטחי השיפוט שלה ויידרש תיאום עם המועצה האזורית שממנה נלקחת הקרקע".