ורבורג פינקוס מנסה להכניס מוסדיים לבעלות בלאומי קארד

בד בבד בוחנת הראל, שמעמידה מימון לרכישת חברת כרטיסי האשראי, צירוף מוסדיים נוספים לקונסורציום מלווים • בוורבורג פינקוס בחרו שלא להגיב

סמי בבקוב / צילום: איל יצהר
סמי בבקוב / צילום: איל יצהר

קרן ההשקעות ורבורג פינקוס מקיימת מגעים לצירוף גופים מוסדיים מקומיים לעסקת רכישת חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד, כבעלי מניות מיעוט לצדה (co-invest). הקרן האמריקאית, שככל הידוע טרם סיכמה עם גוף כלשהו לגבי העסקה, מתכוונת למכור כ-20% מהחברה למוסדי או מוסדיים שיצטרפו אליה.

בחודש שעבר נחתמה העסקה למכירת לאומי קארד לידי הקרן לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל, הגבוה ב-30% מההון העצמי של חברת כרטיסי האשראי.

עוד נודע ל"גלובס" כי עסקת החוב שורבורג פינקוס רקמה למימון חלק מרכישת הענק, עליה סיכמה עם הראל, עשויה להשתנות. ככל הידוע, הראל בוחנת בימים אלה צירוף גופים מוסדיים חיצוניים לעסקת החוב, לצורך יצירת קונסורציום מלווים.

בסוף יולי דווח כי קבוצת הראל, שאת השקעותיה מנהל סמי בבקוב, חתמה על הסכם עקרונות עם ורבורג פינקוס להעמדת הלוואה, "במעמד מלווה יחיד", כפי שנמסר בתחילה מצד החברה, בסך של כ-850 מיליון שקל למימון רכישת מלוא מניות לאומי קארד (80% מבנק לאומי ו-20% מקבוצת עזריאלי). עוד דווח כי ההלוואה תובטח בשעבוד של מניות לאומי קארד. עתה נראה כי בכוונת הראל לצרף עוד מוסדיים לעסקה, אולי בשל רצונה להצטרף לעסקת האקוויטי.

בנוגע למהלך שיוזמת הקרן הזרה להצטרפות מוסדיים לעסקה, לא רק ברמת חוב אלא גם בבעלות על מניות, ראוי לציין כי המוסדיים רשאים לבצע עסקה זו רק דרך כספי העמיתים והמבוטחים שהם מנהלים במסגרת פעילות החיסכון לטווח ארוך. כמו כן, נראה כי בקרן הזרה מעוניינים להכניס יותר ממוסדי אחד לעסקה זו, כדי ליצור מצב שבו אף מוסדי לא יחזיק ב-5% או יותר מהחברה, כדי להימנע מהצורך באישור הרגולציה.

לפני ימים מעטים דיווחה לאומי קארד כי רשמה עלייה של קרוב ל-12% ברווח במחצית הראשונה השנה, ל-104 מיליון שקל, כשההכנסות צמחו ביותר מ-9% לכ-640 מיליון שקל. במקביל הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד של 100 מיליון שקל לבנק לאומי ולעזריאלי.

בוורבורג פינקוס בחרו שלא להגיב לדברים.