החולשה בשווקים פגעה ברווחי הראל במחצית השנה הראשונה

קבוצת הביטוח רשמה ברבעון השני ירידה של כ-7% ברווח הכולל, ובמחצית הראשונה של השנה הסתכמה הירידה ב-43% לכ-250 מיליון שקל • הרווח רבעוני של הראל נמוך מזה שהציגה קבוצת מגדל, אבל גבוה מאלה שהציגו כלל ביטוח ומנורה מבטחים

קבוצת הביטוח הראל, שבשליטת משפחת המבורגר ובניהול מישל סיבוני, הציגה ברבעון השני השנה ירידה של כ-7% ברווח הכולל, שהסתכם בכ-170 מיליון שקל, כך שבמחצית הראשונה כולה רשמה החברה רווח כולל של כ-250 מיליון שקל. מדובר בירידה של כ-43% ביחס לרווח הכולל במחצית הראשונה ב-2017, וברווח רבעוני נמוך מזה שהציגה מגדל וגבוה מאלה שהציגו כלל ביטוח ומנורה מבטחים.

מהיכן נבעה הירידה בתוצאות החברה, שנסחרת לפי שווי של יותר מ-6.1 מיליארד שקל? על פי הדיווח, מקורה בעיקר בתשואות נמוכות יותר בשוקי ההון מאלה שהיו בתקופה המקבילה אשתקד. כך או כך, עם פרסום הדוחות מסר המנכ"ל סיבוני כי "סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה הגיע לשיא גם בתקופה בה התשואות בשוק ההון נמוכות, זאת נוכח צמיחה מתמשכת בהיקפי הפרמיות, הפקדות במוצרים הפנסיוניים וגיוסים בתחום הפיננסים". כך, נכון לסוף יוני מנהלת הראל כ-232 מיליארד שקל בשלל פעילויותיה.

הראל מציגה גידול בשורה העליונה של הפרמיות ושל דמי הגמולים, כשההכנסות מהשקעות קטנו הן ברבעון השני והן במחצית, בגלל ששוקי ההון היו טובים יותר בתקופה המקבילה אשתקד, מה שבא לידי ביטוי גם בכך שדמי הניהול פחתו במידה קטנה, ואף סמלית. בכל אופן, בחברה ציינו כי היקף הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים שהתקבלו ותקבולים בגין חוזי השקעה גדלו במחצית הראשונה של 2018 בכ-19% לעומת התקופה המקבילה, לסך כולל של כ-15.4 מיליארד שקל.

תוצאות הראל ברבעון שני ובמחצית 2018
 תוצאות הראל ברבעון שני ובמחצית 2018

שיפור בחיסכון לטווח ארוך

ומה עם מגזרי הפעילות המרכזיים של קבוצת הביטוח הגדולה בשוק? ברבעון השני רשמה החברה שיפור בכל פעילויות החיסכון לטווח ארוך, כשבמחצית הראשונה כולה מדובר בירידה ברווח הכולל לפני מס מתחום הביטוח חיים, שקיזזה לחלוטין את העלייה ברווח הכולל שנרשמה באותה תקופה בפנסיה ובגמל.

כמו כן, ברבעון השני השנה גדלו הפסדי החברה בביטוחי הרכב חובה וביטוחי החבויות האחרים, כך שתחומים אלה עברו להפסד מתחילת השנה. בעקבות זאת, ובצל שינויים ביתר תחומי הביטוח הכללי, מגזר הביטוח הכללי עבר להפסד ברבעון השני. בשקלול הרבעון הראשון של השנה, הוא מציג חיתוך של כמעט מחצית מהרווח הכולל לפני מס.

שיפור בתוצאות הראל פיננסים

גם בביטוחי הבריאות חלה שחיקה בתוצאות ברבעון השני, כך שבמחצית הראשונה השנה כולה נרשמה ירידה של יותר ממחצית ברווח הכולל לפני מס, כשגם בחברות הביטוח הקטנות שהקבוצה מחזיקה בחו"ל התוצאות נשחקו במידת מה ביחס לתקופה המקבילה ב-2017.

מנגד, הראל פיננסים, בית ההשקעות של הקבוצה, מציג שיפור בתוצאותיו, הן ברבעון והן במחצית. הרווח הכולל לפני מס של הראל פיננסים הסתכם במחצית הראשונה של 2018 בכ-20 מיליון שקל, למול כ-18 מיליון שקל בתקופה המקבילה, כשברבעון השני בלבד דובר על סך של כ-11 מיליון שקל, למול רווח כ-9 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. נציין כי ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, שמנוהלים בבית ההשקעות של הקבוצה, גדלו במחצית הראשונה השנה בכ-6% ל-107 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988