המשימה: תיווך המציאות ואוצרות של ידע בהקשרו - מהימן, מגוון, אקטואלי, רלוונטי, נגיש ומעניין

כדי להצליח לפעול בתוך עולם משתנה, ולהבין את תפקידנו כמי שמסקרים אחרים - ניסחנו חזון, ערכים, משימה וקוד אתי עבור גלובס המתחדש • נפעל לאורם בכל פעולה

דוח אמון 2019 - הקוד האתי
דוח אמון 2019 - הקוד האתי

"המוסר שלנו לא נבדק כשהוא תואם את החינוך והתרבות שלנו, אלא כאשר הוא סותר אותם", משפט זה מיוחס למהאטמה גנדי, ועומד למבחן בכל מקום עבודה, היבט חיים, ובכל מערכת עיתון. כי אנחנו, בעיקר אנחנו, שמחפשים את המוסר אצל אחרים, שמתחקרים אירועים, שמאירים באלפי פנסים כל יום, האם אנו יודעים לכוון את הפנס אל עצמנו, לשים מראה לנגד עיננו?

במהלך השנתיים האחרונות, אנו בגלובס בוחנים מחדש את תפקידנו ואת האחריות שלנו כעיתון העסקים של ישראל, ומתייחסים למספר נקודות מרכזיות: חשיבותה של עיתונות כלכלית-עסקית עצמאית ואחראית לדמוקרטיה, לחברה ולכלכלה בישראל; הצורך בשיקום האמון בין המגזר הציבורי, העסקי, העיתונות והציבור - ובין כל אחד מהם לבין עצמו; התמודדות עם זיהום השיח ועיוותי תיווך המציאות - תוצאת ה"פייק ניוז" ו"בועות הפילטר" ברשתות החברתיות; שינויי העומק בחברה ובכלכלה בישראל ובעולם, לרבות בתפקיד המגזר העסקי בחברה, ממנו מצופה למצוא מענה לבעיות החברתיות והכלכליות הבוערות.

נצרף לכל אלו את התופעות ששחקו את מוסד העיתונות בעשור האחרון, ובהן: שליליות יתר והיעדר חמלה, היעדר שקיפות וביקורת עצמית, הפיכת העיתונות לבמה פוליטית, ערבוב בין דעה לבין מידע, היעדר מגוון דעות, תוכן שיווקי שאינו מופרד ומסומן, היסחפות אחר ספינים תקשורתיים ועוד. בחודשים האחרונים עשינו צעד משמעותי נוסף בבדיקה העצמית שלנו, ובהחלת קודים התנהגותיים על העיתון: השלמנו את כתיבת הקוד האתי של העבודה העיתונאית בגלובס, והפצנו אותו לכלל המועסקים בעיתון.

הקוד, שמובא כאן לפניכם במלואו (ללא הערות השוליים), נועד לייצר אחידות כללים ונהלים, לסייע בפתרון דילמות שצצות תוך העבודה השוטפת, לחדד את המחויבות המקצועית והציבורית שלנו וכפועל יוצא - להגביר את האמון בינינו לבין קהל הקוראים וכלל מחזיקי העניין.

הליך הכנת הקוד נמשך מספר חודשים בהם התבצע מיפוי של הצרכים והדילמות, נבחנו מסמכים שונים שאומצו בכלי תקשורת בארץ ובעולם והוצפו לדיון בעיות אתיות שכיחות המלוות את העבודה העיתונאית בגלובס ובכלל. הקוד נוסח בהלימה לערכי גלובס המתחדש כפי שהם מופיעים בחזון ובערכים שלנו והוא מצטרף לנהלים ולכללי עבודה נוספים שפרסמנו בחודשים האחרונים (כמו חזקת החפות למשל), ואותם נמשיך לפרסם מעת לעת. אך לא אצל גלובס מצוי הידע כולו. הקוד האתי שלנו לא שלם ללא הנדבך שמעליו, תקנון האתיקה של מועצת העיתונות, המסדיר את הכללים החלים על עיתונאים בכלי תקשורת בישראל. וכך, אל תקנון האתיקה של מועצת העיתונות ואל חזון גלובס וערכיו, אנו מוסיפים כעת את הקוד האתי, ויחד יוצרים כל אלו את עמודי התווך של ההתנהלות המקצועית של עיתונאי ועובדי גלובס.

עיתונות, בטח בעידן הנוכחי, היא מקצוע דינמי, וגם הקוד יהיה כזה: מסמך "נושם", המתעדכן מעת לעת על פי האירועים, הצרכים, הערות ציבור ודילמות שיצוצו לאורך הדרך. ולכל אורכה של הדרך איננו שוכחים, ברוח אמירתו של גנדי, לבדוק את עצמנו אל מול אמות המוסר, גם - ובמיוחד - כשהן מתנגשות עם עבודתנו.

לקבלת עותק מודפס של דו"ח האמון

צרו איתנו קשר *5988