שטייניץ על מתקן שורק: "תרבות הישראבלוף עדיין לא נעלמה"

שר האנרגיה הציג היום את ממצאי ועדת הבדיקה בעניין מתקן שורק, ואמר כי התגלו נתונים שגויים וזיוף בשניים מתוך חמשת מתקני ההתפלה • "לאור חומרת הממצאים ננקוט בחלק מהם אכיפה מינהלית מחמירה, ואחרים יועברו לחקירת משטרה" • הבדיקה נערכה בעקבות חשיפת "גלובס"

שר האנרגיה יובל שטייניץ / צילום: שלומי יוסף
שר האנרגיה יובל שטייניץ / צילום: שלומי יוסף

הוועדה לבדיקת האירועים במתקן ההתפלה שורק הגישה את המסקנות שגיבשה לשר האנרגיה, יובל שטייניץ ומהן עולה כי במשך שנתיים, מתקן שורק הזרים לצנרת המים הארצית מים מותפלים עם ריכוזי חריגים של כלוריד. הפרשה נחשפה בתחילת מאי ב"גלובס".

בראש הוועדה עמד מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי ובמסיבת עיתונאים שקיים היום (ג') הוא דיווח כי הזרמת המים עם חריגות הכלוריד ממתקן שורק נעשתה במשך כשנתיים ובאופן שיטתי. הוא אמר כי הנוהל הזה קיבל מחברי צוות התפעול של המתקן את הכינוי "נוהל דיגום בוקר": "מדי יום בשעות שבהן נעשתה בדיקת המים שמותפלים במתקן, המים עברו שני שלבים של התפלה שהם התהליך המלא והנכון שהם צריכים לעבור וכך המתקן יצא מצג שווא שלפיו איכות המים טובה. במשך רוב שעות היום ריכוז הכלוריד חרג מדרישות הסכם הזיכיון", אמר אדירי.

לפי הערכת משרד האנרגיה, בשל החריגות מתקן שורק חסך 12 מיליון שקל והוא נמנע מתשלום של קנסות בגובה של יותר מ-45 מיליון שקל במידה והחריגות היו נחשפות בזמן אמת. עוד הוסיף אדירי כי חרף החריגות השיטתיות בשורק, באף שלב לא נשקפה סכנה לבריאות הציבור וכי הערכים החריגים של כלוריד שנמצאו במים המותפלים עדיין היו נמוכים באופן ניכר מהרף המרבי שנקבע על ידי משרד הבריאות.

שר האנרגיה יובל שטייניץ אמר בהתייחס לממצאים שנמסרו לו על ידי חברי ועדת הבדיקה כי "לא נקבל מציאות כזאת ונתייחס בחומרה רבה לכל מרמה והצגה של נתונים כוזבים ולכל ישראבלוף. הממצאים חמורים מאוד ונטפל בהם באופן מחמיר. חלק מהממצאים יועברו למשטרה לאחר שזוהו בהם היבטים פליליים".

כך עבדה השיטה
 כך עבדה השיטה

במסגרת הבדיקה הוזמנו לוועדה נציגי IDE שהיו הבעלים הקודמים של מתקן שורק והבעלים הנוכחיים שלו, מדן קפיטל והאצ'יסון. הוועדה הצביעה על "כשל חמור" כהגדרתה בהתנהלות מתקן שורק וקבעה כי תכלית המהלך שלו הייתה להציג למדינה מצג של עמידה בדרישות הסכם הזיכיון וזאת לצד הקטנת עלויות הפעלת המתקן.

חרף הממצאים הקשים שעולים מבדיקת החריגות בשורק, הוועדה בראשות אדירי החליטה לא להמליץ על מניעת ההשתתפות של האצ'יסון ו-IDE במכרז להקמת מתקן התפלה נוסף, שורק 2. האצ'יסון ו-IDE היו הבעלים של מתקן שורק בעת שאירעו החריגות. אדירי אמר היום כי לא נמצאו אינדיקציות שמצביעות על כך שדירקטוריון החברה ידע על החריגות ועל האופן הבעייתי שבו נעשה "נוהל דיגום הבוקר".

34 חריגות בדיווחים במתקן פלמחים

במסגרת עבודת הוועדה נעשתה בדיקה מקיפה אודות איכות המים ואמינות הדיווח של מתקני ההתפלה הנוספים באשדוד, אשקלון חדרה ופלמחים. הוועדה מצאה כי במשך תקופה של שנה וחצי ריכוז הכלוריד במים שסופקו ממתקן פלמחים חרג בכ-20% מעבר לרף שנקבע.

בנוסף, הוועדה מצאה כי מתקן פלמחים מסר לרשות המים דיווח כוזב אודות תוצאות בדיקה שעשה לאיכות המים. כך, התברר כי תוצאות הבדיקות שדווחו לא תאמו את ריכוז הכלוריד הממוצע והתאפיינו בדפוס שעורר חשד בנוגע לאמינות הבדיקות. בוועדה אמרו היום כי מדובר ב-34 חריגות שנמצאו בדיווחים.

לדברי אדירי, בשל ממצא זה צוות משותף של משרד האנרגיה, רשות המים ופרקליטות המדינה החליט להעביר את הטיפול במקרה של פלמחים לחקירת המשטרה. אדירי אמר כי יש צורך בחקירת משטרה כדי לגלות מי הגורם שאחראי על הדיווחים הכוזבים שהועברו לרשות המים.

אף שהחריגות במתקן שורק היו שיטתיות, הוועדה החליטה שבשלב זה היא לא תערב את המשטרה אך לדברי אדירי הוא לא שולל אפשרות שיינקטו נגד מתקן שורק צעדים פליליים בהמשך. כך, הוועדה המליצה לנקוט נגד המתקן בשורק באכיפה מרתיעה, תוך שימת דגש על הרווח הכספי שהוא השיא בעקבות אותן חריגות, היקף הקנסות שהיו מוטלים עליו לו החריגות התגלו בזמן אמת, הכשלים שנפלו בהתנהלותו, הפגיעה הקשה באמון הציבור במערכת אספקת המים ועוד. לדברי אדירי, צוות שפועל בנושא יפעל נגד מתקן שורק למען מיצוי האכיפה.

הוועדה מצאה עוד כי המדינה לא השתמשה בכלים שעומדים לרשותה כרגולטור ושנציגיה סמכו מעבר לנדרש על הדיווחים שהוזרמו ממתקני ההתפלה וכך לא הטילו ספק בהתנהלותם. הוועדה מסרה כי גורמי המדינה הניחו כי הנתונים שמתייחסים לאיכות המים נכונים ואמינים, בלי שביצעו על כך מעקב ובלי שפעלו לזיהוי דפוסים חריגים בדיווחים אלה בזמן אמת. בנוסף, הוועדה קבעה כי המדינה לא השכילה להצליב בין מקורות מידע שונים המתקבלים מצד גורמים שונים במשק המים.

על רקע ממצאים אלה אדירי מסר היום כי הליכי הבקרה והפיקוח על מתקני ההתפלה ישופרו משמעותית, כך שהמים בכל מתקני ההתפלה יידגמו 3 פעמים ביום במקום פעם אחת ובמשך 7 ימים בשבוע. מנכ"לי המתקנים יידרשו לחתום על תוצאות הבדיקות ולאשר כי הדיווחים שהם מעבירים מדויקים.

בנוסף, יעשו למים בדיקות יזומות ואקראיות לבדיקת איכותם וזאת בתדירות גבוהה יותר; מערך המחשוב המשמש את הגופים השונים שמעורבים בנושא ישודרג באופן שיאפשר לייעל את איסוף המידע אודות איכות המים במתקנים השונים ואת זרימת הנתונים בין הגופים המעורבים.

הבדיקה שהובילה לחשיפת החריגות השיטתיות ברמות הכלוריד במתקני ההתפלה שורק ופלמחים החלה בעקבות דיווחים שהתקבלו ברשות המים מתושבים בחולון, שדיווחו כי צבעם של המים שיוצאים מברזיהם חום ואף אדום. לדברי גורמים מקצועיים ברשות המים, למרות שנסיבות אלה הובילו לפתיחת הבדיקה שחשפה את החריגות במתקני ההתפלה, לממצאים לא היה קשר לצבע המים שזרמו לחלק מתושבי חולון בברזים.

תגובה חברת IDE: "חברת IDE מברכת על העובדה שהוועדה מדגישה במסקנותיה כי כלל העדויות שהובאו בפניה מעידות על כך שהפעולות החריגות שניבדקו, לא הובאו כלל לידיעת דירקטוריון IDE ודירקטוריון החברה המפעילה. יש לחזור ולהדגיש כי מאז הפעלת מתקן שורק על ידי IDE והצ'יסון ועד למכירת חלקה של IDE במתקן - לא הגיעה כל תלונה על איכות המים שמספק המתקן למדינה.

"אנו מברכים על המלצות הוועדה לשפר את מנגנוני הפיקוח והבקרה של המדינה על מתקני ההתפלה וסמוכים ובטוחים כי בקרה כזו תפעל לטובתו של הצרכן וגם תשפר את השירות הניתן. החברה הצהירה זה מכבר כי בירור האמת על ההתרחשויות במתקן שורק הינו האינטרס הראשון במעלה.

"חברות האחזקה וההפעלה של IDE בארץ ובעולם מספקות לאורך שנים מים איכותיים ללקוחות החברה. IDE עושה כל שביכולתה להקפיד על איכות המים הן בהיבטים של בריאות הציבור והן בהיבטים החוזיים מול הלקוחות".

צרו איתנו קשר *5988