רשות המסים: עסקים קטנים נפגעו יותר בתקופת הקורונה

דוח חדש של שפרסמה רשות המסים, המתבסס על נתוני מע"מ, קובע כי משבר הקורונה פגע יותר בעסקים חדשים ובעסקים עם מחזור שנתי של עד מיליון שקל • עוד לפני הדוח: הפגיעה המשמעותית ביותר הייתה בתקופת הסגר הראשון, ולאחר מכן החלה להירשם התאוששות

מרכז קניות באשדוד במהלך הסגר / צילום: Amir Cohen, רויטרס
מרכז קניות באשדוד במהלך הסגר / צילום: Amir Cohen, רויטרס

צניחה - צמיחה - ואז בלבול - זאת תמונת המצב של העסקים, כפי שהיא משתקפת מסקירת דיווחי העוסקים המורשים לחודשים יולי-אוגוסט 2020, אשר מפרסמת רשות המסים הבוקר (ד').

נתוני הסקירה משקפים את תמונת המצב של הפעילות העסקית במשק ומידת פגיעתה בעקבות ההגבלות שהוטלו על המשק במסגרת המאבק במחלת הקורונה, והם מתבססים על השוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

עוד עולה מהסקירה - הנתון הלא מפתיע אך הקשה לעיכול - כי העסקים הגדולים נפגעו פחות מהעסקים הקטנים. ומה קרה לעסקים החדשים לעומת הוותיקים? שיעורי הפגיעה החמורה הולכים ויורדים ככל שהוותק של העסק עולה.

עסקים קטנים: עליה במחזור - ירידה בחציון

נתוני הסקירה מצביעים כי מחזורי העסקאות סבלו מפגיעה גדולה בחודשים מרץ-אפריל, בהשוואה לתקופות המקבילות ב-2019. בחודשים מאי-יוני הפגיעה התמתנה וביולי אוגוסט נרשמה התאוששות נוספת.

על פי נתוני רשות המסים, על בסיס סקירות הדיווחים למע"מ על מרץ-אוגוסט 2020, אם בתחילת התקופה - מרץ-אפריל - נרשמה ירידת גדולה יחסית במחזורים בקרב עוסקים קטנים - בעלי מחזור עסקאות שנתי עד מיליון שקל - הרי שביולי-אוגוסט עוסקים אלה הציגו צמיחה ביחס לשנה שעברה.

בתקופה יולי-אוגוסט 2020 חציון המחזורים ירד ב- 15.8%, ואילו סך המחזורים ירד בשיעור 3.5% בלבד, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019. זאת, צוין בסקירה, בגלל מספר מצומצם יחסית של עסקים שדיווחו על גידול חריג במחזורים.

בדיווחי יולי-אוגוסט הייתה תופעה "מעניינת", כלשון רשות המסים, בקטגוריה של עוסקים בעלי מחזור עד 300 אלף שקל - כאשר ממוצע מחזור העסקאות שלהם דווקא עלה (מדובר באוכלוסייה קבועה) בשיעור של 7.9%, ואילו החציון ירד ב- 19% ביחס לתקופה המקבילה ב- 2019. אותה תופעה, אם כי בשיעורים מתונים יותר, התקיימה גם בעסקים בעלי מחזור עסקאות של בין 300 אלף שקל עד למיליון שקל.

הנתונים נאספו במסגרת השוואת סך מחזורי העסקאות בשלוש התקופות הדו-חודשיות שהושפעו מהצעדים שנקטה הממשלה כדי למנוע את התפשטות נגיף הקורונה, בהשוואה לתקופות המקבילות ב-2019. ההשוואה מתייחסת לאוכלוסייה קבועה של עוסקים שהגישו דיווחים תקינים. שיעורי השינוי הם במחירים שוטפים.

הנפגעים המרכזיים: ענפי האמנות והבידור, האירוח והאוכל

בחינת המחזורים המדווחים למע"מ לפי קבוצות ענפים מעלה כי קיימת עקביות במידת הפגיעה בענפים, ואלה שנפגעו בתחילת המגפה ממשיכים לחוות ירידה בפעילות, אם כי, בדרך כלל, מתונה בהרבה ביחס למרץ-אפריל.

עם זאת, ענפי האמנות והבידור ממשיכים לסבול משיעור פגיעה שנותר גבוה מאוד. בענפי האירוח והאוכל הייתה פגיעה קשה מאד בסך המחזורים בחודשים מרץ-אפריל - 55%, ובחודשים מאי-יוני מדובר עדיין בפגיעה גבוהה מאד, עם התמתנות מסוימת - 43%. ביולי-אוגוסט רמת הפעילות הייתה נמוכה בכ-26% מהתקופה המקבילה אשתקד.

בענפי שירותי מידע ותקשורת נצפה גידול בסך המחזורים בשלוש התקופות הדו-חודשיות.

בענפי החקלאות נרשמה בתחילת התקופה (מרץ-אפריל) ירידה מתונה בלבד ביחס לשנת 2019, וכעת עברו ענפים אלה לצמיחה מתונה ביחס לאשתקד.

ענפי התעשייה והמסחר, שתי קבוצות הענפים הגדולות ביותר בסך המחזורים, עברו ממצב של פגיעה משמעותית למדי בחודשים מרץ-אפריל, לצמצום פעילות מתון יחסית במאי-יוני לעומת אשתקד, ואף צמיחה בענפי המסחר ביולי-אוגוסט 2020 לעומת החודשים המקבילים.

שירותי תחבורה ואחסון, חינוך, ושירותים מינהליים המשיכו לספוג ירידה משמעותית במחזורי העסקאות, אם כי, מתונה יותר ביחס למרץ-אפריל ומאי-יוני.

פגיעה רבה יותר בעוסקים הקטנים

במבט על שיעורי השינוי של המחזור החציוני לפי קבוצות ענפים ניכרת אותה תופעה שנצפתה גם בחלוקה לקבוצות מחזור - ירידה משמעותית במחזור החציוני, זאת בשל הפגיעה הרבה יותר בעוסקים קטנים אשר מהווים רוב בכל קבוצות הענפים.

המחזור החציוני בענפי האומנות והבידור ירד ב-43%. בענפי האירוח והאוכל שיעור הירידה בחציון המחזורים הוא 33%, שיעור דומה - 32% - בענפי השירותים המינהליים. בענפי התחבורה ואחסון ירד המחזור החציוני ב-31%.

פגיעה מתונה יחסית נרשמה בענפי החקלאות, המסחר וכן ענפי בריאות, רווחה וסעד, עם ירידה בחציון המחזורים בשיעור 3%-7%.

במבט שנתי על המחזור נדמה שהמצב טוב: בחודשים יולי-אוגוסט מצבם של העוסקים, בכל קבוצות הגודל (בחלוקה לפי מחזור העסקאות הכולל בשנת 2019), היה חיובי יותר בהשוואה לתקופות הקודמות (מרץ אפריל ומאי יוני).

עדיין, בעלי עסקים קטנים יותר נפגעו יחסית יותר, אך הפער ביניהם לבין שאר הקבוצות פחות בולט. שיעור העוסקים בעלי מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל אשר נפגעו בצורה הקשה ביותר עמד ביולי-אוגוסט על 16%. להשוואה, במאי-יוני שיעור זה היה 20% ובמרץ-אפריל 25%.

בקרב העוסקים הגדולים ביותר - עם מחזור שנתי של 100 מיליוi שקל ומעלה - רק כ- 6% נפגעו באופן קשה כל כך, שיעור דומה לתקופות vקורונה הקודמות.

ביולי-אוגוסט עסקים רבים הצליחו לצמוח ביחס לתקופה המקבילה ב 2019. למעלה משליש מהעוסקים היו בצמיחה של 10% או יותר ביחס לשנה שעברה, ועוד כ- 8% צמחו בשיעור מתון עד 10%. שיעור העוסקים הצומחים בקרב העוסקים שמחזורם 100 מיליון שקל או יותר עמד על כמחצית מכלל העוסקים בקבוצה זו.

בפילוח לפי קבוצות ענפים כלכליים, על פי סקירת רשות המסים, השיפור ברמת הפעילות בהשוואה לתחילת המגפה ניכר בכל קבוצות הענפים. פגיעה קשה יחסית עדיין אפיינה את ענפי האמנות והבידור, כ-33% ירדו בפעילות ביחס לאשתקד ביותר מ- 60%, אך בה בעת, כ-36% מהעוסקים בענפים אלה הצליחו לצמוח ביחס לתקופה המקבילה ב 2019.

בקבוצות הענפים הבאים: חקלאות, תעשייה ותשתיות, בינוי, מסחר ושירותי בריאות, רווחה וסעד - קרוב למחצית מהעוסקים צמחו בעסקאותיהם ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

איך משפיע הוותק על המחזורים והפגיעה בהם? מבלי לכלול עוסקים שיש להם פחות משנה אחת של פעילות (כי אין להם בסיס להשוואה ב- 2019), עולה מהנתונים כי הוותק שווה חוסן - או לכל הפחות: פגיעה מופחתת.

העוסקים שנכללו בניתוח חולקו לחמש קבוצות ותק - עד 3 שנים, 3-7 שנים, 7-12, 12-20, ומעל 20 שנה. על פי הנתונים, שיעורי הפגיעה החמורה (מעל 80%) הולכים ויורדים ככל שהוותק של העסק עולה.

עם זאת, גם שיעור העסקים שצמחו היה גבוה יחסית בקרב העסקים ה"צעירים". בכלל, עוסקים ותיקים מפגינים נטייה רבה יותר ליציבות ואילו עסקים חדשים, פחות מבוססים בשוק ובפעילות שלהם, נוטים יותר ל"קצוות" של ההתפלגות.

צרו איתנו קשר *5988