10% מהאנרגיה בישראל היא סולארית? רה"מ לא יצא חכם בשמש

האם נתניהו השוויץ בפסגת האקלים בהישג שעדיין לא קרה? חפרנו במספרים • המשרוקית של גלובס

 

 

מה זה ירוק בחוץ ואדום בפנים? משק החשמל שלנו כפי שראש הממשלה תיאר אותו בפסגת האקלים. נתניהו הופיע ביום ו' בוועידה מקוונת שארגן נשיא ארה"ב, והתמונה האופטימית שצייר בפני המנהיגים בחו"ל הקפיצה הרבה עיתונאים ופעילי סביבה בארץ. טענה אחת צרמה להם במיוחד: "בחמש השנים האחרונות הגדילה ישראל את תפוקת האנרגיה שמקורה בקרינת השמש מ-2% לכמעט 10% בשנה זו. הצבנו לעצמנו יעד שעד סוף העשור הנוכחי נפיק למעלה משליש מהחשמל שלנו באמצעות אנרגיה מתחדשת".

10% הוא לא סתם מספר. זה בדיוק היעד לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ב-2020 שקבעה הממשלה לפני יותר מעשור, והוא חיוני לעמידה בהתחייבויות של ישראל בהסכמי האקלים בפריז. השאלה היא אם היעד הזה "כמעט" הושג.

חברתנו בגלובס שני אשכנזי היא אחת מאלה שמיהרו לתקן את נתניהו. "בשנה זו רק כ-6% מהחשמל יוצר באמצעות אנרגיה מתחדשת", היא כתבה. את הנתון הזה היא פרסמה כבר לפני חודש, על סמך מידע שקיבלה מ"חברת ניהול המערכת" - הגוף שמתאם את הפקת החשמל ברמה הארצית. מנכ"ל איגוד חברות האנרגיה הירוקה איתן פרנס טען באותה כתבה שהנתון האמיתי אולי נמוך יותר.

אבל חברת ניהול המערכת לא פרסמה את המספר הנמוך בפומבי. כשביקשנו סימוכין, הסבירו לנו שהמדידה השוטפת של תפוקת החשמל עדיין לא מתבצעת אצלם. אמנם חברת הניהול, שנולדה כחלק מהרפורמה במשק החשמל, התחילה לפעול רשמית בדצמבר הקודם - אבל מערכות הבקרה שיודעות כמה חשמל זורם כל רגע לרשת מיצרני האנרגיה הירוקה עדיין יושבות בחברת החשמל הוותיקה. דברו איתם, אמרו לנו.

ובאמת, בחברת החשמל הפנו אותנו לטבלה שמופיעה דרך קבע בדוח השנתי שלה, ומפרטת בדיוק כמה מגהוואט-שעה יוצרו במשק בכלל, ומאנרגיות מתחדשות בפרט. ב-2020 הופקו בישראל 72.8 מיליוני מגהוואט-שעה, מתוכם כ-4.2 ממקורות מתחדשים (רובם הגדול משמש). באחוזים: 5.7%. הנה זה כאן, בעמ' 10.

אז האם נתניהו מגזים בעשרות אחוזים? בחברת החשמל לא רצו לנקוט עמדה, והפנו אותנו לרשות החשמל, שפועלת תחת משרד האנרגיה, ואף היא מפרטת כל שנה בדוחותיה לכמה הגיע משקל האנרגיות המתחדשות. אלא שהדוח ל-2020 יתפרסם רק ביוני. בינתיים הרשות מנדבת נתונים לעיתונאים. "בסוף 2020, ההספק המותקן עמד על כ-2,530 מגה, שהיוו יכולת ייצור של כ-7% מהצריכה" - מסרו לאשכנזי, וגם לנו.

מנין נובע הפער? הוא נעוץ במושג שרשות החשמל משתמשת בו, "הספק מותקן בסוף השנה". "הספק מותקן" הוא לא החשמל שיוצר בפועל, אלא מה שהמתקנים הסולאריים מסוגלים לייצר באור מלא. ברשות מניחים שהמתקנים ממצים בממוצע רק 30% מהיכולת, ומחשבים בהתאם את "פוטנציאל הייצור". לפי אומדנם, אם נשתמש בכל המתקנים להפקת חשמל משמש (ורוח) שהותקנו עד סוף דצמבר 2020 - שחלקם עוד לא היו מוכנים באמצע השנה - נוכל להפיק בהם יותר מ-5.7% מהחשמל שלנו, אבל עדיין רחוק מ-10%.

למה לספר על פוטנציאל כשיש מדידות ישירות? ברשות הסבירו לנו שהם תמיד משתמשים במדד הזה, כי לדעתם "פוטנציאל הייצור מבטא בצורה הטובה ביותר את המצב ברגע נתון ומביא לידי ביטוי את ההתפתחות של האנרגיות המתחדשות במהלך כל השנה. לפי מדידה זו פוטנציאל הייצור מאנרגיה מתחדשת עמד בשנת 2020 על 7%". לפי רשות החשמל, הפוטנציאל לא הגיע ל-10% המיוחלים בגלל "הארכות שניתנו ליצרנים בתקופת הקורונה, לבקשתם. עם זאת, לפי תחזיות, הרשות סבורה כי פער זה יצטמצם בהמשך שנת 2021".

במאמר מוסגר: גם אם רשות החשמל מעדיפה לבדוק את העמידה ביעדים לפי "הספק מותקן", הסירוב לדווח על המדידות הישירות של תפוקת החשמל הירוק לא מתיישב עם הדוחות שפורסמו בשנים קודמות. בכל דוחות רשות החשמל מאז 2016 מפורט גם כמה חשמל יוצר בישראל בפועל בכל טכנולוגיה, והמספרים תמיד זהים לאלה של חברת החשמל (ראו תרשים). בדוח האחרון, ל-2019, רשות החשמל דיווחה כך: "ייצור החשמל בישראל בשנת 2019 עמד על כ-72.5 טרהוואט-שעה, גידול של כ-4.5% ביחס לשנה הקודמת. הגז הטבעי היווה את חומר הגלם באמצעותו ניתן מענה לכ-64% מביקושים אלו, הפחם כ-30%, והשאר אנרגיות מתחדשות (4.6%) ודלקים". 4.6% הוא בדיוק השיעור שמדדה חברת החשמל באותה שנה.

 
  

על כל פנים, אפילו לפי התחזיות שמסרה לנו דוברת הרשות, גם ב-2021 לא ייוצרו עדיין 10% מהחשמל מאנרגיית שמש. הפוטנציאל יגיע ל-10.2% בסוף השנה, אבל הייצור לכל אורכה יסתכם ב-9.6%.

תאמרו, זו אמנם רק תחזית, אבל היא מתיישבת עם מה שאמר נתניהו - "כמעט 10% בשנה זו". שמא במילים "שנה זו" נתניהו התכוון ל-2021? זה לא ייתכן. נתניהו ציין עלייה מ-2% ל-10% "בחמש השנים האחרונות". השנה האחרונה שבה משקל האנרגיות המתחדשות היה רק 2%, לפי רשות החשמל, הייתה 2015. השנה שחלה כעבור חמש שנים היא 2019 או 2020, לא 2021.

בשורה התחתונה: דברי נתניהו לא נכונים. רק 5.7% מהחשמל שסופק לרשת הארצית ב-2020 הגיע מאנרגיה מתחדשת. כוח הייצור, בחישוב נדיב של רשות החשמל, הגיע בסוף השנה ל-7%, אבל אינו מעיד על התפוקה הממשית.

תחקיר: יפתח בריל

צרו איתנו קשר *5988