המשרוקית

*הטקסט מנוסח בלשון זכר אך פונה ומתייחס לכל המינים והמגדרים

מהי המשרוקית של גלובס?

המשרוקית של גלובס עוסקת בבדיקת התבטאויות פומביות של אישי ציבור במטרה לספק לקהל קוראי וצרכני החדשות כלי חיוני לבחינה מושכלת וביקורתית שלהן. באמצעות בדיקה מהירה, מקיפה, מאוזנת ועניינית בזמן אמת של התבטאויות הנוגעות לענייני היום, המשרוקית מבקשת להוביל בישראל שיח ציבורי ותקשורתי אמין יותר, מדויק יותר ומעוגן בעובדות.

העקרונות המנחים את עבודת המשרוקית הם דיוק, הקפדה על עובדות ופרטים ושימוש במקורות אמינים וגלויים (ללא שימוש במקורות אנונימיים), ללא קשר לזהות הדובר או לעמדה המוצגת באמירה הנבדקת. המשרוקית פועלת בהתאם לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות, הקוד האתי של גלובס וקוד העקרונות המנחים של הרשת הבינלאומית של ארגוני בדיקת העובדות, ה- International Fact-Checking Network (ה- IFCN), בה היא חברה משנת 2018.

 

בינואר 2019, לאחר כשנתיים וחצי כארגון עצמאי, הפכה המשרוקית לחלק מבית גלובס ומאז היא מפרסמת את תוצריה על בסיס יומי בעיתון ובאתר גלובס. מערכת גלובס מחויבת לשמירה על ייחודה וחופש פעולתה של המשרוקית, ועל כן המטרות הבסיסיות של המשרוקית, כמו גם כללי האתיקה ומתודות העבודה היסודיות שלה, נותרו כשהיו מיום היווסדה. מערכת גלובס לעולם אינה מכתיבה פרסום תוכן כלשהו במדור המשרוקית, ובחירת האמירות הנבדקות, ביצוע וכתיבת התחקיר ומתן הציון נעשים על ידי מערכת המשרוקית בלבד.

מה עושים במשרוקית של גלובס?

מדי יום מבצעת המערכת סריקה מקיפה של כלי תקשורת מרכזיים בישראל ושל הרשתות החברתיות בחיפוש אחר אמירות של אישי ציבור. האמירות שנבחרות לבדיקה הן כאלה המבוססות על עובדות שניתן לאמת (בשונה מדעות) ואשר יש להן השפעה על השיח הציבורי בישראל.

איך קובעים את הציון?

האמירות הנבדקות מדורגות לפי הציונים הבאים:

  • נכון - ההצהרה נכונה ומדויקת.
  • נכון ברובו - ההצהרה נכונה ברובה אך יש בה מרכיב שאינו נכון או אינו מדויק
  • חצי נכון - חלק מההצהרה נכון וחלקה שגוי, או שהיא אינה כוללת פרטים מהותיים שעשויים לשנות את משמעותה.
  • לא נכון ברובו - חלק קטן מההצהרה נכון ורובה שגוי, או שהיא מחסירה פרטים יסודיים באופן היוצר הטעייה מהותית לגבי משמעותה.
  • לא נכון - ההצהרה כלל אינה נכונה.
  • מטעה - ההצהרה יוצרת מצג שווא או רושם שגוי, אף שהיא מתבססת על עובדות נכונות.
  • דרוש הקשר - הצהרה המתבססת על עובדות שעשויות להיות נכונות, אך הצגתה ללא ההקשר הרחב שלה יוצרת תמונה חלקית ולא מדוייקת. 

הציון לאמירה שמכילה יותר מטענה אחת נקבע על פי שקלול הציונים שניתנו לכל אחת מהטענות בנפרד.

מלבד למידת הדיוק של הנתונים או העובדות באמירה, השיקולים במתן הציון כוללים גם את ההקשר שבו נאמרה האמירה - מה אמר הדובר לפניה ואחריה, וכן את בחירת המילים של הדובר.

אמירה שנמצאה נכונה תפורסם במקרים הבאים: כאשר יש מחלוקת פומבית לגבי עובדות העומדות ביסודה; וכאשר הפרטים או העובדות באמירה מאירים נושא כלשהו באור חדש או שונה מהתפיסה הרווחת לגביו.

כיצד בודקים את האמירות?

האמירות שנמצאות מתאימות לבדיקה עוברות לשלב התחקיר. התחקיר מתבסס תמיד על מקורות אמינים וגלויים, ובמידת הצורך תוך הצלבה של מספר מקורות. אמינות התחקיר חשובה מהפרסום שלו, ולכן תחקיר שלא נמצאו לו מקורות אמינים לא יפורסם. לאחר השלמת התחקיר נקבע הציון לאמירה בהחלטה משותפת של צוות העורכים והתחקירן האחראי. חשוב לציין שקביעת הציון נעשית על סמך הנתונים והמידע הקיימים בעת פרסום האמירה.

ואם נפלה טעות?

אם התגלתה טעות בעובדות אנו נתקן אותה בהקדם האפשרי תוך פרסום מובלט של עובדת התיקון במדור המשרוקית של גלובס (באתר ובעיתון המודפס), ופירוט בגוף הטקסט של הפרטים שתוקנו בפרסום (באתר המשרוקית). אם הטעות שהתגלתה משפיעה על הציון שניתן לאמירה, גם הוא יתוקן בהתאם.

אנו מודעים לכך שאנשים שונים עשויים להגיע למסקנות שונות לגבי אותה האמירה. אם קוראינו חולקים על פרטים כלשהם בבדיקה או על הציון שניתן לה, הם מוזמנים לפנות אלינו ולשלוח את הערותיהם. אם ההערות יתקבלו על ידי המערכת דירוג האמירה ישונה בהתאם, והתיקון יפורסם באתר. ניתן ליצור איתנו קשר במייל: hamashrokit@globes.co.il | או בהודעה פרטית בפייסבוק או בטוויטר.

כלי תקשורת במעקב

רדיו
גל"צ
כאן ב'
רדיו ללא הפסקה - 103FM
רדיו אזורי
גלי ישראל 

טלוויזיה
כאן 11
קשת 12
רשת 13
ערוץ 20
* וכל ראיון מצולם המתפרסם באתרי החדשות השונים

אודות שיתוף הפעולה של 'המשרוקית של גלובס' עם פייסבוק

מאפריל 2019 ועד ראשית דצמבר 2020 "המשרוקית של גלובס" לקחה חלק בתכנית בדיקת בעובדות של פייסבוק. במסגרת התכנית פעלנו, ביחד עם עשרות ארגוני בדיקת עובדות נוספים בעולם שחברים ברשת ה-IFCN, על מנת לזהות מידע כוזב בפייסבוק ולצמצם את החשיפה אליו. בראשית דצמבר 2020, לאחר קצת יותר משנה וחצי, סיימנו את שיתוף הפעולה עם פייסבוק, והמשרוקית אינה חברה בתכנית יותר. הבדיקות שעשינו במהלך השתתפותנו בתכנית נמצאות כולן במדור ״בדיקות מהרשת״.

ב-1.12.2020 פרסמנו באתר גלובס הודעה מפורטת על נסיבות היציאה מן התכנית אשר מצורפת כאן כלשונה:

לפני קצת יותר משנה וחצי הצטרפה המשרוקית לתוכנית בדיקת העובדות של פייסבוק, זמן קצר אחרי שהפכנו לחלק מעיתון גלובס. חברנו לעשרות ארגוני בדיקת עובדות בעולם שמסייעים לפייסבוק לנטר, לבדוק ולסמן תוכן כוזב שהמשתמשים מפיצים. התנאי להשתתפות בתכנית היה חברות ברשת הבינלאומית של בודקי עובדות (IFCN) שמחייבת עמידה בעקרונות מנחים וכללים אתיים מחמירים לבדיקת עובדות, והמשרוקית הייתה ונשארה הארגון היחיד בישראל שהתקבל לרשת כבר בשנת 2018.

מראשית הדרך הקפדנו על הפרדה מוחלטת בין שיתוף הפעולה עם פייסבוק ובין הפעילות השוטפת של המשרוקית המתפרסמת בפלטפורמות העיתונאיות. הבנו שעיסוק בהגבלת תכנים של מפרסמים אחרים עלול להעמיד את גלובס בניגוד עניינים, לפחות למראית עין. לכן קביעת נושאי הבדיקה והמסקנות הייתה כפופה רק לשיקול הדעת המקצועי של צוות המשרוקית. השתדלנו לצמצם את הזיהוי של התוכנית עם המותג גלובס, ומערכת העיתון מעולם לא התערבה בהחלטותינו ונתנה בנו אמון מלא.

אף על פי כן, ככל שהציבור התרגל לראות במשרוקית חלק בלתי נפרד מגלובס, התחזק גם הזיהוי בין בדיקת העובדות בפייסבוק לבין העיתון. לאחרונה התעורר חשש כי העיסוק בהגבלת תכנים של מפרסמים אחרים עלול להעמיד את גלובס בפני ניגוד עניינים ומעניק לו יתרון תחרותי לא הוגן. קיומו של פוטנציאל ניגוד עניינים כזה עלול לפגוע באמון ובמידה רבה נוגד את הערכים שגלובס הגדיר לעצמו ושואף לקיים. לפיכך, החליטה הנהלת גלובס להפסיק את השתתפות המשרוקית בתוכנית.

ההחלטה התקבלה על דעת יחידת המשרוקית, ולמרות הצער, אנו מגבים אותה. אמנם, כגוף שקם במטרה להיאבק בהפצה של מידע כוזב, הדחף שלנו הוא להשתתף במאמץ של קהילת בודקי העובדות בעולם, לרבות שיתוף פעולה עם חברות הטכנולוגיה הגדולות. אבל כחלק מארגון תחרותי גדול הכפוף לאילוצים נוספים ומחויב לערכים רחבים יותר, ברור לנו שצורכי העיתון קודמים. מובן שפעילות בדיקת העובדות של המשרוקית בעיתון תימשך כרגיל.

אנחנו מודים לפייסבוק ולצוות תכנית בדיקת העובדות שלה על שיתוף הפעולה ומאחלים לכולנו בהצלחה גדולה במשימה החשובה של הפחתת דיסאינפורמציה בשיח הציבורי בישראל ובכלל.

צרו איתנו קשר *5988