תוכנית להעתקת מתקני חברת פי גלילות משכונת הר-נוף בירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים תבדוק את הכדאיות הכלכלית

הרשות לפיתוח ירושלים מגבשת תוכנית להעתקת מתקני פי גלילות בירושלים מהר-נוף לאתר אחר. התוכנית נדונה בהנהלת המינהל לפני שבועות אחדים.

במסגרת דיוני ההנהלה, הסתייג היועץ המשפטי של המינהל, עו"ד אבישי ספיר, מהתוכנית המוצגת. ההסתייגות היתה בעיקר ממתן תקציבים של המינהל לרשות לפיתוח ירושלים, למימון הבדיקה הכלכלית של כדאיות ההעתקה, ומימון התיכנון של ההעתקה גם יחד. ספיר טען, כי מימון לבדיקה הכלכלית ולאחר מכן מימון התיכנון, מהווה ניגוד עניינים.

בישיבה שנערכה לאחר מכן בין בכירי המינהל לבכירי הרשות לפיתוח ירושלים, סוכם, כי הרשות תממן מתקציבה את הבדיקה הכלכלית. הכוונה היא לבדוק האם באמצעות שיווק הקרקע שתתפנה למגורים, ניתן יהיה לממן את עיקר עלויות ההעתקה.

פי גלילות היא חברה בבעלות מינהל הדלק וחברות הדלק. החלטת ממשלה קובעת, כי יש לפנות בתוך שנים אחדות את אתר פי גלילות בצומת הקאנטרי קלאב, בגבול הרצליה-ת"א. עד כה לא נדונו תוכניות לפינוי האתר בירושלים, הסמוך מאוד לבנייני השכונה.« מאת נעה ווסרמן « תוכנית להעתקת מתקני חברת פי גלילות משכונת הר-נוף בירושלים « הרשות לפיתוח ירושלים תבדוק את הכדאיות הכלכלית

צרו איתנו קשר *5988