אחרי שנתיים וארבעה חודשים יוצאת שמרוק מכור ברווח של 100 מיליון דולר

קלרידג' ישראל רכשו %10.2 ממניות כור וקיבלו אופציה לכמות זהה תמורת 375 מיליון דולר

קבוצת קלרידג' ישראל רכשה אתמול מחצית ממניות כור שהוחזקו על ידי קבוצת שמרוק, וכן קיבלה אופציה לרכוש בתוך שלושה חודשים את המחצית השנייה של המניות. שמרוק החזיקה עד כה %20.4 ממניות כור. תמורת המחצית הראשונה תשלם קלרידג' 187.3 מיליון דולר ועם מימוש האופציה, ישולם סכום זהה.

מחיר המניה בעסקה נקבע ל-121.25 דולר למניה. אתמול נסגר מחירן של מניות כור בבורסה על 383.6 שקל, או 108.7 דולר למניה. קלרידג' רכשה, איפוא, את המניות בכ-%12 מעל מחירן בבורסה. בנוסף, רכשה קלרידג' ביום א' השבוע %1.6 ממניות כור בעסקה מחוץ לבורסה, תמורת 30 מיליון דולר. קלרידג' רכשה השבוע למעשה את השליטה בכור, תמורת 405 מיליון דולר.

קבוצת שמרוק יוצאת מהשקעתה בכור לאחר שנתיים וארבעה חודשים. בחודש מארס 95' היא רכשה %22.5 ממניות כור מחברת העובדים תמורת 256 מיליון דולר. חלק מסכום זה מומן בהלוואה שנטלה שמרוק מבנק הפועלים. לאחר ניכוי הוצאות המימון ששילמה שמרוק על ההלוואה ובתוספת דיבידנד שקיבלה בשנתיים האחרונות מכור, מסתכם רווח ההון של קבוצת שמרוק מהשקעתה בכור בכ-100 מיליון דולר, לפני מס.

רווח זה עשוי לגדול בכ-3 מיליון דולר נוספים, שכן על פי תנאי העסקה על קלרידג', זכאית קבוצת שמרוק לדיבידנד הראשון שיוכרז על ידי כור, וזאת עד לסכום של 1 דולר למניה.

כניסת שמרוק לכור במארס 95' היתה לאחר שני נסיונות לא מוצלחים לרכוש אחזקה בכור במחירים נמוכים הרבה יותר. הנסיון הראשון התבצע כבר בתחילת 90', כשהקונצרן עוד היה שרוי במשבר קשה. שמרוק הציעה אז להשקיע בחברה 100 מיליון דולר, בתמורה להקצאת %51 ממניותיה, ובמילים אחרות לרכוש את השליטה בחברה לפי שווי של 200 מיליון דולר בלבד. ההצעה זכתה אז לביקורת רבה, והיא לא יצאה אל הפועל.

הנסיון השני לרכוש נתח מכור נעשה בשנת 92'. שמרוק הציעה אז לרכוש ממדינת ישראל שטר הון שניתן היה להמיר ל-%10 ממניות כור תמורת 55 מיליון דולר. כאן, כפי שניתן לראות, כבר עלה שווי החברה על פי ההצעה ל-550 מיליון דולר, אך החברה כבר נסחרה אז בבורסה לפי שווי של 670 מיליון דולר ולכן ספגה גם ההצעה הזו של שמרוק ביקורת ציבורית ונפלה. את שטר ההון המירה הממשלה, ואת המניות מכרה לאחר מכן באמצעות מספר מכרזים, בשווי גבוה משמעותי.

בסופו של דבר רכשה שמרוק במארס 95', כאמור, %22.5 ממניות כור שהוחזקו בידי חברת העובדים. רכישה זו בוצעה בסיומו של משא ומתן בן מספר חודשים ושווי החברה בעסקה ההיא עמד על 1.1 מיליארד דולר - כפול מהשווי בהצעה השנייה ופי חמש מהשווי בהצעה שניתנה בימי המשבר של כור.

עם כניסתה של שמרוק לכור, מונו מטעמה 4 דירקטורים: סטנלי גולד, נשיא שמרוק, מונה ליו"ר הדירקטוריון; מיכאל גייגר, המוגדר כ"נותן שירותי ייעוץ לקבוצת שמרוק"; רוברט מוסקוביץ, מנהל בחברות מקבוצת שמרוק; וקרן מרל, אף היא מספקת שירותי ייעוץ לשמרוק. דירקטורים אלה צפויים כמובן לפרוש, עם מכירת המניות לקבוצת קלרידג'. אתמול בבוקר (ג'), בלי קשר לעסקה שנסגרה בשעות הערב, שיגרה כור הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה ב-27 באוגוסט. סביר להניח שאסיפה זו תנוצל על מנת למנות את הדירקטורים החדשים מטעמה של הקבוצה הרוכשת.

יציאת שמרוק מכור נעשית על רקע מורת הרוח של נשיאה, סטנלי גולד, מביצועי המניות במהלך התקופה בה היתה הקבוצה מושקעת בכור. לאחרונה הביע גולד מורת רוח גם מדרך ניהול הקונצרן והוא יצא בהצעה לבצע בו פיצול, על מנת להעלות את ערך המניות. משלא עלה יפה רעיון הפיצול, בין השאר בשל התנגדות מנכ"ל בנה"פ עמירס סיון, מכרה שמרוק את המניות. «מאת שלמה פרידמן «אחרי שנתיים וארבעה חודשים יוצאת שמרוק מכור ברווח של 100 מיליון דולר «קלרידג' ישראל רכשו %10.2 ממניות כור וקיבלו אופציה לכמות זהה תמורת 375 מיליון דולר

צרו איתנו קשר *5988