בג"ץ בהרכב מורחב של 9 שופטים דחה העתירות נגד החוק האוסר יבוא בשר לא כשר

נשיא ביהמ"ש העליון, אהרון ברק: הפיסקה המשריינת את החוק, למרות פגיעתו בחוקי היסוד, היא חוקית

בג"ץ בהרכב מורחב של 9 שופטים דחה היום (ב') את העתירה שהגישו מיטראל, טיב-טעם והתנועה החילונית הישראלית, כנגד חוק יבוא בשר כשר. העותרים טענו כי נפלו פגמים בהליך חקיקתו של החוק, וכי החוק בטל, מאחר והוא פוגע בחוק יסוד: חופש העיסוק ובחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

חוק יבוא בשר קפוא שהתקבל בכנסת מונע יבוא בשר שאיננו כשר, אך מאפשר לשר התמ"ס לאשר מתן רשיונות ללא תעודת כשרות. במהלך חקיקת החוק שונה שמו של החוק והוא נקרא עתה "חוק בשר ומוצריו", לאחר שהגדרת "בשר" הורחבה לכל סוגי הבשר ומוצריו הראויים למאכל אדם, לרבות עופות.

העתירה מתרכזת ב"פיסקת התגברות" בחוק, המשריינת את החקיקה גם במקרה שהיא פוגעת בחוק היסוד. לפי פיסקה זו: "הוראת חוק הפוגעת בחופש העיסוק תהיה תקפה אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת, ונאמר בו במפורש שהוא תקף, על אף האמור בחוק היסוד. תוקפו של חוק כזה יפקע לאחר ארבע שנים מיום תחילתו.

השאלה שעמדה במרכז הדיון היתה, האם יש בכוחה של פיסקת ההתגברות להעניק הגנה לחוק חורג, הפוגע בעקרונות היסוד של חופש העיסוק. השאלה השניה שנשאלה היתה, מהו הדין אם חוק חורג פוגע בזכויות האדם המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

הנשיא אהרון ברק מביא תקדימים לחוק דומה מקנדה ומציין שפיסקת התגברות כזאת מאפשרת למחוקק "להגשים באמצעות חקיקה יעדים חברתיים ופוליטיים".

הנשיא קבע, כי במקרה זה הפגיעה בחופש העיסוק היא מוגבלת, שכן "הדרך פתוחה בפני העותרות לעסוק ביבוא של בשר כשר, בלא כל צורך ברשיונות יבוא". הפגיעה בקניין, בחופש המצפון ובשיוויון איננה מגיעה לכדי פגיעה בבסיס המשטר החוקתי של ישראל ולפיכך החליט הנשיא לדחות את העתירה.

הנשיא מציין, שאכן החוק פוגע גם בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אך פגיעה זו נובעת בשל הפגיעה בחופש העיסוק, והיא תוצאת לוואי. על כן יש לתת לחוק יבוא הבשר הגנה חוקתית, לא רק בגדר חוק יסוד חופש העיסוק אלא גם בגדר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

המסקנה הסופית על פי פסק הדין היא כי חוק הבשר פוגע בזכויות המעוגנות בחוקי היסוד, אך פיסקת ההתגברות המשריינת את החוק היא חוקית.

את פסק הדין כתב הנשיא, אהרון ברק, ואיתו הסכימו המשנה לנשיא שלמה לוין והשופטים אליעזר גולדברג, תאודור אור, מישאל חשין, יעקב זמיר טובה שטרסברג-כהן, צבי טל ודליה דורנר. «מאת שמואל דקלו «בג"ץ בהרכב מורחב של 9 שופטים דחה העתירות נגד החוק האוסר יבוא בשר לא כשר «נשיא ביהמ"ש העליון, אהרון ברק: הפיסקה המשריינת את החוק, למרות פגיעתו בחוקי היסוד, היא חוקית