בל"ל מעכב לאוסיף-אביב-דולינגר אשראי לבניית מגדל משרדים ומגורים ברמת גן

היזמים עדיין לא מכרו משרדים ודירות בהיקף של 20 מיליון דולר, כנדרש בחוזה

בנק לאומי לא שיחרר עד כה לקבוצת אוסיף-אביב-דולינגר אשראי לבניית מגדל המשרדים והמגורים בן 46 הקומות, בפרוייקט שער העיר ברמת גן. כך עולה מתשקיף אוסיף, שפורסם בסוף השבוע. אחת הסיבות לעיכוב האשראי היא שהיזמים עדיין לא הצליחו למכור משרדים ודירות בהיקף של 20 מיליון דולר.

התשקיף חושף לראשונה את פירטי חוזה הליווי הפיננסי שחתמה הקבוצה עם בל"ל בדצמבר 1996. החוזה קובע, כי בנק לאומי יתן ליזמים אשראי של עד 50 מיליון דולר. עד כה נתן הבנק אשראי של 17.5 מיליון דולר למימון הקמת החניון התת-קרקעי.

החוזה קובע, כי הבנק יתן אשראי לבניית מגדל המשרדים, רק לאחר שהיזמים ימלאו את התנאים הבאים: הגדלת ההון העצמי ב-6 מיליון דולר, מכירת משרדים ודירות במגדל בהיקף של 20 מיליון דולר (או הגדלת ההון העצמי ב-%33 מהסכום החסר), קבלת היתר בניה למגדל המשרדים וקבלת אישור לתב"ע חדשה. התשקיף מוסר, כי תנאים מוקדמים אלו טרם התמלאו. כן התחייבו היזמים לסיים את הבניה עד 1 בינואר 2002.

עוד קובע החוזה, כי אם היזמים יפגרו ב-%20 במכירות בהשוואה לתחזית, יהיה הבנק רשאי לייעץ להם באילו צעדים לנקוט כדי לקדם את המכירות. אם המצב לא ישתפר לאחר ארבעה חודשים, יוכל בנק לאומי להורות ליזמים להוזיל את הדירות והמשרדים.

התב"ע הנוכחית מתירה לבנות במקום מגדל מגורים בן 25 קומות. היזמים ביקשו לשנות את התב"ע כך שתתיר להם לבנות מגדל בן 46 קומות, ובו 30,000 מ"ר משרדים, 7,300 מ"ר מגורים ו-1,250 מ"ר למסחר. המגדל המתוכנן יהיה הבניין הגבוה ביותר בארץ. התב"ע אושרה בוועדה מקומית והועברה לדיון והפקדה בוועדה המחוזית.

פרוייקט שער העיר אמור להיבנות על מגרש בן 9 דונם בצומת הרחובות דרך אבא הלל וז'בוטינסקי בר"ג, מול מיתחם בורסת היהלומים. הפרוייקט מהווה שותפות של קבוצת אוסיף, בראשות משה אביב, ושל הקבלן אבירם דולינגר.

עוד מגלה התשקיף, כי דולינגר עדיין לא נתן לבנק משכנתא על %56 מזכויותיו בפרוייקט, וכי אוסיף-אביב עדיין לא נתנו לבנק משכנתא על חלקם בקרקע. כן לא נתנו היזמים לבל"ל שיעבוד על חשבונות הפרוייקט, אך נתנו לו בטחונות אחרים. «מאת אלעזר לוין «בל"ל מעכב לאוסיף-אביב-דולינגר אשראי לבניית מגדל משרדים ומגורים ברמת גן «היזמים עדיין לא מכרו משרדים ודירות בהיקף של 20 מיליון דולר, כנדרש בחוזה

צרו איתנו קשר *5988