י.ב.מ ישראל הגישה לביהמ"ש בקשה לפירוק אפרופים שבשליטת נסים גאון

טוענת לאי תשלום חובות בגין אספקת ציוד מחשבים, למרות ערבות של גאון

חברת י.ב.מ ישראל הגישה היום (ה') לבית המשפט המחוזי בת"א בקשה לפירוק אפרופים חברה למסחר שבבעלות נסים גאון, המייצגת בארץ את קונצרן נוגה שבבעלותו.

י.ב.מ ישראל טוענת, באמצעות עוה"ד ישראל וערן גפני, כי הבסיס להמשך פעילותה של המשיבה כעסק חי (כפי שעולה מדו"חותיה הכספיים ומדו"ח רואה החשבון שלה) הוא הזרמת כספים מבעלי החברה או בסיועם. ואולם, אלה עצמם מצויים בקשיים כספיים, עקב חובות של מאות מיליוני דולרים לנושים בארצות שונות. כן טוענת י.ב.מ, כי משרד סומך-חייקין מעלה ספק באשר להמשך קיומה כעסק חי.

י.ב.מ טוענת, כי באוקטובר 1992 חתמה המשיבה עימה על הסכם לרכישת ציוד ושירותים, והוסכם, כי העיסקה תמומן ע"י י.ב.מ ונקבע מסלול החזר תשלומים. אפרופים התחייבה לשלם בגין העיסקה 5 מיליון דולר, וכביטחון לעמידתה בתשלומים, המציאה לידי י.ב.מ 10 שטרי חוב החתומים ע"י קבוצת נוגה.

לאחר קבלת השטרות, סיפקה י.ב.מ את הציוד, החומרה, התוכנה וכוח האדם ועמדה בכל התחייבויותיה. השטר הראשון בסך 431,542 דולר נפרע במועד, אך לקראת מועד פירעון השטר השני, התבקשה י.ב.מ לדחות את מועד פירעונו עד לאחר פירעון כל יתר השטרות שבסדרה. ביוני 1994 הוצג לפירעון השטר השלישי בסך 565,209 דולר ולא כובד.

י.ב.מ אומרת, כי היא הסכימה לעכב נקיטת הליכים משפטיים ולדחייה נוספת של פירעון החוב, כנגד קבלת ערבות אישית של נסים ודוד גאון, לביצוע התשלומים על פי ההסכם. לשם כך הוסכם על החלפת סדרת השטרות בשטרי חוב חדשים, לגביהם ניתנה ערבותו של נסים גאון.

ההסדר לא הניב כל תוצאה, ו-י.ב.מ הגישה נגד אפרופים, נוגה ונסים גאון תביעה לבית המשפט. בחודש יולי השנה ניתן פסק דין כנגד אפרופים, המחייב אותה לשלם ל-י.ב.מ למעלה מ-14 מיליון שקל. אפרופים עתרה לביטול פסק הדין, והדיון בבקשתה נקבע ל-7.1.98.

לטענת י.ב.מ, אין באפשרות אפרופים להמשיך ולפעול כעסק חי, ולמעשה היא נמצאת במצב של חדלות פירעון. (תיק פירוק 739/97). «מאת יצחק דנון «י.ב.מ ישראל הגישה לביהמ"ש בקשה לפירוק אפרופים שבשליטת נסים גאון «טוענת לאי תשלום חובות בגין אספקת ציוד מחשבים, למרות ערבות של גאון

צרו איתנו קשר *5988