נדחתה בהסכמה תביעת מנורה נגד קיבוץ עין-חרוד איחוד על עיסקאות של וינמן

תביעת מנורה נגד סוכן הביטוח דני וינמן ממשיכה להתנהל

שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ציפורה ברון, דחתה בהסכמה את תביעתה של מנורה נגד קיבוץ עין-חרוד איחוד, בקשר לעיסקאות שנעשו בין הקיבוץ לבין דני וינמן, שהיה סוכנה העיקרי של מנורה. תביעתה של מנורה נגד וינמן ממשיכה להתנהל.

בתביעה שהגישה, בהיקף של 3 מיליון שקל, טענה מנורה, באמצעות עו"ד ברק טל, כי וינמן התקשר עם קיבוץ עין-חרוד, בעיסקת ביטוח שהוצגה באופן שהיקנה לו עמלות גבוהות, בעוד שבדיעבד התברר, כי לא הגיעו לו עמלות בגובה העמלות שקיבל.

לטענת מנורה, בהסכמים בין וינמן לעין-חרוד הוצג מצג, כאילו מטרתם להתקשר בהסכמי ביטוח ארוכי טווח, בעוד שלאמיתו של דבר התכוונו הצדדים להתקשר בהסכמים קצרים ולהביא לביטולם תוך שנים.

קיבוץ עין-חרוד טען, באמצעות עו"ד חגי שלו, כי העיסקה נעשתה בידיעתם של כל ראשי מנורה דאז, והסיבה שהקיבוץ לא המשיך את הפוליסה מעבר ל-4 שנים, היתה חוסר כדאיות כלכלית.

יצויין, כי בשנת 1992 הגיש קיבוץ עין-חרוד תביעה נגד מנורה ודני ווינמן, לתשלום סכומים שווינמן חייב לקיבוץ, לטענתו. במהלך שלוש השנים מאז הגשת התביעה, התנהלו הליכים מיקדמיים בלבד, ולא התקיימו כל ישיבות הוכחות. בשל כך, נמחקה התביעה נגד מנורה בהסכמה, ונגד וינמן התקבל פסק דין בהסכמה.

העיסקה נשוא התביעה נערכה בתקופת כהונתם של משה פרג כמנכ"ל החברה ושל מיכאל רוזנבלט כאקטואר החברה. «מאת הדס מגן «נדחתה בהסכמה תביעת מנורה נגד קיבוץ עין-חרוד איחוד על עיסקאות של וינמן «תביעת מנורה נגד סוכן הביטוח דני וינמן ממשיכה להתנהל