תיבדק אפשרות לבעלות צולבת של דסק"ש בעקבות עיסקת מוניטין

הבדיקה תתמקד בעיקר בתחומי האינטרנט והשיחות הבינל'

הממונה על ההגבלים העסקיים, דוד תדמור, יבדוק אפשרויות לבעלות צולבת, הנובעות מעיסקת רכישת חברת הכבלים גוונים על ידי חברת הכבלים תבל תמורת 240 מיליון דולר. כחלק מעיסקה זו, רכשה תבל %32.3 ממוניטין עיתונות (בעלת "גלובס"), שהוחזקו בעבר בידי מרכוס כץ, תמורת 40 מיליון דולר.

הבדיקה תתמקד בעיקר בהפיכת קבוצת דיסקונט השקעות - המחזיקה יחד עם חברת-האחות PEC ב-%48.45 ממניות תבל - לבעלת מניות במוניטין עיתונות. באמצעות רכישה זו, הופכת דסק"ש להיות בעלת אחזקות בחברת האינטרנט ISDN-נט (בה מחזיקה מוניטין עיתונות ב-%15), ובחברת התקשורת הבינלאומית קווי זהב (בה מחזיקה מוניטין עיתונות ב-%22).

כיום בידי תבל %30 ממניות חברת האינטרנט נטוויז'ן, המתחרה ב-ISDN-נט. במקביל יש לדיסקונט השקעות, באמצעות כלל ישראל וכלל תעשיות, השקעות בחברת ברק, המתחרה בקווי זהב בתחום השיחות הבינלאומיות. «מאת אפי לנדאו «תיבדק אפשרות לבעלות צולבת של דסק"ש בעקבות עיסקת מוניטין «הבדיקה תתמקד בעיקר בתחומי האינטרנט והשיחות הבינל' «מאת אפי לנדאו «תיבדק אפשרות לבעלות צולבת של דסק"ש בעקבות עיסקת מוניטין «הבדיקה תתמקד בעיקר בתחומי האינטרנט והשיחות הבינל'

צרו איתנו קשר *5988