אדם טבע ודין לבג"ץ: למנוע נטיעות קק"ל בניגוד לתמ"א

עמותת אדם טבע ודין עתרה בשבוע שעבר לבג"ץ נגד שר הפנים, מינהל התכנון, מינהל מקרקעי ישראל, משרד החקלאות והקק"ל בשל פעילות הקק"ל לייעור שטחים נרחבים בשלושה מחוזות, בניגוד לתוכנית המתאר הארצית ליער וייעור, תוך חיסול שיטתי של החורש הטבעי.

עו"ד דניאל פיש, שהגיש את העתירה, טוען שפעילות קק"ל גורמת לנזקים רבים למערכות החי והצומח ולמקורות המים, בכך שהיא מקיימת פעילות יערנית מזיקה כגון, שריפת חורש טבעי, ריסוס בחומרי הדברה בריכוזים גבוהים ביותר מעל למותר במיגזר החקלאי, ושבירת שכבת הסלע ההורס את מרקם הקרקע ואת בית השורשים של הצמחייה הטבעית.

כמו כן טוען עו"ד פיש, קק"ל נוטעת שטחים נרחבים בעצים זרים, בעיקר מסוג אורן "ברוטיה", על חשבון טיפוח החורש הטבעי, וזאת בניגוד להוראות תמ"א 22, תוכנית המתאר הארצית ליער ולייעור המחייבת בין היתר הגשת תוכניות מפורטות לגבי פעילות יערנית מתוכננת.

יו"ר קק"ל, יחיאל לקט, אומר בתגובה: "כמי שרואים את עצמם כגוף ירוק, אנחנו תמיד בעד פעילותם של גופים ירוקים נוספים. מדובר במאבק חיובי, אך אסור להגיע לקיצוניות. נטענו את יער יתיר בדרום, והם טענו שיער זה גורם להרס המדבר. לצערנו, קשה לנו להתמודד עם עמדות קיצוניות ועוד יותר קשה לנו למצוא איתם שפה משותפת".

« דליה טל « אדם טבע ודין לבג"ץ: למנוע נטיעות קק"ל בניגוד לתמ"א «