גמלא מילניום קנתה 21 דונם ברעננה ב-12.8 מיליון דולר

שילוב של עיסקת מזומן ו-%35 * קנו מאוקן ושותפיו את הקרקע שלא נמכרה לזיקית

חברת הנדל"ן גמלא מילניום, בשליטת יבואנית הרכב כלמוביל ועו"ד שפיטלני, סיכמה עיסקה, לפיה היא קונה מאיש הנדל"ן אלן אוקן ושותפיו שני מיתחמים, בשטח כולל של 21 דונם, ברעננה. המוכרים יקבלו %35 מתמורת המכירות, כשחלק מהאחוזים יומר למזומן. העיסקה חושבה על פי הערכה, ששווי שני המיתחמים 12.8 מיליון דולר.

להלן פירוט העיסקאות:

* מגרש בן 4 דונם נטו ברחוב אחוזה פינת ירושלים, ליד בית חולים לוינשטיין, בבעלות אוקן, שהוא גם בעל חברת התיווך א.א דירות. שווי המגרש לצורך העיסקה הוערך ב-6 מיליון דולר. ניתן לבנות עליו 20,000 מ"ר, מזה 4,000 מ"ר בחזית המגרש, ו-16,000 מ"ר משרדים בחלקו האחורי. החלו מגעים לשיווק החלק המסחרי. המגרש יקר, כי הוא נמצא במיקום מעולה, משקיף על פארק, עם זכויות בנייה גבוהות.

* מגרש בן 17 דונם, בבעלות אוקן ושותפים, ליד המגרש המיועד לבניני קומברס. תב"ע מתירה לבנות משרדים לפי %225, כלומר כ-38,000 מ"ר. המגרש הוערך ב-6.8 מיליון דולר. העיסקה נעשתה באמצעות חברת גמולב נכסים, מקבוצת גמולב, המנוהלת בידי מיכה וקנין, שהוא גם אחד מבעליה.

בעלי גמלא מילינום הם: חברת יבוא הרכב כלמוביל (משפחת שמואל חרל"פ) %45.25, עו"ד אפרים שפיטלני מסביון %45.25, חברת רפרזנט יורוסט מחו"ל %9.5. אוקן ניהל מו"מ ממושך למכירת המגרשים לזיקית, בשליטת קבוצת משה אביב ואלוני-חץ. העיסקה כמעט וסוכמה לפי %30 לערך. היא בוטלה ברגע האחרון, לאחר בדיקות שונות שערכו אנשי זיקית. שלושה מגרשים בבעלות א.א דירות משועבדים לחברה בשליטת פרנק סגל מדרום אפריקה, אך לא נמסר אם אלו הם המגרשים האמורים לעיל.« אלעזר לוין « גמלא מילניום קנתה 21 דונם ברעננה ב-12.8 מיליון דולר « שילוב של עיסקת מזומן ו-%35 * קנו מאוקן ושותפיו את הקרקע שלא נמכרה לזיקית